Gebruiksaanwijzing PHILIPS DCD7010/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCD7010/12. Wij hopen dat dit PHILIPS DCD7010/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCD7010/12 te teleladen.


PHILIPS DCD7010/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (756 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DCD7010/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact. ) Belangrijke veiligheidsinstructies Risico op brand of een elektrische schok! 2 NL Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. [. . . ] • Hiermee werpt u de disc uit. l CLOCK • Hiermee stelt u de klok in. • Hiermee programmeert u tracks op een disc of USB-opslagapparaat. o DISPLAY • Druk hierop in de actieve modus om de tijd te tonen. • Houd deze knop in de normale standbymodus ingedrukt om de helderheid van het LCD-scherm in te stellen. • Hiermee krijgt u toegang tot de afspeellijst van iPod/iPhone. b c DOCK • Hierop kunt u een compatibele iPod/ iPhone/iPad aansluiten om muziek af te spelen. d FM/ CD • Hiermee schakelt u naar de FM-tuner of de disc in het discstation. e PRESET/ALBUM / • Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album. • Hiermee stemt u af op een radiozender. q OK • Hiermee bevestigt u de optie. r USB/AUDIO IN • Hiermee schakelt u naar het USBopslagapparaat of de audio-invoer die is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting. g + VOL • Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume. h • Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten. i REPEAT/SHUFFLE • Hiermee kiest u een afspeelmodus. k SOUND • Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerd geluidseffect. 6 NL 3 Voordat u het apparaat gebruikt De FM-antenne aansluiten Opmerking •• Voor optimale ontvangst trekt u de antenne helemaal uit en stelt u de positie bij, of sluit u een buitenantenne aan. »» Het product stemt automatisch af op de vorige of volgende zender met een sterk signaal. • Om een zender op een specifieke frequentie af te stemmen, drukt u herhaaldelijk op / tot de gewenste frequentie wordt weergegeven. Tip •• In de FM-modus kunt u drukken op om de geluidsinstelling te schakelen tussen stereo en mono. NL 13 Radiozenders automatisch programmeren Opmerking •• U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren. 8 Geluid aanpassen De volgende handelingen zijn op alle ondersteunde media van toepassing. Houd PROG ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen. »» Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band. »» De radiozender die het eerst wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren • Druk herhaaldelijk op SOUND om een voorgeprogrammeerd geluidseffect te selecteren. • DSC1, DSC2, DSC3, DSC4 en DSC5 Radiozenders handmatig programmeren Opmerking •• U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren. •• U kunt een geprogrammeerde radiozender overschrijven door een ander station op het zendernummer op te slaan. Hiermee past u het volumeniveau aan • • Druk herhaaldelijk op VOL +/- op de afstandsbediening. Druk herhaaldelijk op VOL+/VOL- op het apparaat. 1 2 3 Hiermee stemt u af op een radiozender. Druk op / om een nummer van 1 t/m 20 toe te wijzen aan deze radiozender, en druk vervolgens op PROG om deze keuze te bevestigen. »» Het vooraf ingestelde volgordenummer en de frequentie van deze radiozender worden weergegeven. Herhaal stap 1-3 om meer zenders te programmeren. Geluid uitschakelen • Druk op MUTE om het geluid te dempen of te herstellen. 4 Afstemmen op een voorkeuzezender Druk op / om het volgordenummer van de voorkeuzezender te selecteren. 14 NL 9 Andere functies De alarmtimer gebruiken Dit product kan worden gebruikt als wekker. U kunt de disc, iPod/iPhone/iPad-bibliotheek, FM-radiozender of . mp3-bestanden op een USB-opslagapparaat selecteren als alarmbron. Opmerking •• Controleer of u de klok correct hebt ingesteld. [. . . ] Verwijder de hoofdtelefoon van het apparaat. Geen disc gedetecteerd. Sluit de ACnetstroomadapter opnieuw aan op het stopcontact. Met een energiebesparende functie schakelt het product automatisch uit nadat het 15 minuten inactief is geweest. Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat. Plaats de batterij met de polariteit (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DCD7010/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DCD7010/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag