Gebruiksaanwijzing PHILIPS CT5358

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT5358. Wij hopen dat dit PHILIPS CT5358 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT5358 te teleladen.


PHILIPS CT5358 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1314 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CT5358 (2022 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CT5358

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kennismaken met uw telefoon m -toets Zijtoetsen (volume) Opneemtoets en WAP ( deze gebruikershandleiding en het beschreven product, tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht. Basisfuncties b-toets Display Navigatie- en Telefoon Aan-/ Uitschakelen PIN-code invoeren Druk op ) en houd de toets ingedrukt. Voer het telefoonnummer in met de toetsen en druk op ( om het nummer te kiezen. Druk tijdens het gesprek op de zijtoets voor een hoger of lager volume. Druk op ). , -toets C camera-toets Toetsenpaneel ) aan/uit-toets c-toets Ophangtoets en Belvolume wijzigen Iemand bellen Microfoon Philips werkt continu aan de optimalisatie van de producten. [. . . ] De ontvanger van uw bericht kan dan antwoorden via uw SMS-centrum in plaats van zijn of haar centrum. Hiermee wordt via een SMS aangegeven of uw SMS al dan niet is ontvangen. Auto save SMS Hiermee zet u de optie voor het automatisch opslaan van verzonden Auto save berichten in het menu SMS instellingen, SMS Auto save SMS Aan of Uit. SMS-archief Hiermee kunt u alle opgeslagen, gelezen berichten raadplegen en alle gearchiveerde berichten tegelijk resetten. SMS Archief U slaat een bericht op door de optie Auto save SMS in te schakelen (zie hierboven) of door een 56 Berichten ontvangen bericht te selecteren, tweemaal op, te drukken en Naar archief te selecteren. Instellingen Netwerktoegang In dit menu kunt u uw telefoon configureren en de verbinding van het netwerk instellen, zoals GSM of GPRS, om vervolgens verbinding te maken met de server die u E-mails laat verzenden en ontvangen. Alle opties die hieronder worden beschreven, zijn afhankelijk van de aanbieder en het abonnement. Druk op, , selecteer achtereenvolgens Berichten > E-mail > E-mail 1 > Instellingen en druk op, . Selecteer Netwerktoegang en druk op, . E-mail Als u geen E-mail in uw telefoonabonnement heeft, moet u een E-mailaccount aanvragen (telefonisch of via internet vanaf een computer) en de informatie over de instellingen van uw aanbieder hebben ontvangen. In dat geval krijgt u alle parameters van uw interneten/of netwerkaanbieder zoals hierna beschreven en moet u deze invoeren zoals opgegeven. Als E-mail wel in uw abonnement zit, hoeft u alleen uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en het E-mailadres van uw E-mailaccount in te voeren. In dat geval zijn de meeste parameters al ingesteld en hoeft u deze niet te wijzigen (behalve de gegevens voor Login, Wachtw. en E-mail adres, die u zelf moet opgeven wanneer u een E-mailaccount maakt). Zie de tekentabel op pagina 20 voor het invoeren van tekst en cijfers, en van speciale tekens zoals @ en %. Netwerk In dit menu selecteert u het type netwerk dat wordt gebruikt om een verbinding te MMS Netwerk starten. GSM of GPRS: uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM- of GPRS-netwerk voor E-mailverbindingen. GPRS eerst: uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk als het GPRSnetwerk niet beschikbaar is wanneer u verbinding probeert te maken. Als u deze optie wilt selecteren, moet u de instellingen voor zowel GSM als GPRS hebben geconfigureerd. Berichten 57 GPRS-instellingen In dit menu kunt u de GPRSinstellingen die u van de heeft gekregen, GPRS-instell. Alle instellingen moeten precies zo worden ingevoerd zoals u ze van de aanbieder heeft gekregen. De foutberichten die u tijdens de verbinding ziet, zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: voordat u de verbinding tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw aanbieder over de GPRSinstellingen. - Analoog Nr. Neem contact op met uw internetaanbieder voor meer informatie over het type nummer dat u moet selecteren. Auto verbreek: in dit veld geeft u aan hoe lang de inactiviteit mag duren voordat de netwerkverbinding (als daarvan sprake is) automatisch wordt verbroken. Druk op+of-om een waarde tussen 3 en 10 minuten te selecteren en druk op, om te bevestigen. De duur van inactiviteit die leidt tot het automatisch verbreken van de verbinding, wordt bepaald door het ontbreken van uitwisselingen met het netwerk (verbinding maken, een E-mail verzenden, verbinding verbreken). De gegevens bij Login en Wachtwoord heeft u zelf opgegeven toen u uw account registreerde. [. . . ] Als het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Auto's bevatten metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor de prestaties van de telefoon kunnen verslechteren. Raadpleeg de lokale autoriteiten om na te gaan of u mag bellen onder het rijden. De telefoon werkt niet goed in de auto Problemen oplossen 105 Pictogrammen en symbolen In de inactieve stand kunnen er verschillende symbolen tegelijkertijd worden weergegeven. Als het netwerksymbool niet wordt weergegeven, is het netwerk op dat moment niet beschikbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CT5358

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CT5358 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag