Gebruiksaanwijzing PHILIPS CT5398

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT5398. Wij hopen dat dit PHILIPS CT5398 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT5398 te teleladen.


PHILIPS CT5398 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1567 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CT5398 (1573 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CT5398

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kennismaken met uw telefoon f radiotoets Zijtoetsen (volume) Opneemtoets en WAP ( Camera en voor eventuele fouten, weglatingen of afwijkingen tussen deze gebruikershandleiding en het beschreven product, tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht. b-toets Display Navigatie- en Basisfuncties Telefoon in-/ uitschakelen PIN-code invoeren Druk op ) en houd de toets ingedrukt. Voer uw PIN-code in met de toetsen en druk op , of # om te bevestigen. Voer het telefoonnummer in met de toetsen en druk op ( om het nummer te kiezen. Druk tijdens het gesprek op de zijtoets voor een hoger of lager volume. [. . . ] In sommige gevallen kunt u zelf een login, wachtwoord en een E-mailadres opgeven wanneer u zich aanmeldt voor een account. Netwerkaanbieder Met dit menu kunt u de naam van de netwerkaanbieder van uw e-mailabonnement wijzigen. 52 Berichten Er kan reeds een e-mailabonnement met de naam van uw netwerkaanbieder vooraf worden ingesteld. In dit geval kan de naam van de netwerkaanbieder niet worden gewijzigd. Druk op , , selecteer Berichten > E-mail > E­ mail I > Instellingen > Netwerkaanbieder en bevestig met , . Voer in het bewerken-venster de naam van de nieuwe netwerkaanbieder in en druk op , . Geavanceerd De menu's die in dit gedeelte worden beschreven, bevatten geavanceerde instellingen die mogelijk al zijn geconfigureerd, zodat u er in principe geen van hoeft te wijzigen. Neem contact op met uw internetaanbieder als de velden in deze menu's leeg zijn of als u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding. POP3 poort: in dit veld voert u het POP3-poortnummer in, dat gebruikt wordt om E-mails te ontvangen. SMTP poort: in dit veld voert u het SMTP-poortnummer in, dat gebruikt wordt om E-mails te verzenden. DNS adres: in dit veld voert u het DNS-adres in van het externe gegevensnetwerk waarmee u verbinding wilt maken. SMTP-authenticatie: hiermee kunt u het authenticatieproces met de SMTP-server activeren of deactiveren. 1. In de meeste Europese landen moet deze menuoptie zijn uitgeschakeld. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie. E-mailberichten schrijven en verzenden Met de opties in het menu Verstuur E-mail kunt u e-mails naar een of meer ontvangers 9HUVWXXU (PDLO tegelijk verzenden en daarbij eventueel een bijlage zoals een JPEG-afbeelding meesturen. Na ontvangst kunnen uw berichten worden doorgestuurd en kunnen de bijlagen worden weergegeven met de juiste software. Druk op , , selecteer achtereenvolgens Berichten > E-mail en vervolgens E-mail 1 of E-mail 2, afhankelijk van de mailbox die u wenst te gebruiken. Druk op - om Voeg adres toe te selecteren en druk op , om de lijst te openen. Als u het telefoonboek op de SIM-kaart selecteert, heeft u geen toegang tot de E-mailadressen, maar wordt er wel een bewerkingsvenster geopend waarin u een adres kunt invoeren. Zie "Telefoonboek" pagina 27 voor meer informatie over het selecteren van een telefoonboek. Selecteer een naam in de lijst en druk op , om deze toe te voegen aan uw adressenlijst of druk op c om te annuleren en terug te gaan naar het vorige submenu. Berichten 53 4. Als u weer terug bent in de lijst Contactpersonen, drukt u op , om het E-mailadres te wijzigen of te verwijderen uit de lijst, of selecteert u Voeg adres toe en drukt u op , om het telefoonboek weer te openen en nieuwe namen toe te voegen aan de adressenlijst. Herhaal stap 2 tot en met 4 om alle gewenste ontvangers toe te voegen. Voer vervolgens het onderwerp van uw E-mail in (u kunt dit veld leeg laten) en druk op , . Voer in het volgende venster de tekst van uw E-mail in (u kunt dit veld ook leeg laten). [. . . ] Auto's bevatten metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor de prestaties van de telefoon kunnen verslechteren. Raadpleeg de lokale autoriteiten om na te gaan of u mag bellen onder het rijden. Problemen oplossen 101 Pictogrammen en symbolen In de inactieve stand kunnen er verschillende symbolen tegelijkertijd worden weergegeven. Als het netwerksymbool niet wordt weergegeven, is het netwerk op dat moment niet beschikbaar. Het kan zijn dat u op een locatie bent waar de ontvangst slecht is: ga dan ergens anders naartoe. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CT5398

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CT5398 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag