Gebruiksaanwijzing PHILIPS D6001B/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS D6001B/22. Wij hopen dat dit PHILIPS D6001B/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS D6001B/22 te teleladen.


PHILIPS D6001B/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4322 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS D6001B/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uw telefoontoestel werd ook betrokken in het EcoDesign-programma van Philips, een programma voor ecologisch ontwerp van producten. Dit programma houdt rekening met de relatie van een product ten opzichte van het milieu tijdens zijn hele bestaan. 2 INSTALLATIE KEUZE VAN DE PLAATS VOOR HET BASISSTATION Om interferentierisico's te beperken, moet u vermijden het basisstation op minder dan 1 m van elk elektronisch toestel te plaatsen (telefoon, tv, computer enz. ). Vermijd het basisstation te plaatsen: - in een vochtige kamer, - in de buurt van een warmtebron, - in de buurt van hindernissen zoals dikke muren of metalen geraamten. AANBRENGEN/VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN Uw headset wordt gevoed door twee oplaadbare batterijen type AA/R6. [. . . ] Bij vervanging moet u batterijen PHILIPS R6 NC-P of Saft RC6 gebruiken. 1 Schuif het dekseltje van het batterijcompartiment naar beneden door op de bovenkant ervan te drukken. De batterijen bevatten cadmium en moeten worden verwerkt volgens de geldende voorschriften betreffende afvalverwerking (klein chemisch afval). De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid Cd af als deze aanbevelingen niet worden opgevolgd. AANSLUITING VAN DE TELEFOON 1 2 Aan de achterkant van het basisstation: 1 Sluit het snoer van de netvoeding aan op het basisstation en steek vervolgens de stekker van de netvoeding in het stopcontact. 2 Sluit het telefoonsnoer aan op het basisstation en vervolgens op het telefooncontactdoos. Breng het telefoontoestel aan op het basisstation en laat de batterijen ten minste 12 uur opladen. Gebruik enkel de snoeren die met het toestel zijn meegeleverd. MONTAGE VAN DE GEKLEURDE CLIP 1 Breng de gekleurde clip aan op de daarvoor voorziene plaats. 2 Druk stevig op de klein lipjes (volgens de pijlrichting) tot het geheel vastklikt. Zo kunt u nummers die u geregeld gebruikt automatisch kiezen. Programmering Register Kies een cijfer* van tot Biepjes Toets het nummer dat u wenst op te slaan Bevestig * Dit cijfer komt overeen met het nummer van het gekozen geheugen. Als uw headset de twee bevestigingsbiepjes niet laat horen, moet u de volledige opslagbewerking herhalen. EEN NUMMER UIT HET REGISTER OPROEPEN Druk op het nummer dat bij het opgeslagen telefoonnummer hoort tot Neem de hoorn van de haak Druk op register Uw wordtnummer gekozen 8 PROGRAMMERING Uw telefoon bezit programmeerbare functies. Om de parameters te veranderen, moet u de toetsenvolgorde volgens de onderstaande tabel gebruiken. Als de netspanning uitvalt zullen de door u geprogrammeerde gegevens niet verloren gaan. De bevestiging van de programmering gebeurt via biepjes (enkel in geval van wijziging van deze programmering). FUNCTIE TOETSENCOMBINATIE AKOESTISCHE FUNCTIES u OPMERKINGEN Belmelodien van de headset + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Keuze nr. 3 Zacht Gemiddeld Luid Zacht Gemiddeld Luid u Volume van de belmelodie van de headset + + + u Volume van het oorstuk van de headset + + + 9 PROGRAMMERING FUNCTIE TOETSENCOMBINATIE GEAVANCEERDE FUNCTIES u OPMERKINGEN Keuze van het type net (standaardconfiguratie: openbaar telefoonnet) PABX 1* PABX 2* PABX 3* Parameterinstelling van de toets (voor gebruik na een PABX) + + + Geschakeld openbaar net Te kiezen net wanneer uw telefoon verbonden is met een privcentrale Korte Flash Lange Flash Geen pauze Pauze na het eerste cijfer u + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + u u u u Invoegen van een automatische pauze (voor gebruik na een PABX) * Voor de selectie van een PABX kunnen meerdere instellingen nodig zijn. 10 PROGRAMMERING FUNCTIE TOETSENCOMBINATIE OPMERKINGEN KOPPELEN/ONTKOPPELEN VAN EEN HEADSET AAN EEN BASISSTATION Alvorens een headset te koppelen aan een basisstation, moet u de stekker van de netvoeding van het hoofdbasisstation uit het stopcontact trekken en er weer instoppen. u Koppeling met deze headset Annulering van deze headset * Annulering van de andere headsets * + + + + Code + + Code + + Code + u u De code is te vinden op het etiket op de onderkant van het basisstation (4 cijfers). * Na afloop van deze procedure is het niet meer mogelijk een oproep te doen of te beantwoorden vanaf deze hoorn(s). Voor de toestellen van een ander merk dan het gebruikte hoofdbasisstation. [. . . ] 3 Zacht Gemiddeld Luid Zacht Gemiddeld Luid u Volume van de belmelodie van de headset + + + u Volume van het oorstuk van de headset + + + 9 PROGRAMMERING FUNCTIE TOETSENCOMBINATIE GEAVANCEERDE FUNCTIES u OPMERKINGEN Keuze van het type net (standaardconfiguratie: openbaar telefoonnet) PABX 1* PABX 2* PABX 3* Parameterinstelling van de toets (voor gebruik na een PABX) + + + Geschakeld openbaar net Te kiezen net wanneer uw telefoon verbonden is met een privcentrale Korte Flash Lange Flash Geen pauze Pauze na het eerste cijfer u + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + u u u u Invoegen van een automatische pauze (voor gebruik na een PABX) * Voor de selectie van een PABX kunnen meerdere instellingen nodig zijn. 10 PROGRAMMERING FUNCTIE TOETSENCOMBINATIE OPMERKINGEN KOPPELEN/ONTKOPPELEN VAN EEN HEADSET AAN EEN BASISSTATION Alvorens een headset te koppelen aan een basisstation, moet u de stekker van de netvoeding van het hoofdbasisstation uit het stopcontact trekken en er weer instoppen. u Koppeling met deze headset Annulering van deze headset * Annulering van de andere headsets * + + + + Code + + Code + + Code + u u De code is te vinden op het etiket op de onderkant van het basisstation (4 cijfers). * Na afloop van deze procedure is het niet meer mogelijk een oproep te doen of te beantwoorden vanaf deze hoorn(s). Voor de toestellen van een ander merk dan het gebruikte hoofdbasisstation. , verwijzen we naar het handboek van Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking van de Raad 99/303/EG voor pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS D6001B/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS D6001B/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag