Gebruiksaanwijzing PHILIPS FC9151

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS FC9151. Wij hopen dat dit PHILIPS FC9151 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS FC9151 te teleladen.


PHILIPS FC9151 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2299 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS FC9151 (7084 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS FC9151

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. [. . . ] - Via de opening aan de voorzijde van de zuigmond kunt u grotere vuildelen opzuigen (fig. De zuigkracht instellen U kunt de zuigkracht tijdens het stofzuigen aanpassen. - Gebruik maximale zuigkracht om erg vuile tapijten en harde vloeren te stofzuigen. - Gebruik minimale zuigkracht om gordijnen , tafelkleden enzovoort te stofzuigen. Zuigkrachtknop Tijdens het stofzuigen kunt u de zuigkracht aanpassen met de zuigkrachtknop boven op het apparaat (fig. Opmerking: In bepaalde gevallen kan de `Stofzak vol'-indicator aangeven dat de stofzak vol is, terwijl dat niet het geval is. Dit kan gebeuren als de poriën van de stofzak verstopt zijn (bijv. Als u as, fijn zand, kalk, cementstof of vergelijkbare stoffen hebt opgezogen) of als iets de zuigmond, buis en/of slang blokkeert. Als de poriën van de stofzak zijn verstopt, moet u de stofzak vervangen, zelfs als deze nog niet vol is. Als de stofzak niet verstopt is en ook niet vol is, blokkeert iets de zuigmond, de buis en/of de slang. In dat geval hoeft u de stofzak niet te vervangen, maar moet u het obstakel verwijderen. De stofzak vervangen Vervang de stofzak zodra de `stofzak vol'-indicator blijvend van kleur is veranderd, zelfs wanneer de zuigmond niet op de vloer is geplaatst (fig. Opmerking: Het deksel kan niet worden gesloten als er geen stofzak is geplaatst. schoonmaken en onderhoud van filters Haaldestekkeruithetstopcontactvooruhetapparaatschoonmaaktofonderhoudt. [. . . ] Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Schakel de stofzuiger in om lucht in tegenovergestelde richting door het verstopte onderdeel te persen. Hoe lager de luchtvochtigheid in de kamer, hoe meer statische elektriciteit het apparaat opbouwt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS FC9151

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS FC9151 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag