Gebruiksaanwijzing PHILIPS CT6558

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT6558. Wij hopen dat dit PHILIPS CT6558 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT6558 te teleladen.


PHILIPS CT6558 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1080 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CT6558 (1232 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CT6558

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kennismaken met uw telefoon Achterzijde van de telefoon: cameralens en extern display Display , -toetsen sb BeDJ-toets en bellijst Navigatie- en m MMSen SMS-toets Opneemtoets Philips werkt continu aan de optimalisatie van de producten. Philips behoudt zich daarom het recht voor deze gebruikershandleiding op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen. Philips levert deze gebruikershandleiding in de huidige staat en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of afwijkingen tussen deze gebruikershandleiding en het beschreven product, tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht. De telefoon is ontworpen voor gebruik op het GSM-/ GPRS-netwerk. ( ) Ophangen aan/uit-toets Camerazijtoets Toetsenpaneel Basisfuncties Telefoon in-/ uitschakelen PIN-code invoeren Iemand bellen Een oproep beantwoorden Een oproep beëindigen Druk op ) en houd de toets ingedrukt. [. . . ] Als u de MMS hebt opgeslagen als concept, is deze optie ook beschikbaar Berichten 39 Afspelen Hiermee wordt de automatische modus ingeschakeld: het MMSbericht wordt dan als een doorlopende diavoorstelling afgespeeld. Wanneer u het MMS-bericht in de handmatige modus weergeeft, kunt u ook op < of > drukken. Hiermee scheidt u de afbeelding van de huidige dia zodat u deze kunt opslaan in het Foto Album. Hiermee scheidt u het geluid van de huidige dia zodat u het kunt opslaan in het Muziekalbum. Hiermee sluit u de MMS af en gaat u terug naar de lijst met opties. Templates Alle berichten die als template zijn opgeslagen. Hier vindt u alle berichten waarvan een concept is opgeslagen of die automatisch zijn opgeslagen nadat u het menu MMS had afgesloten zonder het bericht op te slaan of te verzenden. Hier worden de berichten opgeslagen die u hebt Verzonden of hebt gemaakt maar nog Niet verzonden. U kunt al deze berichten Afspelen, Wissen of de Details ervan bekijken, ze Opnieuw versturen of aan iemand Doorsturen. Hier vindt u alle Aankondigingen, Afleverrapporten en Leesbevestigingen, Gelezen en Ongelezen MMS-berichten. U kunt een MMS Afspelen, Doorsturen of Beantwoorden, de Details ervan weergeven of het MMSbericht Verwijderen. Volgende / vorige dia Concepten Scheiden afbeelding Scheiden geluid Postvak uit Sluit Postvak in Mappen beheren Er zijn vier verschillende mappen beschikbaar. De standaardmap (of actieve map) is de laatste map die u hebt geselecteerd. 40 Berichten Aankondigingen worden automatisch verwijderd nadat het MMS-bericht is ontvangen. Verwijder de aankondiging NIET voordat u het MMS-bericht hebt ontvangen. Opgeslagen berichten kunnen alleen worden verzonden vanuit de mappen Concept of Postvak uit. Verwijderde onderdelen (berichten, aankondigingen of bevestigingen) kunt u NIET herstellen. Druk op c om het verwijderen te annuleren. · Automatisch: hiermee plaatst u de ontvangen MMS in de Inbox. Bewaartijd Hiermee selecteert u hoe lang uw MMS op de server wordt bewaard, van Een uur tot maximaal Een week. Dit is handig wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen). Met deze optie kunt u via een SMS worden geïnformeerd over een statuswijziging van het MMS-bericht (of het bericht is gelezen dan wel verwijderd). U kunt dan via een SMS worden geïnformeerd of uw MMS is ontvangen of niet. Instellingen Uw telefoon is mogelijk vooraf geconfigureerd, zodat de beschikbare services direct toegankelijk zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw aanbieder om de informatie-items te ontvangen die in deze sectie worden beschreven. Bij een aantal aanbieders kunnen de toegangsparameters "radiografisch" worden ingesteld. De volgende instellingen zijn beschikbaar: Ontvangstmodus Stelt u in staat te kiezen uit: · Handmatig: u maakt handmatig verbinding met de server door een aankondiging te selecteren in de Inbox, Lees te selecteren om te downloaden, en vervolgens Afspelen. Lees rapport Afleverrapport Berichten 41 Auto save Hiermee zet u de optie voor het automatisch opslaan van verzonden berichten in het menu Postvak UIT Aan of Uit. [. . . ] U kunt alleen gesprekken ontvangen als de functies "Voorwaardelijk doorschakelen" en "Altijd doorschakelen" zijn uitgeschakeld (zie pagina 65). U hebt het idee dat u enkele oproepen hebt gemist 82 Problemen oplossen Bij het activeren van een menufunctie geeft de telefoon NIET TOEGESTAAN weer De display geeft SIM PLAATSEN weer De autonomie van uw telefoon lijkt minder dan aangegeven in de handleiding Sommige functies zijn netwerkafhankelijk. Ze zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door het netwerk of uw abonnement. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder. Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CT6558

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CT6558 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag