Gebruiksaanwijzing PHILIPS DVP2880/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DVP2880/12. Wij hopen dat dit PHILIPS DVP2880/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DVP2880/12 te teleladen.


PHILIPS DVP2880/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1185 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DVP2880/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome DVP2880 Gebruiksaanwijzing 1 Aansluiten en afspelen Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze DVD-speler gaat gebruiken. 2 1 HDMI VIDEO OUT COAXIAL AU AUDIO OUT UDIO 3 2 HDMI HDMI VIDEO OUT + AUDIO OUT L R VIDE VIDEO OUT UT SCART 4 3 4 5 2 SOURCE TV 5 6 2 DVD VCD CD MP3 / JPEG 1 3 4 DISC USB Setup DISC 1 USB 2 3 4 DISC USB Setup USB 6 Inhoudsopgave 1 Aansluiten en afspelen   2 Uw DVD-speler gebruiken   2-6 8 Basisbediening   8 Video-opties   9 Een diapresentatie met muziek afspelen   9 Herhaald afspelen   9 Naar een bepaald punt gaan   10 DivX-video's afspelen   10 Philips EasyLink gebruiken   11 12 12 12 13 13 15 16 17 3 Instellingen wijzigen   Algemeen (slaapstand, stand-by. . . )   Beeld   Geluid   Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen. . . )   4 Software-update   5 Specificaties   6 Problemen oplossen   7 Veiligheid en belangrijke kennisgevingen   19 NL 7 2 Uw DVD-speler gebruiken Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Druk tijdens het afspelen op de volgende knoppen om de speler te bedienen. Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen van een video. Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand. [. . . ] De nachtmodus verlaagt het volume van harde geluiden en verhoogt het volume van zachte geluiden (zoals spraak). Opmerking •• De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolbygecodeerde DVD's. Geluid 1 2 Druk op . Selecteer [Configuratie] > [Audio] om het menu met audio-instellingen te openen. uitgang]: kies een audio-indeling voor geluidsweergave wanneer deze speler is aangesloten via de AUDIO OUT L/R-aansluitingen. audio]: kies een audio-indeling voor geluidsweergave wanneer deze speler is aangesloten via de COAXIAL-aansluiting. signaal]: kies een soort digitale uitvoer: [Uit]: digitale uitvoer uitschakelen; [Alles]: ondersteuning voor meerkanaals audioformaten; [Alleen PCM]: downmixen tot tweekanaals audiosignaal. • [LPCM-uitg. ]: hiermee selecteert u de samplefrequentie voor Linear Pulse Code Modulation-uitvoer (LPCM). • [HDMI-audio]: hiermee schakelt u de audio-uitvoer via een HDMI-aansluiting in of uit. • [Audiosync. ]: hiermee stelt u een vertragingstijd voor audio-uitvoer in zodat het geluid overeenkomt met de videoweergave. Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen. . . ) 1 2 Druk op . Selecteer [Configuratie] > [Voorkeur] om het menu met voorkeursinstellingen te openen. • [Ondertit]: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video. • [Diskmenu]: hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc. • [Kinderslot]: hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Voer '136900' in om toegang te krijgen tot de beperkingsopties: wanneer het wachtwoordveld gemarkeerd is, drukt u op OK om een invoerfase in te voeren, drukt u op om een cijfer te kiezen en op / om een cijferpositie te veranderen. • [PPC]: hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over. Als u problemen hebt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer de speler dan voor ondersteuning op www. philips. com/support. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van de speler. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van de speler. Noteer de nummers hier: Modelnummer _________________________ Serienummer __________________________ Geen beeld. • Het juiste video-ingangskanaal is niet gekozen op de TV (zie de gebruikershandleiding van de TV). • Als u een TV-systeeminstelling hebt veranderd, schakelt u zo terug naar de standaardinstelling: 1) Druk op om het discstation openen. • Als deze speler is aangesloten op een ongeautoriseerd weergaveapparaat, wordt het audio-/videosignaal niet uitgevoerd. [. . . ] • Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen. • Verwijder de batterijen als deze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DVP2880/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DVP2880/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag