Gebruiksaanwijzing PHILIPS DCB 2077

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCB 2077. Wij hopen dat dit PHILIPS DCB 2077 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DCB 2077 te teleladen.


PHILIPS DCB 2077 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (901 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DCB 2077 (932 ko)
   PHILIPS DCB 2077 (692 ko)
   PHILIPS DCB 2077 QUICK START GUIDE (1745 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DCB 2077

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome Question?Contact Philips DCB2077 HU Felhasználói kézikönyv IT Manuale utente NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcja obsługi 3 25 47 69 PT Manual do utilizador SK Príručka užívateľa SV Användarhandbok 91 137 159 RU Руководство пользователя 113 DCB2077_10_UM_02_V1. 1. indb 1 12/21/2012 2:45:36 PM Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Uw microsysteem 48 49 FM-radiostations handmatig programmeren Een voorkeuzezender selecteren RDS-informatie weergeven Uitzending in stereo/mono kiezen Het FM-menu gebruiken 60 60 60 61 61 Inleiding Wat zit er in de doos? Overzicht van het apparaat Overzicht van de afstandsbediening 49 49 50 51 7 Andere functies 3 Aan de slag Plaatsing 53 FM/DAB+-antenne voorbereiden 53 De afstandsbediening voorbereiden 53 Stroom aansluiten 53 De klok instellen 54 Inschakelen 54 53 Systeemmenu gebruiken 61 De alarmtimer instellen 62 De sleeptimer instellen 63 Muziek van een extern apparaat afspelen 63 Luisteren via de hoofdtelefoon 63 61 8 Productinformatie Specificaties 63 Compat. USB-apparaten en -bestanden 64 Ondersteunde MP3-discformaten 64 63 4 Afspelen Afspelen van de iPod/iPhone/iPad Afspelen vanaf disc Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat Bediening (CD/USB-modus) Afspelen herhalen/afspelen in willekeurige volgorde Tracks programmeren Geluid aanpassen Andere informatie weergeven 55 9 Problemen oplossen 10 Kennisgeving 65 66 55 55 56 56 56 57 57 57 5 Naar DAB+-radio luisteren Voor het eerste gebruik 58 DAB+-radiozenders automatisch opslaan 58 DAB+-radiozenders handmatig opslaan 58 Naar een vooraf ingestelde DAB+zender luisteren 58 Het DAB+-menu gebruiken 59 DAB+-informatie tonen 59 58 6 Naar FM-radio luisteren Op FM-radiozenders afstemmen FM-radiozenders automatisch programmeren 60 60 60 NL 47 DCB2077_10_UM_02_V1. 1. indb 47 12/21/2012 2:46:11 PM 1 Belangrijk Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit microsysteem nooit. •• Geen enkel onderdeel van dit systeem hoeft ooit te Gehoorbescherming worden gesmeerd. [. . . ] »» Als er geen DAB+-zender is gevonden, wordt [No DAB Station] (geen DABzender) weergegeven en vervolgens wordt [FULL SCAN] (Volledig scannen) opnieuw weergegeven. Een zender afstemmen vanuit de zenderlijst: Druk in de DAB+-modus op SCAN. »» Het systeem slaat alle beschikbare DAB+radiozenders automatisch op. »» Na een volledige scan wordt de eerste beschikbare zender uitgezonden. DAB+-radiozenders handmatig opslaan U kunt tot 20 DAB+-radiozenders opslaan. 1 2 3 4 5 Stem af op een DAB+-radiozender. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om andere DAB+-zenders op te slaan. Opmerking 1 2 Druk in de DAB+-modus herhaaldelijk op / om door de beschikbare DAB+zenders te navigeren. Druk op OK om uw keuze te bevestigen. •• Om een opgeslagen DAB+-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op. Naar een vooraf ingestelde DAB+-zender luisteren Druk in DAB+-modus herhaaldelijk op / om een vooraf ingesteld zendernummer te selecteren. 58 NL DCB2077_10_UM_02_V1. 1. indb 58 12/21/2012 2:46:21 PM Het DAB+-menu gebruiken 1 2 Druk in DAB+-modus op MENU om het DAB+-menu te openen. Druk op / om door de menuopties te bladeren: • [STATION LIST] (zenderlijst): afstemmen op een DAB+-radiozender in de lijst met beschikbare DAB+zenders of DAB+-zenders scannen als er geen zender in de lijst is opgeslagen. • [FULL SCAN] (Volledig scannen): alle beschikbare DAB+-radiozenders scannen en opslaan. • [MANUAL TUNE] (Handmatig afstemmen): handmatig afstemmen op een specifieke zender of frequentie. • [PRUNE] (Verwijderen): ongeldige zenders verwijderen uit de zenderlijst. • [SYSTEM] (Systeem): systeeminstellingen aanpassen (zie 'Andere functies - Systeemmenu gebruiken'). Herhaal stap 2 en 3 als er onder een optie een andere optie staat. Opmerking •• Als het systeem 10 seconden inactief is, wordt het menu afgesloten. »» Ensemble-naam »» Frequentie »» Signaalfout »» Bitsnelheid »» Codec »» Tijd en datum 3 4 DAB+-informatie tonen Druk tijdens het beluisteren van DAB+-radio herhaaldelijk op RDS/DISPLAY om tussen de volgende typen informatie (indien beschikbaar) te schakelen: »» Zendernaam »» Dynamic Label Segment (DLS) »» Signaalsterkte »» Soort programma (PTY) NL 59 DCB2077_10_UM_02_V1. 1. indb 59 12/21/2012 2:46:21 PM 6 Naar FM-radio luisteren Op FM-radiozenders afstemmen 1 2 3 Druk op FM om de FM-tunermodus te selecteren. »» Het systeem stemt automatisch af op een FM-zender met sterke ontvangst. Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. FM-radiostations handmatig programmeren 1 2 3 4 5 Stem in de tunermodus af op een FMradiostation. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om andere FM-stations op te slaan. Opmerking •• Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op. Afstemmen op een zender met een zwak signaal: Druk herhaaldelijk op of tot de ontvangst goed is. FM-radiozenders automatisch programmeren Opmerking •• U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders programmeren. Een voorkeuzezender selecteren Druk in de tunermodus op of voorkeuzezender te selecteren. om een RDS-informatie weergeven RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Houd in de FM-tunermodus MODE/SCAN 3 seconden ingedrukt. »» Het systeem slaat alle FM-radiozenders automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit. 1 2 Stem af op een RDS-zender. Druk herhaaldelijk op RDS om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar): »» Programmeerservice »» Soort programma, zoals [NEWS] (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M] (popmuziek). . . 60 NL DCB2077_10_UM_02_V1. 1. indb 60 12/21/2012 2:46:21 PM »» Tekstbericht via de radio »» Bewerkingstijd 7 Andere functies Systeemmenu gebruiken 1 2 Druk in FM/DAB+-modus als het [System]-menu (systeem) wordt weergegeven herhaaldelijk op / een optie te selecteren. [Yes] [No] [SW version] [Software Upgrade] om Uitzending in stereo/mono kiezen Opmerking •• Uitzending in stereo is de standaardinstelling voor de •• Voor zenders met een zwak signaal schakelt u over op monogeluid voor een betere ontvangst. Annuleren. Druk in de FM-tunermodus op OK om te schakelen tussen uitzending in mono en stereo. [Factory Reset] Het FM-menu gebruiken 1 2 Druk in FM-modus MENU om het FMmenu te openen. Druk herhaaldelijk op / om door de menuopties te bladeren: • [SCAN SETTING] (Scaninstellingen) • [AUDIO SETTING] (Geluidsinstellingen) • [SYSTEM] (Zie 'Andere functies Systeemmenu gebruiken') Druk op OK om een optie te selecteren. Herhaal stap 2 en 3 als er onder een optie een andere optie staat. [Yes] [No] De firmware upgraden (indien beschikbaar) Mogelijk is er in de toekomst een firmwareupgrade beschikbaar voor uw microsysteem. [. . . ] Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie. Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat. Geen disc gevonden •• Plaats een disc. •• Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst. Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven •• Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DCB 2077

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DCB 2077 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag