Gebruiksaanwijzing PHILIPS DTM9030/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DTM9030/10. Wij hopen dat dit PHILIPS DTM9030/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DTM9030/10 te teleladen.


PHILIPS DTM9030/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1271 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DTM9030/10 QUICK STARTING GUIDE (1546 ko)
   PHILIPS DTM9030/10 (1269 ko)
   PHILIPS DTM9030/10 QUICK STARTING GUIDE (1539 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DTM9030/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome DTM9030 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid en kennisgevingen 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 4 7 Muziek van de iPod/iPhone afspelen 18 Compatibele iPod/iPhone-modellen De iPod/iPhone op het station plaatsen Naar de iPod/iPhone luisteren De iPod/iPhone opladen De iPod/iPhone verwijderen 18 18 18 19 19 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 6 Introductie 6 Wat zit er in de doos? 6 Overzicht van de hoofdluidspreker 7 Overzicht van de afstandsbediening 9 8 Naar de radio luisteren 20 Afstemmen op een radiozender Uitzending in stereo/mono kiezen Radiostations programmeren Een voorkeuzezender selecteren Afspeelinformatie weergeven 3 Aan de slag 11 Luidsprekerkabels aansluiten 11 De FM-antenne aansluiten 12 Stroom aansluiten 12 De afstandsbediening voorbereiden 12 De klok instellen 13 Inschakelen 13 20 20 20 21 21 9 Geluid aanpassen 22 Volume aanpassen De lage en hoge tonen aanpassen Geluid uitschakelen 22 22 22 4 Afspelen 14 Afspelen vanaf een disc Afspelen vanaf USB 14 14 10 Andere functies 23 De sleeptimer instellen 23 De alarmtimer instellen 23 Muziek van een extern apparaat afspelen 24 5 Afspeelopties 15 Afspelen onderbreken/hervatten 15 Het afspelen stoppen 15 Naar een andere track gaan 15 Binnen een track zoeken 15 Herhalen en afspelen in willekeurige volgorde 15 Tracks programmeren 15 ID3-informatie weergegeven 16 11 Productinformatie 25 Specificaties 25 Compatibele USB-apparaten en -bestanden 26 Ondersteunde MP3-discformaten 26 12 Problemen oplossen 27 6 Afspelen vanaf een Bluetoothapparaat 17 NL 1 N e de rl a n ds Inhoudsopgave 1 Veiligheid en kennisgevingen Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing. i Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt. j Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires. k Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. [. . . ] Schakelen tussen de normale stand-bymodus en de energiebesparende stand-bymodus: • Houd langer dan twee seconden ingedrukt. Opmerking •• Als er niet binnen 15 minuten op een knop wordt gedrukt in de stand-bymodus, schakelt dit apparaat automatisch over naar de energiebesparende standbymodus. De klok instellen 1 Houd in de stand-bymodus PROG/ CLOCK SET langer dan twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren. Druk op / om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren en druk dan op PROG/CLOCK SET. »» De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen. 2 NL 13 N e de rl a n ds Druk op / om het uur in te stellen en druk vervolgens op PROG/CLOCK SET. »» De minuten worden weergegeven en gaan knipperen. 4 Afspelen Afspelen vanaf een disc Opmerking •• Dit apparaat is niet geschikt voor discs van 8 cm. Afspelen vanaf USB Opmerking •• Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat. 1 2 Druk op USB om de USB-bron te selecteren. Plaats het USB-apparaat in de (USB)aansluiting aan de bovenzijde van de hoofdluidspreker. Druk als dat niet het geval is op . 1 2 Druk op DISC om de discbron te selecteren. • Druk op op de bovenkant van de hoofdluidspreker om de disc uit het discstation te werpen. 14 NL 1 Afspelen onderbreken/ hervatten • Druk tijdens het afspelen op als u het afspelen wilt onderbreken of het afspelen weer wilt hervatten. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op MODE/MONO/STEREO om het volgende te selecteren: • • • (één herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. (willekeurige volgorde): alle tracks worden op willekeurige volgorde afgespeeld. Het afspelen stoppen • Druk tijdens het afspelen op afspelen te stoppen. om het 2 Naar een andere track gaan Voor CD’s: • Druk op / selecteren. om een andere track te Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op MODE/MONO/STEREO totdat de herhaal-/shufflemodus niet meer wordt weergegeven. Opmerking •• De functies voor herhaald en op willekeurige volgorde •• U kunt de tracks niet in willekeurige volgorde afspelen als u geprogrammeerde tracks afspeelt. afspelen kunnen niet tegelijkertijd geactiveerd zijn. • Gebruik het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening om een track rechtstreeks te selecteren. Voor MP3-discs en USB-tracks: 1 2 Druk op ALBUM +/of map te selecteren. Druk op / selecteren. / om een album Tracks programmeren U kunt maximaal 20 tracks programmeren. om een track of bestand te 1 Binnen een track zoeken 1 2 Houd tijdens het afspelen / ingedrukt om in een track te zoeken. Laat de knop los om weer normaal af te spelen. Druk in de CD- of USB-modus als het afspelen is gestopt op PROG/CLOCK SET om de programmeermodus te openen. Druk op / om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op PROG/ CLOCK SET om uw keuze te bevestigen. Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren. NL 15 2 3 4 N e de rl a n ds 5 Afspeelopties Herhalen en afspelen in willekeurige volgorde 5 Druk op om de geprogrammeerde tracks af te spelen. »» Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven. • Druk als het afspelen is gestopt op om het programma te wissen. ID3-informatie weergegeven • Druk in de discmodus tijdens het afspelen op OK/INFO/RDS om de volgende informatie weer te geven: • Nummer • Afspeeltijd • Titelnaam • Naam artiest • Albumnaam 16 NL 6 Afspelen vanaf een Bluetoothapparaat Opmerking •• Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden •• Houd het apparaat uit de buurt van andere van het apparaat voordat u er verbinding mee maakt. •• Het effectieve werkbereik tussen het apparaat en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter. •• Obstakels tussen de apparaten kunnen het werkbereik verminderen. BT PHILIPS DTM9030 PIN 0000 1 2 3 Druk op PAIRING om de Bluetoothbron te selecteren. Activeer de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat). Selecteer ‘PHILIPS DTM9030’ op het apparaat dat u wilt koppelen. [. . . ] •• Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd. Het apparaat reageert niet •• Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. •• Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt. Geen disc gevonden •• Plaats een disc. •• Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DTM9030/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DTM9030/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag