Gebruiksaanwijzing PHILIPS D2001WT/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS D2001WT/22. Wij hopen dat dit PHILIPS D2001WT/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS D2001WT/22 te teleladen.


PHILIPS D2001WT/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2853 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS D2001WT/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of na het plaatsen van nieuwe batterijen, moet u de batterijen van de handset minimaal 24 uur laten opladen. U hoort een foutpiep wanneer u de lijn opneemt als de batterijen leeg zijn. Bereik Uw telefoon heeft een bereik van: 50 meter binnen en 350 meter buiten. Het "antenne-icoon" op het scherm geeft aan dat de handset op het basisstation is aangesloten. [. . . ] Om nog vóór u opneemt te weten wie u opbelt kunt u een bepaalde belmelodie koppelen aan beide telefoonboeken, (zie pag. 10, Programmerings-opties). Uw telefoonnummers in een telefoonboek opslaan Elke geheugenpositie bestaat uit een naam (max. Toets een telefoonnummer in of laat het verschijnen aan de hand van de lijsten (zie pag. Geef, na de pieptoon, een naam in (zie karakters invoeren*) en druk op om te bevestigen. Als in uw land locale zonenummers worden gebruikt, moet u de volledige nummers in de telefoonboeken vermelden om de goede werking van de functie Nummerweergave van de oproeper te garanderen. Een nummer in een telefoonboek wissen of en Spatie bevestigingspiep om het nummer te wissen - 1 ABC2 DEF3 om de naam van een persoon te kiezen GHI4 JKL5 MNO6 Clip Gebruik alleen de bij de telefoon geleverde net- en telefoonsnoeren. Telefoonsnoer Programmeringstoets Netvoeding Instellen van het volume van de hoorn Een belmelodie kiezen U heeft de mogelijkheid het voorgeprogrammeerde belmelodie van de telefoonboeken Vrienden en Familie te wijzigen (zie pag. 8, De telefoon programmeren). Zie ook het voorbeeld in de programmeringsregels. PQRS 7 TUV8 WXYZ 9 ! 0 Voorbeeld : Om "Patrick" in te tikken : Deze batterijen bevatten Cadmium. Dat betekent dat u ze dient weg te gooien volgens de geldende reglementeringen. De fabrikant is niet verantwoordelijk in geval deze reglementeringen niet worden gerespecteerd. Dit symbool betekent dat u de batterijen in geen geval met het gewone huishoudelijk afval mag meegeven. + + Functietoetsen één karakter naar links of terug naar de vorige geheugenpositie. één karakter naar rechts of naar de volgende geheugenpositie. bevestigt een keuze. Luidsprekertoets: Druk 1 maal om de luidspreker te activeren, een tweede maal om het geluid harder of zachter te zetten en een derde maal om de luidspreker te deactiveren. 1 maal voor de "P" Naar de telefoonboeken gaan of de telefoonboeken verlaten Druk op één van de volgende toetsen of , om toegang te Oproep vanuit een telefoonboek Elk telefoonboek kan maximaal 10 namen bevatten. Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips werkende servicewerkplaats. Mocht u service nodig hebben in een ander land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land u naar de dichtsbijzijnde Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen. Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u contact opneemt met uw handelaar. Voor vragen die uw handelaar niet kan beantwoorden of voor aanvullende vragen kunt u zich wenden tot : Philips Consumentenlijn Postbus 102 5600 AC Eindhoven NEDERLAND 0 900 84 06 (22ct per minut) Philips Consumer Care Center Twee Stationstraat 80 BE-1070 BRUSSELS BELGIE 070 222 303 http://www. philips. com PHILIPS Consumer Communications Route d'Angers 72081 Le Mans Cedex 9 Frankrijk Om de belmelodie "DISCO" te kiezen, bevestigt u Standaard, naam van de belmelodie 1x 2x 3x 2/4 3/4 4/4 met . Om een melodie naar keuze te selecteren, en . OF de geïdentificeerde naam(*) OF druk u zo vaak als nodig op de toets bevestigt u daarna met in NO, YES Verklaart dat het product Kala 200 Plus (BS 6133 + HS 6133) voldoet aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen: Artikel 3. 1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker) EN 60950 (92) 2e ed. + wijzigingen 1, 2 (93) ; 3 (95) ; 4 (97) en 11 (97) Artikel 3. 1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit) ETS 300 329 (97) Artikel 3. 2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken) TBR6 (97) De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 99/05/EG van de Raad wordt gegarandeerd. Datum : 08/01/2001 Le Mans Cordless Business Director telefoonnummer 1 x drukken op Druk een derde maal op Laat de geheugenposities defileren met behulp van en . Enkel de namen of de numm e r s 6 sterren indien de (indien de namen niet geïdentificeerd kunnen woroproep niet den) verschijnen. geïdentificeerd is(**) Indien u meer informatie wenst, drukt u éénmaal op om het nummer te zien, en een tweede maal voor de datum en het uur. datum en de tijd om terug te keren naar (*) eerste geheugenpositie (de naam). RC-code: 4-cijferige toegangscode die u vindt aan de onderzijde van het basisstation en die u toelaat een extra handset aan te melden (zie de gebruiksaanwijzing van de extra handset). [. . . ] Aansluiting op het telefoonnet De op dit net aanwezige spanning is van de categorie "TNV-3" (Telecommunication Network Voltages) zoals beschreven in de norm EN 60-950. Vermijd om de laadcontacten en de batterij in contact te brengen met geleidende voorwerpen (sleutels, papierklemmen, ringen, armbanden, enz. ). Bescherming van het milieu Uw telefoon is ook ontworpen in het kader van het Philips EcoDesign programma, een ecologisch programma waarbij een product ontworpen wordt rekening houdend met de relatie die het gedurende zijn hele levensduur onderhoudt met het milieu. Gelieve de plaatselijke regelgeving te respecteren wanneer u de verpakking, de gebruikte batterijen of uw oude telefoontoestel weggooit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS D2001WT/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS D2001WT/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag