Gebruiksaanwijzing PHILIPS DS6800W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS6800W. Wij hopen dat dit PHILIPS DS6800W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS6800W te teleladen.


PHILIPS DS6800W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1108 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DS6800W QUICK START GUIDE (2444 ko)
   PHILIPS DS6800W (1106 ko)
   PHILIPS DS6800W QUICK START GUIDE (2444 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DS6800W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome DS6800W Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk Veiligheid Kennisgeving 4 4 5 7 Productinformatie 6SHFLÀFDWLHV 25 8 Problemen oplossen 2 Uw entertainmentsysteem Inleiding Wat zit er in de doos?Wat u nog meer nodig hebt Overzicht van de hoofdluidspreker Overzicht van de afstandsbediening 7 7 7 7 8 9 26 3 Voorbereiden Aansluiten De afstandsbediening voorbereiden 10 10 11 4 Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay Scenario 1: aansluiten op een WPS-router Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS 12 12 13 5 Afspelen 19 Audio van uw iTunesmuziekbibliotheek naar de DS6800W streamen 19 Bediening 21 Geavanceerde geluidsinstellingen gebruiken 21 De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen 21 Muziek van een extern apparaat afspelen 22 6 Firmware bijwerken Het updatebestand downloaden %LMZHUNHQ YDQDI GH FRQÀJXUDWLHSDJLQD 23 23 NL 3 N e de rl a n ds Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Informatie voor Europa: Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen g Dek de ventilatieopeningen niet af. j Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. k Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers). [. . . ] Als de indicator Wi-Fi SETUP op de DS6800W geel knippert, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Als het probleem onopgelost blijft, probeer de Wi-Fi-verbinding dan handmatig in te stellen (zie 'Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS' op pagina 13). Als de Wi-Fi-verbinding opnieuw niet tot stand kan worden gebracht, houdt u ingedrukt op de hoofdluidspreker om te resetten. Probeer het vervolgens opnieuw. 3 4 NL 13 N e de rl a n ds Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS 5 Verander de interne Wi-Fi-instellingen van de DS6800W op basis van de in stap 1 genoteerde instellingen (zie 'De interne Wi-Fi-instellingen van de DS6800W veranderen' op pagina 17). Herstel de Wi-Fi-instellingen van uw WiFi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande WiFi-thuisnetwerk herstellen' op pagina 18). De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de DS6800W Als het systeem is opgestart, houdt u Wi-Fi SETUP op de achterzijde van de hoofdluidspreker meer dan 5 seconden ingedrukt. » Er is een nieuw Wi-Fi-netwerk van de DS6800W gemaakt met de netwerknaam (SSID) van Philips Fidelio AirPlay. » Het duurt ongeveer 45 seconden om dit nieuwe Wi-Fi-netwerk te maken. Opmerking Nadat u de handmatige Wi-Fi-instelling voor DS6800W hebt beëindigd, verdwijnt dit nieuwe Wi-Fi-netwerk. 6 De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren Opmerking Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van uw Wi-Firouter voor uitgebreide instructies. 1 2 3 4 Verbind uw Wi-Fi-apparaat met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk. Start een internetbrowser (bijvoorbeeld Apple Safari of Microsoft Internet Explorer) op uw Wi-Fi-apparaat. Ga naar het tabblad Wi-Fi-instellingen en noteer de volgende informatie: A Netwerknaam (SSID) B Wi-Fi-veiligheidsmodus (gewoonlijk WEP, WPA of, wanneer ingeschakeld, WPA2) C Wi-Fi-wachtwoord (als de Wi-Fiveiligheidsmodus is ingeschakeld) D DHCP-modus (ingeschakeld of uitgeschakeld) E Instellingen van het statisch IP-adres (als DHCP-modus is uitgeschakeld) Als de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi niet wordt gestart, schakel de DS6800W dan uit en probeer het opnieuw wanneer het apparaat is opgestart. Controleer of er geen andere apparaten met AirPlay van Philips gelijktijdig in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi worden getoond. Meerdere op deze manier gecreëerde Wi-Fi-netwerken kunnen onderlinge storing veroorzaken. Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden Slechts één Wi-Fi-apparaat heeft toegang tot het nieuwe Wi-Fi-netwerk van de DS6800W. Om storing van andere Wi-Fi-apparaten te voorkomen, wordt u aangeraden de Wi-Fifunctie op uw andere Wi-Fi-apparaten tijdelijk uit te schakelen. Optie 1: uw iPod Touch/iPhone/iPad gebruiken 1 Selecteer Settings (Instellingen) -> Wi-Fi op uw iPod touch/iPhone/iPad. 14 NL 3 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw iPod Touch/iPhone/iPad tot stand is gebracht. » wordt in de linkerbovenhoek van uw iPod Touch/iPhone/iPad weergegeven. Tip Als Philips Fidelio AirPlay niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Optie 2: uw PC of Mac met Wi-Fi gebruiken Opmerking Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw PC of Mac voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw PC of Mac en een Wi-Fi-netwerk. Sluit tijdens het verbinding maken met het Wi-Finetwerk geen netwerkkabels aan op uw PC of Mac. 1 2 Selecteer Philips Fidelio AirPlay in de lijst van beschikbare netwerken. Open de instellingenwerkbalk of het bedieningspaneel voor Wi-Fi op uw PC of Mac. Zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. 2 Philips Fidelio AirPlay 3 Selecteer Philips Fidelio AirPlay in de lijst van beschikbare netwerken. NL 15 N e de rl a n ds 192. 168. 1. 1 4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw PC of Mac tot stand is gebracht. Als u Safari gebruikt op uw PC of Mac met Wi-Fi, dan kunt u ook 'Philips_Fidelio XXX' in de vervolgkeuzelijst van Bonjour selecteren HQ GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH '6: rechtstreeks invoeren. Tip Als Philips Fidelio AirPlay niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. 1 Klik op -> Preferences (Voorkeuren). » Het bladwijzermenu wordt weergegeven. De ingebouwde webpagina van de DS6800W openen 1 2 Start de Safari-browser van Apple of een andere internetbrowser op uw Wi-Fiapparaat. » 'H FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH DS6800W wordt getoond. 16 NL 2 3 Kies 'Philips_Fidelio XXX' in de Bonjourvervolgkeuzelijst die in de bladwijzerbalk wordt getoond. » 'H FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH DS6800W wordt getoond. De interne Wi-Fi-instellingen van de DS6800W veranderen 2S GH FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD YDQ GH DS6800W kunt u de interne Wi-Fiinstellingen van de DS6800W veranderen om de DS6800W met uw bestaande Wi-Fithuisnetwerk te verbinden. Opmerking Controleer of de instellingen op de FRQÀJXUDWLHZHESDJLQD RYHUHHQNRPHQ PHW GH :L)L netwerkinstellingen die u hebt genoteerd. Volg de instructies op het scherm om de interne Wi-Fi-instellingen van de DS6800W te veranderen en te bevestigen. » Na een tijdje stopt de indicator aan de achterzijde van de DS6800W met knipperen en blijft deze groen branden, waarna het apparaat piept. » De DS6800W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten. Opmerking Als de indicator WI-FI SETUP op de DS6800W niet groen blijft branden, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Schakel uw Wi-Fi-router en de DS6800W uit en schakel ze vervolgens opnieuw in om te zien of de DS6800W met uw Wi-F-thuisnetwerk kan worden verbonden. Als het probleem onopgelost blijft, probeer bovenstaande procedures dan opnieuw. [. . . ] Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in. De afstandsbediening werkt niet Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat. Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie. Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de IR-sensor aan de voorkant van de hoofdluidspreker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DS6800W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DS6800W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag