Gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM2020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM2020. Wij hopen dat dit PHILIPS DCM2020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCM2020 te teleladen.


PHILIPS DCM2020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (358 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DCM2020 BROCHURE (1755 ko)
   PHILIPS DCM2020 (4735 ko)
   PHILIPS DCM2020 (354 ko)
   PHILIPS DCM2020 BROCHURE (1749 ko)
   PHILIPS DCM2020 QUICK START GUIDE (6514 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DCM2020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome DCM2020 EN User manual DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario FR Mode d'emploi 3 23 43 63 IT Manuale utente 83 103 123 145 NL Gebruiksaanwijzing PT Manual do utilizador SV Användarhandbok Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Kennisgeving 104 104 104 7 Andere functies De alarmtimer instellen De sleeptimer instellen Naar een extern audioapparaat luisteren Luisteren via een hoofdtelefoon 117 117 118 118 118 2 Uw Micro Music System Inleiding Wat zit er in de doos?Overzicht van het apparaat Overzicht van de afstandsbediening 106 106 106 107 108 8 Productinformatie 6SHFLÀFDWLHV Compat. USB-apparaten en -bestanden Ondersteunde MP3-discformaten 119 119 120 3 Aan de slag De luidsprekers aansluiten FM-antenne aansluiten Stroom aansluiten De afstandsbediening voorbereiden De functies van het apparaat demonstreren. De klok instellen Inschakelen Radiostations automatisch opslaan 110 110 110 110 111 111 112 112 112 9 Problemen oplossen Beeld Geluid Afspelen Overige 120 120 121 121 122 4 Afspelen Algemene afspeelfuncties Afspelen vanaf een disc Afspelen vanaf USB Geluid aanpassen 113 113 113 113 114 5 De iPod/iPhone/iPad afspelen Geschikt voor iPod/iPhone/iPad De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren De iPod/iPhone/iPad opladen De iPod/iPhone/iPad verwijderen 114 114 114 115 115 115 Neder lands 6 Naar FM-radio luisteren Op FM-radiozenders afstemmen Radiozenders automatisch programmeren Radiozenders handmatig programmeren Afstemmen op een voorkeuzezender RDS-informatie weergeven 116 116 116 116 116 117 NL 103 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten. [. . . ] REPEAT/ Een herhaalmodus selecteren: SHUFFLE [REP] KHUKDOHQ GH KXLGLJH WUDFN wordt herhaaldelijk afgespeeld. [REP ALL] DOOHV KHUKDOHQ DOOH tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. [SHUF] (afspelen in willekeurige YROJRUGH WUDFNV ZRUGHQ LQ willekeurige volgorde afgespeeld. Druk herhaaldelijk op deze knop om weer normaal af te spelen. Opmerking U kunt ook numerieke toetsen gebruiken om een track te selecteren. Als u een tracknummer hoger dan 10 wilt kiezen, druk dan op het eerste nummer en druk vervolgens binnen 3 seconden op het tweede nummer. Als u bijvoorbeeld track 15 wilt selecteren, drukt u op de numerieke toets "1" en drukt u vervolgens binnen 3 seconden op" 5". Afspelen vanaf een disc 1 2 3 4 Druk op CD om de CD-bron te selecteren. Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, drukt u op / om een track te selecteren en vervolgens op . Afspelen vanaf USB Controleer of het USB-apparaat audiobestanden met ondersteunde indelingen bevat die kunnen worden afgespeeld. 1 2 Sluit het USB-apparaat aan op de USBaansluiting. Mocht dat niet zo zijn, druk dan op PRESET/ALBUM om een map te selecteren en op / om een bestand te selecteren. Druk op OK om het afspelen te starten. NL 113 Neder lands Geluid aanpassen Tijdens het afspelen kunt u het volume op de volgende manieren aanpassen. Het gewenste geluidseffect selecteren: [POP@ SRS [JAZZ@ MD]] [ROCK@ URFN [FLAT] YODN [CLASSIC@ NODVVLHN 5 De iPod/iPhone/ iPad afspelen Dit systeem wordt geleverd met een basisstation voor iPod/iPhone/iPad. U kunt via de krachtige luidsprekers genieten van audio van het station. DBB Geschikt voor iPod/iPhone/ iPad Het apparaat ondersteunt de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen: Bestemd voor: L3RG WRXFK H H H HQ H JHQHUDWLH iPod classic iPod met video iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e JHQHUDWLH iPod met kleurendisplay iPod mini iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone iPad 2 iPad Opmerking iPod met kleurenscherm, iPod classic en iPod met video zijn niet geschikt voor opladen op het station. DSC De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen 1 2 114 NL Druk op de vergrendelingsknop om het klepje van het station te openen. Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station. De iPod/iPhone/iPad opladen Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen. Tip Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven. De iPod/iPhone/iPad verwijderen 1 Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren 1 2 3 Druk op de knop DOCK op uw afstandsbediening. Houd / ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om de track verder normaal af te spelen. Doe de klep naar beneden om het station te verbergen. 2 NL 115 Neder lands 6 Naar FM-radio luisteren Op FM-radiozenders afstemmen Opmerking Controleer of u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken. » Het apparaat slaat alle FMradiozenders automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit. Radiozenders handmatig programmeren Opmerking U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren. 1 2 3 Druk op FM. » De FM-tuner wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. 1 2 3 Hiermee stemt u af op een radiozender. Druk op / om een nummer tussen de 1 en 20 voor deze radiozender te selecteren, en druk ter bevestiging op PROG/CLOCK SET. » Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven. Herhaal stap 2 en 3 om meer zenders te programmeren. Opmerking Herhaal stap 2 en 3 om op meer zenders af te stemmen. Afstemmen op een zender met een zwak ontvangstsignaal: Druk herhaaldelijk op / tot de ontvangst optimaal is. 4 4 U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven Radiozenders automatisch programmeren Opmerking U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren. door een andere zender onder het nummer op te slaan. Afstemmen op een voorkeuzezender 1 Druk op / te selecteren. om een voorkeuzenummer 1 Druk in de modus FM-tuner gedurende 3 seconden op PROG/CLOCK SET om automatische programmering te activeren. » [AUTO] DXWRPDWLVFK ZRUGW weergegeven. 116 NL RDS-informatie weergeven 5'6 5DGLR 'DWD 6\VWHP LV HHQ VHUYLFH waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven. 7 Andere functies De alarmtimer instellen Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. [. . . ] Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt. Beeld Ondersteunde MP3discformaten ISO9660, Joliet Maximumaantal titels is meestal 512 DIKDQNHOLMN YDQ OHQJWH EHVWDQGVQDDP Het maximumaantal albums: 255 Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz 2QGHUVWHXQGH ELWUDWHV WRW NESV variabele bit-rates Geen beeld Controleer de videoaansluiting. Progressive Scan is ingeschakeld, maar de TV biedt geen ondersteuning voor Progressive Scan. Zwart-witbeeld of vervormd beeld De disc komt niet overeen met het NOHXUHQV\VWHHP YDQ GH 79 3$/176& Soms is het beeld enigszins vervormd. Het beeld kan vervormd zijn tijdens het instellen van Progressive Scan. Afspelen Geen disc gevonden Plaats een disc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DCM2020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DCM2020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag