Gebruiksaanwijzing PHILIPS FC 8768

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS FC 8768. Wij hopen dat dit PHILIPS FC 8768 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS FC 8768 te teleladen.


PHILIPS FC 8768 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2534 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS FC 8768

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zuig nooit brandbare stoffen op en zuig nooit as op voordat deze volledig is afgekoeld. 64 Nederlands Waarschuwing -- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. [. . . ] Deze schokken zijn niet schadelijk voor u en leveren geen schade op aan het apparaat. Om dit ongemak te beperken, adviseren wij u: 1 het apparaat te ontladen door de buis regelmatig tegen andere metalen voorwerpen in de kamer te houden (bijvoorbeeld tegen tafel- of stoelpoten, radiatoren, enz. €2) 2 de luchtvochtigheid in de kamer te verhogen door water neer te zetten. U kunt bijvoorbeeld waterbakjes aan de radiatoren hangen of kommen met water op of bij de radiatoren plaatsen (fig. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Nederlands 65 Klaarmaken voor gebruik Slang 1 Bevestig de slang door deze in de slangaansluitopening te duwen totdat deze vastklikt (‘klik’) (fig. 2 Om de slang te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknoppen (1) en trekt u de slang uit de slangaansluitopening (2) (fig. Telescoopbuis 1 Beweeg de buisvergrendeling naar boven of naar beneden om de lengte van de buis zo aan te passen dat de handgreep zich ter hoogte van uw heup bevindt (fig. De zuigmonden bevestigen -- Als u de zuigmond of een accessoire aan de buis wilt bevestigen, moet u de buis in de zuigmond of het accessoire steken. €8) Opmerking: U kunt de zuigmond of de accessoires ook rechtstreeks aan de handgreep bevestigen. Maak geen enkel onderdeel van het apparaat schoon in de vaatwasmachine. De stofemmer legen Opmerking:Voor optimale prestaties moet u na ieder gebruik de stofemmer legen. Leeg de stofemmer altijd wanneer het stof het maximumniveau heeft bereikt (fig. € Let op: Kinderen mogen uitsluitend onder toezicht de stofemmer legen en schoonmaken en de filters schoonmaken of vervangen. Nederlands 67 1 Druk op de ontgrendelknop van de stofemmer, pak de handgreep van de stofemmer vast en til de stofemmer uit het apparaat. 5 Plaats de stofemmer terug in het apparaat en duw de handgreep op de bovenzijde naar beneden (‘klik’) (fig. Als u dit per ongeluk wel hebt gedaan, zorg er dan voor dat u de afneembare kap verwijdert en droogt voordat u de stofemmer terugplaatst in het apparaat. Zie hoofdstuk ‘Accessoires bestellen’ voor meer informatie over het bestellen van HEPA-filters. Opmerking: Bij normaal gebruik hoeft u het hoofdfilter niet te vervangen. Opmerking:Vervang het schuimrubber filter alleen wanneer het heel vuil is en niet goed kan worden schoongemaakt, of wanneer het beschadigd is. Het schuimrubber filter en het hoofdfilter schoonmaken Let op: Maak zowel het hoofdfilter als het schuimrubber filter ten minste 4 keer per jaar schoon voor de beste prestaties. [. . . ] €40) Opbergen 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. u vindt de contactgegevens in het ‘worldwide guarantee’vouwblad. Filters bestellen -- HEPA-filters zijn verkrijgbaar onder typenummer FC8038. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS FC 8768

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS FC 8768 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag