Gebruiksaanwijzing PHILIPS D4054W/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS D4054W/22. Wij hopen dat dit PHILIPS D4054W/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS D4054W/22 te teleladen.


PHILIPS D4054W/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3282 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS D4054W/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De enige manier om de oplader uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. · De voltage op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunications Network Voltage), zoals is gedefineerd in de standaard EN 60-950. · Gebruik alleen de voeding die in de gebruikershandleiding is vermeld. · Lijst met geschikte voedingen (fabrikant/model): Electronic Sales Ltd. [. . . ] Blader met : naar het gewenste item in het telefoonboek om het op te slaan in het directe geheugen. 5. 5. 4 1 2 3 Een item in het telefoonboek wissen Druk in de wachtstand op m, blader : naar TELEFOONBOEK, druk op <OK, blader : naar WISSEN en druk op <OK. · Een bevestigingstoon is te horen. 1 2 Opmerking Druk op cBACK om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar het telefoonboek. 5. 5. 5 Alle gegevens in telefoonboek wissen Druk in de wachtstand op m, blader met : naar TELEFOONBOEK en druk op 3 4 5 1 2 Blader met : naar ALLES WISSEN en druk op <OK. <OK. Meer uit uw telefoon halen 21 · Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu. 5. 5. 6. 2 Directe geheugen wissen 1 Druk in de wachtstand op m, blader met : naar TELEFOONBOEK, druk op <OK, blader : naar DIR. GEHEUGEN en druk op <OK. · Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu. 5. 6 Gebruik van de herhaallijst De laatste 5 gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen. Maximaal 24 cijfers kunnen voor een nummer weergegeven worden. 2 Druk op de <OK toets om gegevens op te roepen. 5. 6. 2 Een herhaalnummer in het telefoonboek opslaan Druk op de l toets om de herhaallijst te openen, blader met : naar de gewenste gegevens en druk op <OK. Voer de naam van het contact in (maximaal 12 leestekens) en druk op 1 2 3 <OK. · OPGESLAGEN !wordt 2 seconden getoond en het display keert terug naar de herhaallijst. Opmerking Druk op cBACK om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen. Opmerking Druk op cBACK om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen. 1 Druk in de wachtstand op u, blader 2 5. 7. 4 Een item in de bellijst wissen : naar de gewenste gegevens en druk op m. · Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar de gesprekkenlijst. Opmerking Druk op cBACK om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de gesprekkenlijst. 1 Druk in de wachtstand op u, blader 2 5. 7. 5 De bellijst wissen : naar de gewenste gegevens en druk op m. Blader met : naar ALLES WISSEN en druk op <OK. Opmerking Als u een ander type handset gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar. · De intercomverbinding komt onmiddelijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld. 2 Als er meer dan 2 handsets aangemeld zijn, wordt het voor intercom beschikbare aantal handsets getoond. Druk op het nummer van de gewenste handset om intercom te activeren. 24 Meer uit uw telefoon halen 5. 8. 2 1 2 3 4 Een externe oproep naar een andere handset doorschakelen De i toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om de externe oproep in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen). · De intercomverbinding komt onmiddelijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld. Als er meer dan 2 handsets aangemeld zijn, wordt het voor intercom beschikbare aantal handsets getoond. Druk op de r toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden. Druk op de e toets van de eerste handset om het externe gesprek door te schakelen naar de tweede handset. · Het externe gesprek wordt doorgeschakeld. · De verbinding met de externe beller komt tot stand. [. . . ] 1 Druk in de wachtstand op m, blader : naar GEAVANC. INST en druk op <OK, blader met : naar KIESMODUS en druk op 8. 9 Eerste beltoon instellen Als deze functie op Uit staat, is het eerste belsignaal van een inkomend gesprek niet hoorbaar. Dit is nuttig in landen waar nummeridentificatie na het eerste belsignaal verstuurd wordt. · Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu. 2 Blader met : naar TOON of PULS <OK. en druk op <OK om te bevestigen. · Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu. 34 Geavanceerde instellingen 8. 10 Standaard instellingen NIVEAU 3 MELODIE 1 NIVEAU 2 AAN Verschilt per land AAN PHILIPS 01/01; 00-00 24-UUR DD/MM Verschilt per land Verschilt per land Verschilt per land 0000 UIT MELODIE 1 LEEG Belvolume Beltoonmelodieën Hoornluidspreker Toetstoon Taal Automatisch ophangen Handsetnaam Tijd/Datum Tijdsformaat Datumformaat Kiesmodus Flash Tijd 1ste beltoon PIN-code Alarm Alarmmelodie Autovoorkiesnummer Geavanceerde instellingen 35 9 Technische gegevens Bedrijfstemperatuur · Gebruik: Tussen 0 en 35º C (32 tot 95º F). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS D4054W/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS D4054W/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag