Gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM3060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM3060. Wij hopen dat dit PHILIPS DCM3060 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM3060 te teleladen.


PHILIPS DCM3060 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (431 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DCM3060 BROCHURE (1908 ko)
   PHILIPS DCM3060 (423 ko)
   PHILIPS DCM3060 BROCHURE (1901 ko)
   PHILIPS DCM3060 QUICK START GUIDE (1148 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DCM3060

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome DCM3060 EN User manual DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario FR Mode d'emploi 3 21 41 61 IT Manuale utente 81 101 121 141 NL Gebruiksaanwijzing PT Manual do utilizador SV Användarhandbok Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Kennisgeving 102 102 104 8 Andere functies De alarmtimer instellen De sleeptimer instellen Muziek van een extern apparaat afspelen Luisteren via de hoofdtelefoon 116 116 116 116 117 2 Uw product Inleiding Wat zit er in de doos?Overzicht van het apparaat Overzicht van de afstandsbediening 105 105 105 106 107 9 Productinformatie 6SHFLÀFDWLHV Compat. USB-apparaten en -bestanden Ondersteunde MP3-discformaten Onderhoud 117 118 118 118 3 Aan de slag Plaatsing De afstandsbediening voorbereiden De FM-antenne aansluiten Stroom aansluiten Radiozenders automatisch installeren De klok instellen Inschakelen 108 108 108 109 109 109 109 110 10 Problemen oplossen 119 4 Afspelen 110 Afspelen vanaf disc 110 Afspelen vanaf USB 110 Het afspelen onderbreken/hervatten 111 Naar een andere track gaan 111 Binnen een track zoeken 111 Afspeelinformatie weergeven 111 Opties voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen selecteren 111 Tracks programmeren 111 Volume aanpassen Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren Basversterking inschakelen Geluid uitschakelen 112 112 112 112 6 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender Radiozenders automatisch programmeren Radiozenders handmatig programmeren Een voorkeuzezender selecteren FM-zenders met RDS 113 113 113 113 113 114 7 De iPod/iPhone/iPad afspelen Compatibele iPod/iPhone/iPad De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren De iPod/iPhone/iPad opladen 114 114 114 115 115 NL 101 N ed er lan d s 5 Geluid aanpassen 112 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen e Plaats dit apparaat niet nabij water. h Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere DSSDUDWHQ ]RDOV YHUVWHUNHUV GLH ZDUPWH produceren. [. . . ] » [AUTO INSTALL - PRESS PLAY](automatisch installeren - druk op de afspeelknop) wordt weergegeven. » Het apparaat slaat radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op. » Zodra alle beschikbare radiozenders zijn opgeslagen, wordt de eerste voorkeurzender automatisch afgespeeld. Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat. Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. 2 De FM-antenne aansluiten 1 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM-aansluiting op de achterkant van het apparaat. De klok instellen Opmerking U kunt de klok alleen instellen in de stand-bymodus. N ed er lan d s Stroom aansluiten Let op Het product kan beschadigd raken!Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant van het apparaat staat. Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit. 1 Druk op om het apparaat in stand-by te zetten. Controleer of --:-- (of de klok) wordt weergegeven (zie `Inschakelen'> `Naar stand-by overschakelen'). Houd PROG/CLOCK SET ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen. » Het bericht `SET CLOCK' (Klok instellen) wordt weergegeven. 2 Opmerking Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. NL 109 » De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven. 4 Afspelen Afspelen vanaf disc 1 2 3 4 Druk op CD om de discbron te selecteren. om het 3 4 5 6 7 8 Druk op / om de 12-uurs- of 24uursindeling te selecteren. / om de minuten in te Druk op PROG/CLOCK SET om te bevestigen. Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en druk vervolgens op om het discstation te sluiten. » Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. Afspelen vanaf USB Opmerking Naar stand-by overschakelen Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat afspeelbare audiobestanden bevat. 1 Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op om het apparaat in de standbymodus te zetten. Houd in de stand-bymodus ingedrukt om tussen de normale stand-bymodus en de energiebesparende stand-bymodus te schakelen. » In de normale stand-bymodus wordt de klok (indien ingesteld) weergegeven op het display. » In de energiebesparende stand-bymodus wordt de achtergrondverlichting op het display uitgeschakeld. 1 2 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting op het achterpaneel van dit apparaat. Druk op om het afspelen te stoppen. 110 NL Het afspelen onderbreken/ hervatten 1 Druk tijdens het afspelen op als u het afspelen wilt onderbreken of het afspelen weer wilt hervatten. Opties voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen selecteren 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op REPEAT/SHUFFLE om een afspeeloptie te selecteren. Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op REPEAT/SHUFFLE totdat er geen optie voor willekeurig of herhaald afspelen meer wordt weergegeven. U kunt ook op drukken om herhaling/afspelen in willekeurige volgorde te annuleren. Tip Afspelen in willekeurige volgorde is niet beschikbaar Naar een andere track gaan Voor CD's: 1 Druk op / om een andere track te selecteren. U kunt ook het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening gebruiken om een track rechtstreeks te selecteren. om een album of map te 2 1 2 Druk op / om een vorig/volgend nummer of bestand te selecteren. Binnen een track zoeken 1 2 Houd tijdens het afspelen ingedrukt. / wanneer geprogrammeerde tracks worden afgespeeld. U kunt maximaal 20 tracks programmeren. Afspeelinformatie weergeven 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DISPLAY om andere afspeelinformatie te selecteren. 1 Druk in de CD- of USB-modus als het afspelen is gestopt op PROG/CLOCK SET om de programmeermodus te openen. om een 2 3 4 Druk op / om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op PROG/ CLOCK SET om uw keuze te bevestigen. [. . . ] MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 320 kbps en variabele bitsnelheid Mappen met maximaal 8 niveaus Aantal albums/mappen: maximaal 99 Aantal tracks/titels: maximaal 999 ID3-tag versie 2. 0 of later Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes). Niet-ondersteunde bestandsindelingen: Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3-bestanden bevat. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (. doc) 118 NL Onderhoud De behuizing reinigen Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DCM3060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DCM3060 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag