Gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM5090

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM5090. Wij hopen dat dit PHILIPS DCM5090 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM5090 te teleladen.


PHILIPS DCM5090 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (357 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DCM5090 BROCHURE (1712 ko)
   PHILIPS DCM5090 (343 ko)
   PHILIPS DCM5090 BROCHURE (1580 ko)
   PHILIPS DCM5090 QUICK START GUIDE (849 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DCM5090

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. · Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. 126 NL · Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. Waarschuwing Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. · Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. · Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft · · · · ooit te worden gesmeerd. [. . . ] iPad is een handelsmerk van Apple Inc. Opmerking · Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: · Apparaat · Afstandsbediening met twee AAAbatterijen · 2 netsnoeren (voor EU en VK) · MP3 LINK-kabel · FM-antenne · Gebruikershandleiding · Snelstartgids 128 NL Overzicht van het apparaat DOCK for iPod/iPhone/iPad j a b DBB PRESET DSC VOLUME i h g PROG SRC c d f e k l AUX DOCKING SYSTEM DCM5090 a · · · · / Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track. Hiermee stelt u de klok en timer in. NL 129 N e der l an d s b -PRESET+ · Hiermee selecteert u een voorkeuzezender. DSC · Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling. c · · Hiermee schakelt u het apparaat in. Hiermee schakelt u de standybymodus of de energiebesparende stand-bymodus in. Overzicht van de afstandsbediening a b c d e OK DOCK USB PRESET/ALBUM TUNER d Weergavedisplay · Hiermee geeft u de huidige status weer. f SRC · Hiermee selecteert u een bron: FM-TUNER, iPod/iPhone/iPad, USB of AUX. g · h · Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen. Hiermee start of onderbreekt u het afspelen. s r f g h i AUX MENU DSC DBB q p VOL i VOL +/· Hiermee past u het volume aan. l · USB-poort. j k l m CLOCK SLEEP/ TIMER PROG REPEAT SHUFFLE o n a · · Hiermee schakelt u het apparaat in. Hiermee schakelt u de standybymodus of de energiebesparende stand-bymodus in. b DOCK · Hiermee selecteert u iPod/iPhone/ iPad als bron. c USB · Hiermee selecteert u de USB-bron. 130 NL d · · e · · · · f · /OK Hiermee start of onderbreekt u het afspelen. Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in. p DBB · Hiermee schakelt u de Dynamic Bass Boost (DBB) in/uit. · U kunt de tracks niet in willekeurige volgorde afspelen als u geprogrammeerde tracks afspeelt. Naar een andere track gaan Voor USB: 1 2 Druk op / selecteren. om een album of map te Tracks programmeren U kunt maximaal 20 tracks programmeren. Druk op / om een track of bestand te selecteren. 1 Binnen een track zoeken 1 2 Houd tijdens het afspelen / ingedrukt om in een track te zoeken. Laat de knop los om weer normaal af te spelen. Druk in de USB-modus als het afspelen is gestopt op PROG om de programmeermodus te openen. / 2 3 4 5 Druk op / om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw keuze te bevestigen. · Druk als het afspelen is gestopt op om het programma te wissen. Herhaald afspelen 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op REPEAT om het volgende te selecteren: · [r1] (één herh. ): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. · [rA] (alles herh. ): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. » Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op REPEAT totdat de herhaalmodus niet meer wordt weergegeven. 2 136 NL 6 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender Tip · Trek voor een optimale FM-ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de FM-antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. » [AUTO SRCH] (aut. » Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band. » De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Radiozenders handmatig programmeren 1 2 Hiermee stemt u af op een radiozender. Druk op / om een nummer (1 t/m 20) aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op PROG om deze keuze te bevestigen. » Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven. Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren. Opmerking 1 2 Druk op TUNER op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op SRC op het apparaat om de tuner als bron te kiezen. [. . . ] Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www. philips. com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. Geen stroom · Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DCM5090

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DCM5090 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag