Gebruiksaanwijzing PHILIPS FC9222 & FC 9222,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS FC9222 & FC 9222,MV. Wij hopen dat dit PHILIPS FC9222 & FC 9222,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS FC9222 & FC 9222,MV te teleladen.


PHILIPS FC9222 & FC 9222,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11950 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS FC9222 & FC 9222,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. -- Richt de slang, de buis of andere accessoires niet op de ogen of oren en stop deze onderdelen ook niet in uw mond wanneer ze zijn aangesloten op de stofzuiger en deze is ingeschakeld. Let op -- Zuig geen grote voorwerpen op, omdat deze de luchtdoorlaat door de slang of buis kunnen verstoppen. -- Als u de stofzuiger gebruikt om as, fijn zand, kalk, cementstof of vergelijkbare stoffen op te zuigen, raken de poriën van de filtercilinder verstopt. [. . . ] Spleetzuigmond, kleine zuigmond en kleine borstel (alleen bepaalde typen) 1 Bevestig de spleetzuigmond (1), de kleine zuigmond (2) of de kleine borstel (3) rechtstreeks aan de handgreep of de buis. Opmerking: Zorg ervoor dat de zuigopening van de kleine borstel naar de houder toe wijst. Het apparaat gebruiken 1 Trek het netsnoer uit het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. 2 Druk op de aan/uitknop boven op het apparaat om het in te schakelen. De zuigkracht instellen Tijdens het stofzuigen kunt u de zuigkracht op een van de 5 standen instellen. 122 Nederlands -- U kunt de zuigkracht aanpassen met de MIN- en MAX-knoppen (alleen bepaalde typen) boven op het apparaat. Pauzeren tijdens gebruik 1 Als u even wilt pauzeren, plaats dan de rand op de zuigmond in de parkeersleuf om de buis in een handige stand te parkeren. De Filter-Clean-knop gebruiken Een schone filtercilinder helpt de zuigkracht op peil te houden. U hoeft de filterreiniging slechts eenmaal uit te voeren om het filter grondig schoon te maken. 1 Schakel het apparaat uit en laat de stekker in het stopcontact zitten tijdens de filterreiniging. 2 Zorg dat het apparaat horizontaal staat, met alle wielen op de grond. Laat tijdens de filterreiniging de slang aan het apparaat zitten om te voorkomen dat er stof uit het apparaat wordt geblazen. , , Het lampje in de Filter-Clean-knop gaat branden en u hoort een piepje voordat de filterreiniging begint. , , Wanneer de filterreiniging is voltooid, hoort u een piepje en gaat het lampje in de Filter-Clean-knop uit. 4 U kunt ook tijdens het stofzuigen op de Filter-Clean-knop drukken. , , Wanneer de filterreiniging is voltooid , gaat het lampje in de FilterClean-knop uit. Opmerking: Als u meerdere keren hebt gestofzuigd zonder nadien op de Filter-Clean-knop te drukken, begint het lampje in de Filter-Clean-knop te knipperen. Dit betekent dat u op de Filter-Clean-knop moet drukken Nederlands 123 om te voorkomen dat het filter verstopt raakt. Schoonmaken en onderhoud Druk altijd op de Filter-Clean-knop als u klaar bent met stofzuigen. Als u herhaaldelijk niet op de Filter-Clean-knop drukt wanneer het lampje in de Filter-Clean-knop knippert, raakt de filtercilinder op den duur verstopt met vuil en wordt de zuigkracht onvoldoende. In dit geval moet u de filtercilinder schoonmaken zoals hieronder wordt beschreven. De stofemmer en de filtercilinder schoonmaken Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de stofemmer gaat leegmaken. [. . . ] Houd het filter onder een hoek zodat het water al het vuil uit de plooien spoelt. -- Draai het filter 180° en laat het water in tegengestelde richting langs de plooien stromen. Opmerking: Door het schoonmaken wordt niet de originele kleur van het filter, maar wel de filtratiekracht hersteld. Laat het filter minimaal 2 uur drogen voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS FC9222 & FC 9222,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS FC9222 & FC 9222,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag