Gebruiksaanwijzing PHILIPS DPM7700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DPM7700. Wij hopen dat dit PHILIPS DPM7700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DPM7700 te teleladen.


PHILIPS DPM7700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13390 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DPM7700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Um die Aufnahme zu beenden, schieben Sie den Schiebeschalter in die Position F STOPP. 4 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Position F STOPP, um die Wiedergabe zu beenden. Language Stellen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche des Gerätes ein: English, Deutsch, FranÇais, Español, Italiano. Voor een goede werking van het apparaat moet u alle veiligheidsinstructies in acht nemen. [. . . ] 1 Beweeg de schuifschakelaar naar de B REW-stand tijdens het afspelen of wanneer het apparaat is gestopt XXom op hoge snelheid terug te spoelen in het huidige bestand. € Als het bestand indexmarkeringen of opgenomen instructies bevat, drukt u op + / – om naar de vorige of volgende indexmarkering of instructie te springen. 2 Druk op FWD en houd ingedrukt tijdens het afspelen of Een opname afspelen wanneer het apparaat is gestopt XXom op hoge snelheid vooruit te spoelen in het huidige bestand. 2 Beweeg de schuifschakelaar naar de C PLAY-stand om te 3 Druk op + / – om het volume aan te passen. 4 Beweeg de schuifschakelaar naar de F STOP-stand om te • Als het bestand indexmarkeringen of opgenomen instructies bevat, stopt het apparaat tijdens het vooruit- of terugspoelen 1 seconde bij de indexmarkering of instructie. tip • Tijdens het snelzoeken kunt u het afspeelgeluid in- of uitschakelen. U kunt dan naar de opname luisteren terwijl u vooruit- of terugspoelt. XXHet afspelen wordt gepauzeerd op het moment waarop u bent gestopt. 76 NL Verwijderen U kunt afzonderlijke bestanden, een deel van een bestand of alle bestanden tegelijk van het apparaat verwijderen. opmerkingen • Verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld. € Bestanden die gemarkeerd zijn als voltooid en vergrendeld (EOL ofwel einde-brief) kunnen niet worden verwijderd. Een deel van een bestand verwijderen 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op F2 (Menu) en selecteert u File (bestand) > Delete section (deel verwijderen). 2 Met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen 3 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op 4 Met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen gaat u naar het einde van het deel dat u wilt verwijderen. 5 Meer uit uw recorder halen Opnemen met stemactivering Wanneer opnemen met stemactivering is ingeschakeld, start het opnemen zodra u begint te spreken. Wanneer u stopt met spreken, wordt het apparaat na drie seconden stilte automatisch gepauzeerd. Gebruik de stemactiveringsdrempel om het volume in te stellen waarop het apparaat moet beginnen met opnemen. Indexmarkeringen Indexmarkeringen kunnen worden gebruikt om bepaalde punten in een opname te markeren als referentiepunt. 1 Druk tijdens het opnemen of afspelen op F1 (Index) om een indexmarkering toe te voegen. 2 Om een indexmarkering terug te vinden, drukt u op + / – 3 Om een indexmarkering te verwijderen, gaat u door terwijl de recorder in de stopmodus staat ( Een bestand selecteren, blz. 2 Om te beginnen met opnemen laat u de microfoon in de richting van de geluidsbron wijzen en beweegt u de schuifschakelaar naar de G  REC-stand. De opname start wanneer u begint te spreken (of wanneer het geluidsniveau boven de stemactiveringsdrempel komt). XXWanneer u stopt met spreken (of wanneer het geluidsniveau onder de stemactiveringsdrempel komt) pauzeert het apparaat de opname automatisch na drie seconden en knippert de led. [. . . ] Datum & tijd (Date & time) De ingevoerde datum en tijd worden bij elke opname bewaard als de opnametijd. Schuifschakelaar (Slide switch) U kunt de functionaliteit van de schuifschakelaar naar wens instellen. €73 86 NL Automatische backspace (Auto backspace) Beweeg de schuifschakelaar kort naar de B REW-stand om het ingestelde aantal seconden terug te gaan in de opname: Off (uit, standaard), 1 sec, 2 sec, 3 sec, 4 sec. Diagnosebestand Bewaren van een diagnosebestand voor foutanalyse en een bestand met alle bestandsconfiguratie-instellingen op de geheugenkaart. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DPM7700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DPM7700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag