Gebruiksaanwijzing PHILIPS DS8400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS8400. Wij hopen dat dit PHILIPS DS8400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS8400 te teleladen.


PHILIPS DS8400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2458 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DS8400 QUICK START GUIDE (1433 ko)
   PHILIPS DS8400 (2453 ko)
   PHILIPS DS8400 QUICK START GUIDE (1433 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DS8400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een exemplaar van de EGconformiteitsverklaring vindt u in de PDFversie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www. philips. com/ support. Opmerking •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Risico op inslikken batterijen. • Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. [. . . ] • Hiermee selecteert u de Audio-inmodus. c d Toetsen omhoog/omlaag • Hiermee navigeert u door het iPod/ iPhone-menu. e Vooruitspoelen/terugspoelen • Hiermee gaat u snel vooruit/achteruit in een track of de iPhone/iPod/iPad. f • Hiermee start of onderbreekt u het afspelen. g VOL +/• Hiermee past u het volume aan. NL 5 3 Aan de slag Let op •• Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________ Opmerking •• Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van met de knoppen op het apparaat. •• Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken. De afstandsbediening voorbereiden Let op •• Ontploffingsgevaar!Werp batterijen nooit in het vuur. De batterij opladen Let op •• Het product kan beschadigd raken!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat. Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt. Voor het eerste gebruik: 1 Verwijder het beschermlipje om de batterij van de afstandsbediening te activeren. De batterij van de afstandsbediening vervangen: 1 Plaats het apparaat op het oplaadstation. 1 2 3 6 Druk met het uiteinde van een balpen of een puntig voorwerp op het gat om het batterijvak te openen. Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Sluit het klepje van het batterijcompartiment. NL 2 Steek de stekker van de netspanningsadapter in de DC INaansluiting aan de achterzijde van het oplaadstation. Opmerking •• Gebruik uitsluitend de meegeleverde wisselstroomadapter om de batterij op te laden. IN Inschakelen 3 Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de netspanningsadapter. 1 Druk op het apparaat op . »» Wanneer u het apparaat nadert, gaat het lampje onder de volumeknop op het apparaat automatisch branden. 4 Steek het andere uiteinde van het netsnoer in het stopcontact. Overschakelen naar de energiebesparende stand-bymodus Het apparaat schakelt in de volgende gevallen automatisch over naar de stand-bymodus: • In de DOCK-modus: de iPod/iPhone/ iPad wordt losgekoppeld van het apparaat. • In de Audio-in-modus: het apparaat heeft langer dan 15 minuten geen muziek afgespeeld. • In de Bluetooth-modus: het Bluetoothapparaat heeft langer dan 15 minuten geen muziek afgespeeld. [. . . ] •• Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat of alle overige aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw. De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DS8400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DS8400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag