Gebruiksaanwijzing PHILIPS DS 6600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS 6600. Wij hopen dat dit PHILIPS DS 6600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DS 6600 te teleladen.


PHILIPS DS 6600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (499 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DS 6600 QUICK START GUIDE (1925 ko)
   PHILIPS DS 6600 (511 ko)
   PHILIPS DS 6600 QUICK START GUIDE (1925 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DS 6600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. Waarschuwing · · Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. [. . . ] Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. "Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door deontwikkelaarisgecertificeerdenaande prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. , geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Opmerking · Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een 6 NL 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Registreer uw product op www. philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer _________________________ Serienummer __________________________ Inleiding Met dit apparaat kunt u: · van audio van de iPod/iPhone of andere audioapparaten genieten; · uw iPod/iPhone synchroniseren met uw PC. Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: · Apparaat (2 luidsprekers) · Afstandsbediening · 1 luidsprekerkabel · 1 netspanningsadapter · 2 netsnoeren · 1 MP3 Link-kabel · 1 USB-kabel · Snelstartgids NL 7 Overzicht van de luidsprekers a b c d f g h i j e h DC-IN · De netspanningsadapter aansluiten. j CABLE IN · Verbind de twee luidsprekers via de geleverde luidsprekerkabel. a SRC · Een bron kiezen: iPod/iPhone; USB; MP3-LINK. b · De synchronisatiemodus kiezen. c +/· Hiermee past u het volume aan. d · Hoofdtelefoonaansluiting. e STATION · iPod/iPhone-station. f MP3-LINK · Hier sluit u een externe audiospeler aan door middel van de meegeleverde MP3 Link-kabel. · Het apparaat in de stand-bymodus zetten. NL 8 Overzicht van de afstandsbediening a 3 Aan de slag Let op · Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. b h g f Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. c d e De luidsprekers aansluiten Opmerking · Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde · De geleverde DIN-kabel is alleen bedoeld voor gebruik met dit product. [. . . ] Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www. philips. com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DS 6600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DS 6600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag