Gebruiksaanwijzing PHILIPS D6053B/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS D6053B/22. Wij hopen dat dit PHILIPS D6053B/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS D6053B/22 te teleladen.


PHILIPS D6053B/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4322 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS D6053B/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk op deze toets om het laatstgekozen nummer opnieuw te kiezen. Toets Intern gesprek Druk op deze toets om interne gesprekken te voeren of te beëindigen en om een binnenkomende oproep door te schakelen naar een ander handtoestel Geheugentoets Druk op deze toets om het geheugen te raadplegen. Microfoon Het display Deze symbolen duiden aan welke bewerking wordt uitgevoerd. 10 cijfers of tekens weergegeven. Het symbool: M P t is zichtbaar - u raadpleegt de menu's. knippert - het belsignaal van de externe lijn gaat over. U is zichtbaar - er zijn nieuwe items in het geheugen sinds u dit voor het laatst hebt geraadpleegd. h is zichtbaar - de luidspreker van het handtoestel is ingeschakeld. is zichtbaar - het handtoestel wordt opgeladen indien het op het basisstation ligt. - de batterij is leeg indien het handtoestel niet op het basisstation ligt. b A is zichtbaar - het handtoestel is buiten bereik van het basisstation. - het handtoestel is in geen enkel basisstation geregistreerd. [. . . ] Als (& $ 72// 6$9(5 is ingeschakeld, kunt u te weten komen of er een nieuw bericht is ontvangen sinds uw laatste oproep naar het antwoordapparaat. Als uw antwoordapparaat berichten heeft ontvangen, zal het bij de derde maal dat de telefoon overgaat de oproep beantwoorden. Als er geen berichten zijn achtergelaten, beantwoordt het de oproep bij de vijfde maal dat het toestel overgaat. Tip Als er geen berichten zijn, kunt u zonder gesprekskosten na de vierde keer dat het toestel overgaat ophangen. Het antwoordapparaat 17 Opname van berichten in- of uitschakelen Als u niet wilt dat oproepers berichten inspreken, schakelt u de functie voor het opnemen van berichten uit met 8, 7 2)) . Als u het opnemen van berichten vervolgens weer wilt inschakelen, kiest u de functie $$1 21 . De Oniso Memo wordt standaard geleverd met ingeschakelde opnamefunctie AAN (ON). 1 R en vervolgens op - totdat $17: &21) $16: 6(783 verschijnt. 2 Druk op - totdat 231(0(1 5(&25' verschijnt en vervolgens op Druk op o. 3 Druk op - of + om $$1 21 of 8, 7 2)) te kiezen en vervolgens op o om uw keuze te bevestigen. Het handtoestel piept om de nieuwe instelling te bevestigen. 4 Druk op R om de menu-modus te verlaten. Geavanceerde functies van het antwoordapparaat Een lokaal bericht opnemen U kunt het antwoordapparaat gebruiken om een bericht achter te laten voor iemand die toegang heeft tot het antwoordapparaat. Dit bericht wordt bewaard met de ontvangen berichten. 1 Druk op r om de modus antwoordapparaat te activeren en zodra het afspelen van de berichten begint, drukt u op s. 2 Druk op K en vervolgens onmiddellijk op V. 231$0( 5(&25', 1* verschijnt. handtoestel. 3 Spreek duidelijk en binnen 10 cm van de microfoon van het 4 Druk op s om het opnemen te stoppen Een pieptoon geeft het einde van de opname aan. Het lokale bericht wordt toegevoegd aan de berichten van andere oproepers. Het wordt op dezelfde manier geteld en teruggespeeld als andere berichten. 5 Druk op r om de modus antwoordapparaat te verlaten. Het antwoordapparaat op afstand inschakelen Voordat u het antwoordapparaat op afstand kunt inschakelen, moet u een code voor besturing op afstand invoeren (zie "Een code voor besturing op afstand invoeren" op pagina 16). 18 Het antwoordapparaat 1 Kies uw telefoonnummer. Het antwoordapparaat wordt geactiveerd en u hoort een wachttoon. 2 Druk op * van het toetsenbord van de telefoon en voer de code voor besturing op afstand in. 3 Druk op 7 van het toetsenbord van de telefoon en hang op. Het antwoordapparaat is klaar voor het verwerken van gesprekken. Het antwoordapparaat op afstand bellen U kunt vanaf iedere telefoon naar uw antwoordapparaat bellen door uw eigen telefoonnummer te kiezen. 1800(5" 180%(5" verschijnt. 2 Voer de nieuwe naam in (max. 10 tekens) met behulp van de 3 Voer het nummer in met behulp van de nummertoetsen van het handtoestel (max. Als u wilt dat uw Oniso een pauze inlast tijdens het kiezen (bijvoorbeeld na een internationaal toegangsnummer), drukt u op B om een pauze in te lassen. De pauze wordt op het display weergegeven door een koppelteken. 4 Druk op o om het nummer op te slaan. Het handtoestel piept om aan te geven dat de naam en het nummer zijn opgeslagen. 5 Druk op R om de menu-modus te verlaten. De naam en het telefoonnummer zijn in het geheugen opgeslagen. Tekens invoeren met de nummertoetsen van het handtoestel U kunt tekens invoeren door één of meerdere malen op de toets voor het gewenste teken te drukken. Als u twee letters achterelleaar, met behulp van dehelfde nummertoests witt invoeren (bv. ab), moet u tussen deze twee letters op de toets drukken. U verwijdert een teken met de toets +. 22 Elektronisch geheugen Als u de naam PHILIPS wilt invoeren, drukt u op de volgende toetsen: 7 P 44 H - 444 I 555 L 444 I 7 P - 7777 S o Een oproep plaatsen vanuit het geheugen 1 Druk op P . /((* %22. (037< 2 Druk op + of - om de namenlijst in het geheugen te doorlopen. Als u het corresponderende nummer bij een naam wilt weergeven, drukt u op o. Het nummer wordt weergegeven en schuift naar links als het meer dan 10 cijfers bevat. Klik nogmaals op P om het geheugen te verlaten zonder te kiezen. Een naam en nummer uit het geheugen verwijderen 1 Druk op R en vervolgens op o. 2 Druk op - totdat 9(5:<'(5(1 op o. 5(029( verschijnt en vervolgens /((* %22. (037< . Als het geheugen leeg is verschijnt %2(. 3 Druk op + of - om een naam te kiezen en vervolgens op o om deze naam te verwijderen. Het handtoestel piept en 9(5:<'(5' 5(029(' verschijnt. 4 Druk op R om menu-modus te verlaten. Het alarmnummer (Oniso 6310/11) Een alarmnummer invoeren - SOS U kunt een alarmnummer automatisch kiezen door op de toets S te drukken. [. . . ] Neem het uitgaande bericht opnieuw op, dit maal dichter bij de microfoon. Stel de dag en tijd opnieuw in op het handtoestel (zie "De dag en tijd instellen" op pagina 14). Probeer het opnieuw of raadpleeg "Een code voor besturing op afstand invoeren" op pagina 17. Zie "Een code voor besturing op afstand invoeren" op pagina 17. Het antwoordapparaat stopt automatisch. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS D6053B/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS D6053B/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag