Gebruiksaanwijzing PHILIPS D4051W/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS D4051W/22. Wij hopen dat dit PHILIPS D4051W/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS D4051W/22 te teleladen.


PHILIPS D4051W/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3282 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS D4051W/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met een derde supplementaire handset kunt u extern bellen terwijl de twee andere in intercom zijn. Supplementaire handset I Handset ONIS 200 & ONIS 200 Vox Keuzetoetsen functies Navigatietoets binnen het menu Correctie en "R" Lijn opnemen Intercom Toegangsnumm ers Operators Alfanumeriek klavier Luidspreker Volume Microfoon PICTOGRAMMEN VAN HET SCHERM: Batterij laadt Antwoordapparaat actief Boodschap op het antwoordapparaat of op de Top Message Intern gesprek aan de gang Bel handset uitgeschakeld Luidspreker actief Identiteit beschermd Verbinding basisstation / handset correct II Handset Onis 200 Basisstation ONIS 200 De handset oproepen Controlelampje net / lijn Basisstation ONIS 200 Vox De handset oproepen Geluidsniveau van de luidspreker instellen De huidige boodschap wordt gewist Vorige boodschap Antwoordapparaat aan / uit Volgende boodschap Beluisteren / stop boodschappen Controlelampje net / lijn Controlelampje antwoordapparaat aan / uit Basisstation ONIS 200 III Inhoudstafel De ONIS 200 in gebruik nemen De ONIS 200 installeren Raadgevingen en veiligheid De batterijen plaatsen en vervangen De ONIS 200 installeren De ONIS 200 onderhouden De ONIS 200 ontdekken De toetsen van de ONIS 200 Het scherm van de handset Het systeem van de menu's begrijpen Autonomie Opladen Bereik 1 1 2 2 3 3 3 4 5 8 8 8 Uw ONIS 200 personaliseren De datum en het uur instellen De beltypes instellen De beltypes van de handset instellen De beltypes van het basisstation instellen Het contrast van het scherm instellen De pieptoon van de toetsen activeren / desactiveren De handset een nieuwe naam geven Diensten aangeven / verwijderen De bellijst configureren Uw klavier blokkeren / deblokkeren VIP-functie 9 10 10 10 11 11 11 12 13 13 14 De telefoon gebruiken Telefoneren Om een rechtstreekse oproep te doen Uw nummer voorbereiden vooraleer u belt (voornummering) Een oproep beantwoorden De luidsprekers gebruiken De volumes regelen De luidsprekers aan- en uitschakelen Het volume van de hoorn of de luidspreker van de handset instellen Het volume van de luidspreker van het basisstation instellen (enkel ONIS 200 Vox) En van de laatste nummers herhalen (Nr Herh. ) Uw telefoonboeken creren en wijzigen Een fiche creren Een fiche wijzigen Een fiche wissen Een correspondent uit uw telefoonboeken oproepen 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 IV Inhoudstafel De bellijst gebruiken Intercom gebruiken Intercom als er geen externe oproep plaatsvindt De babysitfunctie gebruiken 20 22 22 23 Telefoonboek toegangsnummers operators De toegangsnummers memoriseren Het telefoonboek van de toegangsnummers gebruiken 24 25 De diensten van de operators De diensten van de operators Identificatie van de beller Mailbox operator Doorschakelen Wachtrij Conferentie met drie Terugbellen Identificatie van de beller Mailbox operator Doorschakelen Wachtrij Conferentie met drie Automatisch terugbellenen het annuleren ervan Geheim nummer per oproep 26 26 26 26 26 26 26 27 27 28 29 30 31 31 Het antwoordapparaat Onis 200 Vox gebruiken Het antwoordapparaat ONIS 200 Vox installeren De modus van het antwoordapparaat wijzigen Aankondigingen opnemen en beluisteren Een memo opnemen Een gesprek opnemen Boodschappen beluisteren en wissen Op de handset Op het basisstation Uw oproepen filteren Filtering van de oproepen inschakelen op het basisstation Filtering van de oproepen uitschakelen op het basisstation Filteren met het basisstation Filteren met de handset Verzadigd geheugen Uw antwoordapparaat instellen Inschakelen / uitschakelen vocale hulp De kwaliteit van de opname kiezen De Toll Save functie gebruiken of de antwoordtijd bepalen 32 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 37 Het antwoordapparaat Onis 200 Vox op afstand gebruiken De geheime code voor het op afstand ondervragen wijzigen Het antwoordapparaat op afstand ondervragen 38 38 Inhoudstafel V Tijdens het ondervragen op afstand Het antwoordapparaat op afstand inschakelen De aankondigingen op afstand wijzigen 39 39 39 Instellingen Een andere handset ONIS 200 aan het basisstation toevoegen Bijzonder geval van DECT-randapparatuur zonder klavier De handset ONIS 200 op twee basisstations gebruiken Een basisstation kiezen Een handset Onis 200 verwijderen uit een basisstation De GAP-compatibiliteit gebruiken De lijninstellingen configureren Toon- en pulskiezen Netwerktype Herhalingstype De dienstencodes wijzigen Telefoon, een probleem ?40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 46 Garantie Conformiteitscertificaat Index VI Inhoudstafel De ONIS 200 in gebruik nemen De ONIS 200 installeren Raadgevingen en veiligheid Uw DECT telefoon ONIS 200 is uitgerust met de nieuwste technologische snufjes voor een nog eenvoudiger en comfortabeler gebruik. De ONIS 200 is samengesteld uit 2 types elementen: het BASISSTATION (vast), en de draadloze HANDSET(S) waarmee u kunt telefoneren zonder in de buurt van het basisstation te moeten blijven. Voor een optimale kwaliteit van de communicatie, vermijd om het BASISSTATION te installeren in de onmiddellijke omgeving van elektrische apparatuur (koelkast, televisie, microgolfoven, andere draadloze telefoon, radiozender, microcomputer, enz. ), voor of op grote oppervlakken in metaal of gewapend beton, of te dicht bij metalen sloten. [. . . ] De intercom biedt u de mogelijkheid interne gesprekken te voeren tussen twee handsets. Bovendien kunt u, als u over ten minste drie handsets beschikt, tegelijkertijd een extern gesprek voeren (bijvoorbeeld : een handset is in extern gesprek terwijl de twee andere handsets in intercom zijn). Intercom als er geen externe oproep plaatsvindt 1 Druk op . om de te bellen Alle toestellen EINDE OPROEP U kunt ook het nummer van de op te roepen handset ingeven, of drukken om alle handsets op te roepen. In dat geval zijn de stappen 2 en 3 overbodig. 2 Laat defileren met post of posten te kiezen. Ledere handset krijgt van zijn basisstation automatisch een nummer van 1 tot 8. 3 Kies OPROEP| of om de verbinding te maken. 4 Om de intercom te beindigen vanop de handset, kies |STP INTER. Of druk op Op de opgebelde HANDSET drukt u op om te antwoorden. . L OPMERKING: Als er een externe oproep binnenkomt tijdens een intercom, worden de handsets die in gebruik zijn verwittigd via een pieptoon. De intercom dient te worden beindigd alvorens de externe oproep kan worden beantwoord. Maar een derde HANDSET, die niet in de intercom betrokken is, kan de externe oproep ook beantwoorden. 22 Telefoneren De babysitfunctie gebruiken Deze functie is enkel mogelijk met een supplementaire handset Onis 200. Een "bewakings"-handset dient als volledig stille microfoon. Een andere handset staat in intercomverbinding met die bewakingshandset om de geluiden te beluisteren in de kamer waar deze laatste zich bevindt. Als een correspondent u oproept, blijft de bewakingshandset stil en neemt de oproep niet aan. De babysitmodus inschakelen 1 In het menu "Instellingen", rubriek "Instellingen handset", laat u defileren tot "Babysitmodus", en kiest u OK|. 2 Laat defileren om de functie te activeren en Babysitmodus Rglages Uit TERUG OK kies OK|. De indicatie "Babysit-modus" verschijnt dan op het rustscherm. De babysitmodus uitschakelen Op het rustscherm kiest u ANNULEREN|. 17 FEB 19:17 Babysitmodus VERVOLG u ANNULEREN U kunt de babysitmodus uitschakelen via het menu "Babysitmodus" zoals voor het inschakelen. De bewaking gebruiken Om de geluiden in de omgeving van de bewakingshandset te beluisteren, dient u een intercomverbinding te maken (zie p. 22) met die handset vanaf een andere handset. L OPMERKING: Met een handset in "Babysitmodus" kunt u een oproep doen, maar hij belt niet bij binnenkomende oproepen. Telefoneren 23 Telefoonboek toegangsnummers operators Als u geabonneerd bent op verscheidene telefoonoperators, laat dit telefoonboek u toe hun toegangsnummers te memoriseren. 12) opdat het gebruik ervan via het scherm van de ONIS 200 zou kunnen worden bestuurd. Doorschakelen activeren 1 Vanaf het rustscherm kiest u SERVICES|, op het scherm verschijnt "Doorschakelen". 2 Kies KIEZEN|. 3 Geef het telefoonnummer op waarheen de Services Rglages Doorschakelen TERUG KIEZEN Als er al een nummer staat, kunt u het wijzigen door op |VERBETER te drukken. Nummer opgeven: 01234 VERBETER OK *21*0123456789# NR HERH oproepen dienen te worden doorgeschakeld en kies OK|. 4 Wanneer u de bevestiging hoort, haakt u in u GEDEELD Uw ONIS 200 neemt de lijn via de luidspreker. 17 FEB 12:48 Opr doorgeschak VERVOLG ANNULEREN via . Uw oproepen worden nu doorgeschakeld. Doorschakelen annuleren Vanaf het rustscherm "Doorgeschakelde oproepen" hieronder : kies ANNULEREN|. Als u het doorschakelen geannuleerd hebt vanaf een ander toestel dan uw ONIS 200, beschouwt deze laatste uw lijn nog steeds als doorgeschakeld ook al ontvangt u uw oproepen normaal. In dat geval, om " Doorgeschakelde oproepen" te laten verdwijnen van het rustscherm, dient u de onderstaande operatie uit te voeren vanaf uw ONIS 200. 28 De diensten van de operators Wachtrij Om u te laten weten dat een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent. De dienst aangeven Als u geabonneerd bent op "Identificatie van de beller" en op "Wachtrij", geef de dienst "Wachtrij" dan aan (zie p. 12) opdat het gebruik ervan via het scherm van de ONIS 200 zou kunnen worden bestuurd. De dienst "Identificatie van de beller" is al van bij de aankoop aangegeven aan uw ONIS 200. Tijdens een gesprek: - verschijnt het nummer van de lijn vanaf dewelke uw tweede correspondent belt* op het scherm van de ONIS 200*. - verschijnt eerst de in het telefoonboek gememoriseerde naam op het scherm van de ONIS 200 als de correspondent erin staat. * Als de dienst beschikbaar is en onder voorbehoud van technische compatibiliteit, vermeld de ONIS 200 de naam van de beller. Oproep van: 0123456789 NEGEREN NEMEN Als de beller zijn identiteit beschermd heeft, verschijnt: "( ( ( ( ( ( ( ( ( (". Oproep van: Sander NEGEREN NEMEN De dienst gebruiken 1 Verwittig uw eerste correspondent dat er een Oproep van: 0123456789 NEGEREN NEMEN tweede oproep binnenkomt. 2 Kies NEMEN| om de tweede oproep te beantwoorden (of druk op of ). Of kies |NEGEREN als u hem niet wil nemen. 3 Als u ervoor gekozen hebt om de tweede De eerste correspondent hoort een wachtboodschap of een pieptoon. . Het scherm keert terug naar de status die het had voor de wachtrij. oproep te beantwoorden, kiest u, om de eerste oproep die in de wacht staat terug te nemen |OMSCHAK. [. . . ] Wij wijzen u erop dat wijziging of aanpassing van het product teneinde het af te stemmen op de uitzend- of ontvangstnormen of de aansluiting op een lokaal netwerk, verschillend van die van het land waarvoor het materiaal is ontworpen, vervaardigd en / of goedgekeurd, de garantie ongeldig maken. Dat betekent dat het aanbevolen wordt de geografische bestemming van het materiaal bij de aankoop te verifiren. Deze garantie benvloedt in geen geval de rechten waarover u als consument beschikt volgens de van kracht zijnde wetgeving in uw land. In geval van functiestoornis van uw PHILIPS product, dient u zich te wenden tot uw verdeler. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS D4051W/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS D4051W/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag