Gebruiksaanwijzing PHILIPS DS9100W/10 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS9100W/10. Wij hopen dat dit PHILIPS DS9100W/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS9100W/10 te teleladen.


PHILIPS DS9100W/10 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1022 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DS9100W/10QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. p Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www. eiae. org. 4 NL Veiligheid - Belangrijke opmerkingen voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk Stekker Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd voor 13 ampère. [. . . ] Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www. eiae. org. 4 NL Veiligheid - Belangrijke opmerkingen voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk Stekker Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd voor 13 ampère. In dit type stekker vervangt u de zekering als volgt: Ne d e r l ands a Verwijder het deksel van de zekering en de zekering zelf. b Plaats een nieuwe zekering van het goedgekeurde type BS1362, 5 ampère, A. S. T. A. Als de stekker niet geschikt is voor uw stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats daarvan een passende stekker monteren. Als de stekker een zekering bevat, dient de waarde daarvan 5 ampère te zijn. Bij gebruik van een stekker zonder zekering mag de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 5 ampère. Opmerking: gooi de afgeknipte stekker weg om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen wanneer die elders in een stopcontact van 13 ampère zou worden gestoken. Een stekker aansluiten De draden in het netsnoer hebben de volgende kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L). Als deze kleuren niet overeenkomen met de kleurmarkeringen voor de polen in de stekker gaat u als volgt te werk: · Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool. · Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool. · Hiermee selecteert u de iPod/iPhone-stationsmodus. 12 NL 3 Aan de slag Let op · Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving Ne d e r l ands in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________ De afstandsbediening voorbereiden Let op · Ontploffingsgevaar!Werp batterijen nooit in het vuur. Voor het eerste gebruik: Verwijder het beschermlipje om de batterij van de afstandsbediening te activeren. De batterij van de afstandsbediening vervangen: 1 1 2 3 Open het klepje van het batterijvak. Plaats één CR2032-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Sluit het klepje van het batterijvak. NL 13 Opmerking · Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van met de knoppen op het apparaat. · Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken. Stroom aansluiten Let op · Risico op beschadiging!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat. [. . . ] · Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken. Stroom aansluiten Let op · Risico op beschadiging!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. · Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit. 14 NL 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Inschakelen 1 Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld nadat het op een stopcontact is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DS9100W/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DS9100W/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag