Gebruiksaanwijzing PHILIPS EXP2546/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS EXP2546/12. Wij hopen dat dit PHILIPS EXP2546/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS EXP2546/12 te teleladen.


PHILIPS EXP2546/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16791 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS EXP2546/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. [. . . ] De cd-speler wordt niet gevoed, of het afspelen start niet Controleer of uw batterijen niet leeg zijn, of ze op de juiste manier geplaatst zijn, of de contactpunten schoon zijn. In het display staat Err Controleer of de cd schoon is en op de juiste manier geplaatst is (met het etiket naar boven). Als de lens beslagen is, wacht dan enkele minuten tot de lens weer helder is. Muziekbestand wordt niet afgespeeld Ontbrekende inhoudsopgaven op MP3-cd Zorg dat het totaal aantal bestanden en albums op uw MP3 niet meer bedraagt dan 999. Alleen albums met MP3-bestanden verschijnen Er worden nummers van de cd overgeslagen De cd is beschadigd of vuil. (Controleer) Gebruik alleen de oortelefoon die samen met de draagbare CD-speler wordt verkocht om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Maximaal uitgangsvermogen = <=150 mV Karakteristiek breedbandvoltage WBCV = > = 75 mV VERHELPEN VAN STORINGEN Muziek slaat over of ploffend geluid bijafspelen van een MP3-bestand Speel het muziekbestand af op uw computer. Blijft het probleem bestaan, codeer het audionummer dan opnieuw en maak een nieuwe cd-rom. Geen geluid of geluid van slechte kwaliteit Er is niet correct opgenomen op de cd-rw (cd-r). Bij gebruik in de auto, controleer of de adaptercassette op de juiste manier geplaatst is, of de afspeelrichting van de cassettespeler in de auto klopt (druk op autoreverse om te wijzigen) en of de aansluitbus van de sigarenaansteker schoon is. Opmerkingen over de verwijdering van batterijen Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Selecteert de verschillende weergavemogelijkheden: Om naar de normale weergave terug te keren : Het huidige nummer wordt steeds weer gespeeld : De volledige CD wordt steeds weer gespeeld SCAN: De eerste 10 seconden van alle resterende nummers worden na elkaar gespeeld : Alle nummers van de CD worden in willekeurige volgorde gespeeld tot alle nummers één keer gespeeld zijn 5 p/LINE OUT. Aansluitbus voor externe voeding “AY3162 (niet bijgeleverd)” Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie. CD-speler en omgang met de CD Raak de lens A van de CD-speler niet aan. Stel de speler, de batterijen of CD’s niet bloot aan vocht, regen, zand of bovenmatige hitte (veroorzaakt door verwarmingstoestellen of direct zonlicht). U kunt de CD-speler met een zacht, een beetje vochtig gemaakt, pluisvrij doekje reinigen. [. . . ] Ga voorzichtig met batterijen om en breng ze weg als klein chemisch afval. – Het onjuist inbrengen van batterij kan tot explosiegevaar leiden. Vanvang de batterij uitsluitend met de zelfde of een gelijkwaardige type. € Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS EXP2546/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS EXP2546/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag