Gebruiksaanwijzing PHILIPS D4053W/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS D4053W/22. Wij hopen dat dit PHILIPS D4053W/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS D4053W/22 te teleladen.


PHILIPS D4053W/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3282 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS D4053W/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De Philips garantie is geldig wanneer het apparaat conform de gebruiksaanwijzing is gebruikt en voor het doel waarvoor het is gemaakt. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- en productienummer van het apparaat. De Philips garantie vervalt indien: · op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt, · het model of produktienummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt, · reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties of personen, · een defect een externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaak heeft bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid. Wij maken u erop attent dat het product niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het product te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het product oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is. [. . . ] U kunt nog gerichter gaan zoeken door middel van de navigatietoetsen en . Nadat u uw gesprekspartner in de telefoonboek hebt opgezocht, verschijnen de naam en het telefoonnummer op het venster. Druk op toets om het telefoonnummerdirect te kiezen. ZOEKEN NAAR: Je OPZOEKEN Een gesprek tot stand brengen OPENBARE GIDS Jens De Frischz 0165470043 OPTIES Wissen van een vermelding in een telefoonboek Nadat u de te wissen vermelding in een telefoonboek hebt geselecteerd, verschijnen de naam en het telefoonnummer op het venster. Selecteer de optie "Wissen", door middel van de navigatietoetsen en . Bevestig dit door te drukken op toets . OPENBARE GIDS Wissen KIES OPENBARE GIDS Gewist ! Ter bevestiging klinkt een biep en verschijnt de mededeling "Gewist !". De vermelding is gewist en de volgende vermelding verschijnt. 24 Gebruik van de telefoonfunctie Wijzigen van een vermelding in een telefoonboek Nadat u de te wissen vermelding in een telefoonboek hebt geselecteerd, verschijnen de naam en het telefoonnummer op het venster. Selecteer de optie "Wijzigen", door middel van de navigatietoetsen en . Druk op toets voor het wissen van een letter; door 2 seconden op dezelfde toets te blijven drukken wordt de hele regel gewist. Bevestig het nieuwe nummer door te drukken op toets Herhaal de procedure en vervang indien nodig de naam. . OPENBARE GIDS Wijzigen KIES NUMMER: 0165432100 KLAAR Stemherkenning (Zenia Voice 6626) Met deze functie is het mogelijk een gesprekspartner te bellen zonder eerst diens telefoonnummer in te hoeven toetsen of daarnaar te zoeken, gewoon door zijn naam uit te spreken. : Om meerdere personen in staat te stellen gebruik te maken van het systeem met stemherkenning, moet het nummer opnieuw in het telefoonboek worden gecopieerd. De functie "INTERN" verschijnt op de laatste schermregel. 10 MEI Philips 1 INTERN 10:05 Druk op toets . INTERN LIJ Basisst Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen en , om het basisstation of de handsets dat of die u wilt bellen te selecteren Druk op toets voor het bellen van het basisstation of de handsets. Vanaf het basisstation U kunt als u wilt een handset bellen dat gekoppeld is aan uw basisstation. Druk vervolgens op een van de toetsen tot en met (Basisstation 6326) of tot en met (Basisstation 6626) behorend bij het nummer van de handset die u wilt bellen. : Om alle vrije toestellen tegelijk te bellen, moet u 2 seconden lang drukken op . toets : Als u de toets lang (2 seconden) ingedrukt houdt , zullen alle vrije handsets rinkelen. De verbinding wordt tot stand gebracht met de handset die als eerste antwoordt. : Als uw handset niet verbonden is met het basisstation, klinkt er een biep ten teken dat er iets fout is. De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch geactiveerd. 28 Gebruik van de intercomfunctie U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen of (lager zetten). (hoger zetten) Een gesprek van buiten doorverbinden met een andere handset Vanaf het basisstation Tijdens het gesprek drukt u op toets om de buitenlijn in de wacht te zetten. Uw gesprekspartner van buiten hoort ofwel het wachtmuziekje (als dat is geactiveerd, zie "5. 7 Activeren/uitschakelen van het wachtmuziekje", bladzijde 48). Druk op een van de toetsen voor direct kiezen tot en met (Basisstation 6326), of tot en met (Basisstation 6626) behorend bij het nummer van de handset waarnaar u wilt doorverbinden ( tot om te bellen met handset N°1, of tot om te bellen met handset N°2, etc. ). Als u wilt kunt u het gesprek van buiten hervatten door opnieuw te drukken op toets . : Tijdens het gesprek kunt u dat in de wacht zetten door lang te drukken (2 seconden) op toets , waardoor alle vrije handsets gaan rinkelen. [. . . ] Probeer het opnieuw zodra de andere handset weer uit het menu is. 54 Onderhoud en probleemoplossing PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING De handset laat De handset waar u naar belt Wacht tot de handset weer vrij is en wanneer u probeert is reeds in gesprek of probeer het opnieuw. een intern gesprek bevindt zich buiten het te beginnen een bereik van het basisstation. De handset laat De batterijen van de Laad de batterijen weer op (zie ook tijdens het gesprek handset zijn leeg (de "Opladen en ontladen van de een biep horen ten verbinding dreigt te worden batterijen", bladzijde 10). is. Onderhoud Voordat u de handset of het oplaadstation gaat schoonmaken, moet u eerst de voedingskabel loshalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS D4053W/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS D4053W/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag