Gebruiksaanwijzing PHILIPS DC-291

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS DC-291. Wij hopen dat dit PHILIPS DC-291 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS DC-291 te teleladen.


PHILIPS DC-291 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (321 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS DC-291 BROCHURE (1910 ko)
   PHILIPS DC-291 (288 ko)
   PHILIPS DC-291 (380 ko)
   PHILIPS DC-291 BROCHURE (1704 ko)
   PHILIPS DC-291 QUICK START GUIDE (334 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS DC-291

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). p Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. q Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. 108 NL Gehoorbescherming Zet het volume niet te hard. [. . . ] g Weergavedisplay Hiermee geeft u de huidige status weer. /SET TIME/PROG Hiermee stelt u de tijd en de datum in. Hiermee programmeert u radiozenders. 112 NL h REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL Hiermee herhaalt u het alarm. i SOURCE Hiermee selecteert u een bron: iPod/iPhone/iPad, FM-tuner of MP3 Link. j OK/ Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod/iPhone/iPad. Hiermee past u de tijd aan. Overzicht van de afstandsbediening a b c d e f g h i j k l POWER TUNER p OK SET TIME MENU MP 3 LINK BRIGHTNESS SLEEP REP ALM MUTE PROG o n DBB VOL DSC l VOL +/ Hiermee past u het volume aan. m Station voor iPod/iPhone/iPad Hierop kunt u een iPod/iPhone/iPad plaatsen. o MP3-LINK Ingang voor een extern audioapparaat. m ALM 1 ALM 2 b DOCK Hiermee selecteert u de iPhone/ iPod/iPad als bron. c / Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende audiobestand. NL 113 Nederlands a POWER Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus. Hiermee schakelt u de sleeptimer uit. d / Hiermee selecteert u een voorkeuzezender. Hiermee stemt u af op een radiozender. n MUTE Hiermee dempt u het volume. p TUNER Hiermee selecteert u de tuner als bron. e OK/ Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod/iPhone/iPad. i BRIGHTNESS/REP ALM Hiermee past u de helderheid van het display aan. m VOL +/ Hiermee past u het volume aan. 114 NL 3 Aan de slag Let op Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. 1 2 3 Open het klepje van het batterijvak. Plaats 2 R6/UM-3/AA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Sluit het klepje van het batterijcompartiment. Let op Verwijder de batterij wanneer deze leeg is of langere tijd niet zal worden gebruikt. Batterijen bevatten chemische stoffen en Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Herhaal stap 3 en 4 om de minuten, het jaar, de maand en de dag in te stellen. Tip In de 12-uursindeling wordt [MONTH--DAY] weergegeven. In de 24-uursindeling wordt [DAY--MONTH] weergegeven. 116 NL 4 Afspelen Afspelen van de iPod/iPhone/ iPad U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad. Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren 1 2 Druk op de toets DOCK om het bronstation te selecteren. Plaats de iPhone/iPod/iPad in het station. Compatibele iPod/iPhone/iPad Het apparaat ondersteunt de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen: Bestemd voor: iPod nano (1e generatie) iPod nano (2e generatie) iPod nano (3e generatie) iPod nano (4e generatie) iPod nano (5e generatie) iPod nano (6e generatie) iPod touch (1e generatie) iPod touch (2e generatie) iPod touch (3e generatie) iPod touch (4e generatie) iPod mini iPhone iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPad Druk op OK/ om het afspelen te onderbreken of te hervatten. Houd / ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten. Als u terug wilt gaan naar het vorige iPod/iPhone-menu, drukt u op MENU. » Als er langer dan 10 seconden niet op een knop wordt gedrukt, fungeert OK/ als afspeel-/ pauzeknop. NL 117 Nederlands Installeer de rubberbeschermlaag Installeer zo nodig de meegeleverde rubberbeschermlaag om de iPad/iPad 2 stabiel bij te houden voor u de iPad/iPad 2 plaatst. Muziek van een extern apparaat afspelen U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren. 1 2 Druk op MP3 LINK om MP3 Link als bron te selecteren. [. . . ] » Als DBB is geactiveerd, wordt [DBB] weergegeven. Luidsprekers Luidsprekerimpedantie 4 ohm Luidsprekerdriver 57 mm Gevoeligheid > 84 dB/m/W 122 NL Algemene informatie Netspanning Stroomverbruik in werking Stroomverbruik in standby (klokweergave) Afmetingen - Apparaat (b x h x d) Gewicht - Inclusief verpakking - Apparaat 220 - 230 V, 50 Hz 7, 5 W <1W 9 Problemen oplossen Waarschuwing Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. 263 x 114 x 165 mm 2, 4 kg 1, 4 kg Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www. philips. com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS DC-291

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS DC-291 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag