Gebruiksaanwijzing PHILIPS DTM5096/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DTM5096/12. Wij hopen dat dit PHILIPS DTM5096/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DTM5096/12 te teleladen.


PHILIPS DTM5096/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DTM5096/12 QUICK STARTING GUIDE (2174 ko)
   PHILIPS DTM5096/12 (1143 ko)
   PHILIPS DTM5096/12 QUICK STARTING GUIDE (2174 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DTM5096/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Contatta Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome DTM5096 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Veiligheid en kennisgevingen 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 4 7 Geluid aanpassen 18 Volume aanpassen 18 Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren 18 Basversterking inschakelen 18 Ga op in de muziek in een nog groter gebied 18 Geluid uitschakelen 18 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation 5 Inleiding 5 Wat zit er in de doos? 5 Overzicht van het apparaat 5 Overzicht van de afstandsbediening 6 8 Andere functies 19 De sleeptimer instellen De alarmtimer instellen Naar een extern apparaat luisteren 3 Aan de slag 8 De FM-antenne aansluiten 8 Stroom aansluiten 8 De afstandsbediening voorbereiden 8 De klok instellen 9 Inschakelen 9 19 19 20 9 Productinformatie 21 Specificaties 21 Compatibele USB-apparaten en -bestanden 22 Ondersteunde MP3-discformaten 22 4 Afspelen 10 Afspelen vanaf een disc De iPod/iPhone/iPad afspelen Afspelen vanaf USB Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat 10 10 11 12 10 Problemen oplossen 23 5 Afspeelopties 14 Afspelen onderbreken/hervatten 14 Het afspelen stoppen 14 Naar een andere track gaan 14 Binnen een track zoeken 14 Herhalen en afspelen in willekeurige volgorde 14 Tracks programmeren 14 ID3-informatie weergegeven 15 6 Naar de radio luisteren 16 Afstemmen op een radiozender Radiostations programmeren Een voorkeuzezender selecteren Afspeelinformatie weergeven 16 16 17 17 NL 1 1 Veiligheid en kennisgevingen Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing. De zorg voor uw product • • • • Plaats alleen discs in het discstation. Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt. Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen. De zorg voor het milieu Veiligheid Veiligheid Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. [. . . ] Schakelen tussen de normale stand-bymodus en de energiebesparende stand-bymodus: Houd langer dan twee seconden ingedrukt. Opmerking •• Als er niet binnen 15 minuten op een knop wordt gedrukt in de stand-bymodus, schakelt dit apparaat automatisch over naar de energiebesparende standbymodus. Opmerking •• Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken. •• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat. •• Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. De klok instellen 1 Houd in de stand-bymodus PROG/ CLOCK SET langer dan twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren. »» De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven. NL 9 4 Afspelen Afspelen vanaf een disc 1 2 Druk op CD/ID3op de afstandsbediening of raak herhaaldelijk SRC aan op het apparaat om CD als bron te kiezen. • Druk op EJECT om de disc uit de disclade te nemen. Compatibele iPod/iPhone/iPad Het basisstation ondersteunt de volgende iPod/ iPhone/iPad-modellen. • iPod-modellen: • iPod touch 5e generatie/iPod nano • iPhone-modellen: • iPhone 5S/iPhone 5C/iPhone 5/ iPhone4S/iPhone 3GS • iPad-modellen: • Alle iPads Basisstation wisselen U kunt op het basisstation kiezen tussen een 30-pins aansluiting of lightning-aansluiting. 1 2 Druk op de knop aan de linkerkant van het basisstation. Roteer het midden om van basisstation te wisselen. De iPod/iPhone/iPad afspelen U kunt via dit basisstation luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad. 10 NL De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station. De iPod/iPhone/iPad verwijderen Trek de iPod/iPhone/iPad uit het station. Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren Opmerking •• Controleer of uw iPod/iPhone/iPad goed op het station is geplaatst. Afspelen vanaf USB Opmerking •• Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat. 1 2 Druk op DOCK op de afstandsbediening of raak herhaaldelijk SRC aan op het apparaat om DOCK als bron te kiezen. »» De audio in een aangesloten iPod/ iPhone/iPad wordt automatisch vanaf dit basisstation gestreamd. • Druk op MENU/ om door het menu navigeren, druk op / / / om te selecteren en druk vervolgens op OK om te bevestigen. 1 2 Druk herhaaldelijk op MP3 LINK/USB op de afstandsbediening of raak SRC op het apparaat herhaaldelijk aan om USB als bron te kiezen. Plaats het USB-apparaat in de (USB)aansluiting aan de achterzijde van het apparaat. Druk als dat niet het geval is op . De iPod/iPhone/iPad opladen Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad automatisch opgeladen. NL 11 3 4 Zoek op uw apparaat naar de apparaten die kunnen worden gekoppeld. »» "PHILIPS DTM5096" wordt in uw apparaatlijst weergegeven. • Voor bepaalde apparaten moet u mogelijk "0000" invoeren als wachtwoord om te koppelen. Start de muziekweergave op uw Bluetooth-apparaat. 5 BT Afspelen vanaf een Bluetoothapparaat U kunt via het apparaat naar een Bluetoothapparaat luisteren. BT BT Opmerking •• Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden •• Houd het apparaat uit de buurt van andere van het apparaat voordat u er verbinding mee maakt. PHILIPS DTM5096 PIN elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken. •• Het effectieve werkbereik tussen het apparaat en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter. •• Obstakels tussen de apparaten kunnen het werkbereik verminderen. 0000 1 2 12 Tip Raak SRC op het apparaat herhaaldelijk aan of druk op DOCK/BT op de afstandsbediening om Bluetooth als bron te kiezen. Activeer de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat). NL •• Als het apparaat van de Bluetooth-bron naar andere bronnen schakelt, wordt de verbinding met het Bluetooth-apparaat automatisch verbroken. Bluetooth-verbindingsgegevens verwijderen Het apparaat kan tot 8 Bluetooth-apparaten onthouden die eerder met het apparaat zijn verbonden. U kunt de Bluetoothverbindingsgegevens verwijderen. 1 2 Druk op om het apparaat in te schakelen. Houd op de achterzijde van het apparaat langer dan 8 seconden ingedrukt. »» Het apparaat piept eenmaal als het verwijderen is voltooid. »» Het apparaat start automatisch opnieuw op. NL 13 5 Afspeelopties Afspelen onderbreken/ hervatten Druk tijdens het afspelen op als u het afspelen wilt onderbreken of het afspelen weer wilt hervatten. Herhalen en afspelen in willekeurige volgorde 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op REPEAT/SHUFFLE om het volgende te selecteren: • (één herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. • (alles herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. [. . . ] Geen stroom •• Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten. •• Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt. •• Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd. Het apparaat reageert niet •• Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DTM5096/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DTM5096/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag