Gebruiksaanwijzing PHILIPS CT3508

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT3508. Wij hopen dat dit PHILIPS CT3508 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CT3508 te teleladen.


PHILIPS CT3508 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1616 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CT3508 (1237 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CT3508

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kennismaken met uw telefoon Opneemtoets en WAP ( Display Navigatie- en huidige staat en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of afwijkingen tussen deze gebruikershandleiding en het beschreven product, tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht. , -toets Basisfuncties Telefoon in-/ uitschakelen PIN-code invoeren Druk op ) en houd de toets ingedrukt. Voer uw PIN-code in met de toetsen en druk op , of # om te bevestigen. Voer het telefoonnummer in met de toetsen en druk op ( om het nummer te kiezen. Druk tijdens het gesprek op + of -. )aan/uit-toets Camera* en Ophangtoets en m-toets c C-toets Microfoon Toetsenpaneel Iemand bellen * Optioneel, de camera is een accessoire die niet in het standaardpakket is opgenomen. [. . . ] U kunt via SMS geen eigen items verzenden die onder het auteursrecht vallen. Zend nu Hiermee kunt u het huidige bericht verzenden zodra u dit heeft ingevoerd Zend nu (zie "Tekst of nummers invoeren" pagina 23 voor meer informatie over het invoeren van tekst en cijfers). Opslaan Hiermee kunt u het huidige bericht en het eventueel gekoppelde pictogram en Opslaan melodietje opslaan. Druk op , om te bevestigen. Lees lijst Met de optie Lees lijst in het menu Berichten kunt u de lijst met SMSLees lijst berichten raadplegen die u heeft opgeslagen en ontvangen en die eerst zijn opgeslagen op uw SIM-kaart. Vervolgens kunt u deze berichten met verschillende opties rechtstreeks op uw mobiele telefoon beheren. Ontvangen berichten - De berichten die u heeft ontvangen en al heeft gelezen, worden aangeduid met . Berichten die u heeft ontvangen, maar nog niet heeft gelezen, worden aangeduid met een pictogram van een gesloten envelop. Druk op , terwijl het bericht wordt weergegeven om de volgende opties weer te geven: - Antwoord om de afzender te beantwoorden, 46 Berichten - Stuur door naar om het geselecteerde bericht door te sturen (kies de ontvanger in het telefoonboek of voer handmatig het telefoonnummer in), - Wissen om het geselecteerde bericht te verwijderen, - Opslaan nr. om het nummer van de afzender op te slaan als dat aan het bericht is gekoppeld, - Melodie opslaan om een melodietje dat was meegestuurd met het SMS-bericht op te slaan, - Sla Afbeeld. op om een of meer afbeeldingen en/of animaties die waren meegestuurd met het bericht op te slaan, - Nr. onttrokken om een nummer te onttrekken dat (tussen dubbele aanhalingstekens) in het bericht zelf was opgenomen (er kunnen meer nummers worden opgenomen en onttrokken), - Terugbellen om de afzender van het bericht te bellen (afhankelijk van de aanbieder), - Naar archief om gelezen berichten op te slaan in het geheugen van de telefoon. U kunt de opgeslagen berichten vervolgens raadplegen door op , te drukken en Berichten, SMS Archief te selecteren, Wanneer u een bericht naar de archieflijst verplaatst, wordt het uit de lijst met gelezen SMS-berichten verwijderd. - Bewerken om een bericht in de map Lees of SMS Archief aan te passen en dit bericht opnieuw naar iemand te verzenden (u kunt een afbeelding of geluid toevoegen). Als er een afbeelding of geluid is toegevoegd aan het bericht dat u wilt bewerken, moet u dit eerst scheiden en opslaan in het afbeeldingenalbum of in het menu Mijn melodie van de lijst met belsignalen. Voeg de afbeelding of het geluid vervolgens weer toe aan het bericht (zie pagina 46). Opgeslagen berichten De berichten die u heeft verzonden, worden in de normale stand aangeduid met en in de stand voor automatisch opslaan van SMS-berichten met een pictogram van een mailbox (zie pagina 48). Druk op , als het bericht wordt weergegeven om toegang te krijgen tot dezelfde opties, zoals de optie om het nummer van de beller op te slaan. Verwijder alle Hiermee kunt u alle berichten verwijderen van de lijst Lees lijst (berichten op de SIM-kaart) of SMS Archief (berichten in de telefoon) in het menu Berichten. SMS-instellingen Met de opties in dit menu, die hierna worden beschreven, kunt u uw SMS SMS-instellingen aanpassen. Als dit niet SMS-centrum beschikbaar is op de SIM-kaart, moet u het nummer van uw SMS-centrum invoeren. Berichten 47 Handtekening Hiermee kunt u uw SMS ondertekenen. Dit nummer wordt aan het einde van het bericht toegevoegd (waardoor het bericht zelf korter wordt). Hiermee kunt u opgeven hoe lang uw bericht moet worden bewaard in uw Bewaartijd SMS-centrum. Dit is handig wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen). Wanneer de optie aan staat, kunt nummer van uw SMSAntwoordpad u het berichtencentrum samen met het bericht verzenden. De ontvanger van uw bericht kan dan antwoorden via uw SMS-centrum in plaats van zijn of haar centrum. [. . . ] Het kan zijn dat u op een locatie bent waar de ontvangst slecht is: ga dan ergens anders naartoe. Trilsignaal: de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt. Toetsen blokkeren: hiermee voorkomt u dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Verbindt GPRS: uw mobiele telefoon is aangesloten op het GPRS-netwerk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CT3508

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CT3508 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag