Gebruiksaanwijzing PHILIPS CT6398

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT6398. Wij hopen dat dit PHILIPS CT6398 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT6398 te teleladen.


PHILIPS CT6398 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1109 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CT6398 (1288 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CT6398

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kennismaken met uw telefoon b-toets Display Camera* en Navigatie- en huidige staat en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of afwijkingen tussen deze gebruikershandleiding en het beschreven product, tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht. Basisfuncties Telefoon in-/ uitschakelen PIN-code invoeren Druk op)en houd de toets ingedrukt. Voer het telefoonnummer in met de toetsen en druk op(om het nummer te kiezen. Houd in de inactieve stand de b-toets ingedrukt om de belsignaallijst op te roepen. m-toets , -toets Opneemtoets en WAP( Zijtoetsen Toetsenpaneel Ophangtoets) en aan/uit-toets c -toets Microfoon Iemand bellen * Optioneel, de camera is een accessoire die niet in het standaardpakket is opgenomen. Philips behoudt zich daarom het recht voor deze gebruikershandleiding op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen. [. . . ] Alle instellingen moeten precies zo worden ingevoerd zoals u ze van de aanbieder heeft gekregen. 48 Berichten De foutberichten die u tijdens de verbinding ziet, zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: voordat u de verbinding tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw aanbieder over de GPRSinstellingen. GSM-instellingen In dit menu kunt u de GSM-instellingen die u van de netwerkaanbieder heeft GSM-instellingen gekregen, invoeren of wijzigen. Nr. : in dit veld voert u het telefoonnummer in dat uw internetaanbieder u heeft gegeven en dat nodig is om een verbinding tot stand te brengen. als u een ISDN-nummer voor de internetaanbieder wilt invoeren, OF - Analoog Nr. Neem contact op met uw internetaanbieder voor meer informatie over het type nummer dat u moet selecteren. Auto verbreek: in dit veld geeft u aan hoe lang de inactiviteit mag duren voordat de netwerkverbinding (als daarvan sprake is) automatisch wordt verbroken. Druk op+of-om een waarde tussen 3 en 10 minuten te selecteren en druk op , om te bevestigen. De duur van inactiviteit die leidt tot het automatisch verbreken van de verbinding, wordt bepaald door het ontbreken van uitwisselingen met het netwerk (verbinding maken, een E-mail verzenden, verbinding verbreken). De gegevens bij Login en Wachtwoord heeft u zelf opgegeven toen u uw account registreerde. Toegang tot de E-mailserver De menu's die in dit gedeelte worden beschreven, bevatten de instellingen die u nodig heeft om via uw mobiele telefoon verbinding te maken met de E-mailserver van uw internetaanbieder. De meeste parameters krijgt u van de internetaanbieder en moet u precies zo invoeren. Druk op, , selecteer achtereenvolgens Berichten > E-mail > E-mail 1 > Instellingen en druk op, . U moet de volgende velden invullen: POP3-adres, SMTPadres, Login, Wachtwoord en E-mail-adres. · POP3-adres: in dit veld voert u het IP- of DNSadres van de POP3-server in, die wordt gebruikt om E-mails te ontvangen. Berichten 49 SMTP-adres: in dit veld voert u het IP- of DNSadres van de SMTP-server in, die wordt gebruikt om E-mails te verzenden. Voor een E-mailverbinding via GPRS en als uw telecomaanbieder niet uw E-mailprovider is, neemt u contact op met uw aanbieder voor het juiste adres van de SMTP-server en voert u het adres in dit veld in. In sommige gevallen kunt u zelf een login, wachtwoord en een E-mail-adres opgeven wanneer u zich aanmeldt voor een account. Netwerkaanbieder Met dit menu kunt u de naam van de netwerkaanbieder van uw e-mailabonnement wijzigen. Er kan reeds een e-mailabonnement met de naam van uw netwerkaanbieder vooraf worden ingesteld. In dit geval kan de naam van de netwerkaanbieder niet worden gewijzigd. Druk op, , selecteer Berichten > E-mail > E­ mail I > Instellingen > Netwerkaanbieder en bevestig met, . Voer in het bewerken-venster de naam van de nieuwe netwerkaanbieder in en druk op, . · Geavanceerd De menu's die in dit gedeelte worden beschreven, bevatten geavanceerde instellingen die mogelijk al zijn geconfigureerd, zodat u er in principe geen van hoeft te wijzigen. Neem contact op met uw internetaanbieder als de velden in deze menu's leeg zijn of als u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding. POP3-poort: in dit veld voert u het POP3poortnummer in, dat gebruikt wordt om E-mails te ontvangen. [. . . ] De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn of die niet de juiste bestandsindeling hebben. Laad de batterij alleen op in omgevingen waar de temperatuur niet onder 0°C of boven 50°C komt. Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon. De display geeft SIM-fout weer U weet niet zeker of u gesprekken goed ontvangt Bij het activeren van een menufunctie geeft de telefoon Niet toegestaan weer Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 1). Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CT6398

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CT6398 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag