Gebruiksaanwijzing PHILIPS DS8900/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS8900/10. Wij hopen dat dit PHILIPS DS8900/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS8900/10 te teleladen.


PHILIPS DS8900/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9614 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DS8900/10 QUICK STARTING GUIDE (4662 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DS8900/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Plaats het apparaat met de DJ-zijde omlaag en plaats het bovenste paneel terug. 4 Schakel Bluetooth in op het apparaat dat u wilt koppelen met het luidsprekersysteem en start het 5 Selecteer “M1X-DJ” om het Bluetooth-apparaat te koppelen en te verbinden met het 6 1 2 3 4 zoeken. Wanneer u de crossfader naar links schuift: De track op draaitafel 1 wordt afgespeeld via het microsysteem. [. . . ] € Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. €• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd. •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur. €• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. €• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen. Belangrijke opmerkingen voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk Netzekering Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met: • vermogen aangegeven op de stekker • BS 1362-merk en • ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken. Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer worden verwijderd. Een stekker aansluiten De draden in het netsnoer zijn als volgt gekleurd: blauw = nuldraad (N voor neutral), bruin = fasedraad (L voor live). Als de kleuren niet overeenkomen met de kleuren op uw stekker, vindt u de polen in de stekker als volgt: 1 Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool. 2 Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool. 3 Sluit deze draden niet aan op het groene (of groen-gele) of met een E (of e) gemarkeerde aardcontact in de stekker. Controleer voordat u de stekkerklep terugplaatst of de trekontlasting over de mantel van het snoer, en dus niet alleen over de twee draden in het snoer, is bevestigd. [. . . ] Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen. Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG , Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DS8900/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DS8900/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag