Gebruiksaanwijzing PHILIPS CSS9216

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CSS9216. Wij hopen dat dit PHILIPS CSS9216 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CSS9216 te teleladen.


PHILIPS CSS9216 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4529 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CSS9216 QUICK START GUIDE (1069 ko)
   PHILIPS CSS9216 (4649 ko)
   PHILIPS CSS9216 QUICK START GUIDE (1069 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CSS9216

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome CSS9216 User manual Benutzerhandbuch Mode d'emploi Brukerhåndbok Manual del usuario Användarhandbok Brugervejledning Gebruiksaanwijzing Manuale utente Manual do utilizador Käyttöopas Kullanim kilavuzu Inhoudsopgave 1 Help en ondersteuning Veelgestelde vragen Contact opnemen met Philips 7 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 13 Opties en instellingen in het configuratiemenu Fabrieksinstellingen toepassen Instellingen wijzigen 16 16 17 17 17 17 18 19 20 8 2 Compliance Netzekering Handelsmerken Kennisgeving De softwareversie controleren De software bijwerken via de computer Software bijwerken 9 Productspecificaties 10 Problemen oplossen 11 Index 3 4 Apparaat Subwoofer Afstandsbediening Uw SoundHub 5 De luidsprekers aansluiten Connectoren Audio van een TV en andere apparaten aansluiten Luisteren naar een aangesloten apparaat Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk Uw SoundHub aansluiten 6 Uw geluid kiezen 13 MP3-speler 14 Audio vanaf een AirPlay-apparaat afspelen 14 Het gebruik van uw SoundHub NL 1 Ned erla nd s Veiligheid De zorg voor uw product De zorg voor het milieu Belangrijk 1 Help en ondersteuning 2 Kennisgeving Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken. Veelgestelde vragen Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ's) voor deze SoundBar op www. philips. com/support als u een probleem hebt. Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land. Waarschuwing · Probeer uw SoundBar niet zelf te repareren. U kunt uzelf verwonden, de SoundBar onherstelbaar beschadigen of ervoor zorgen dat de garantie vervalt. Compliance Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit). Contact opnemen met Philips Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. [. . . ] Let op · Als u de SoundHub op een computernetwerk wilt aansluiten, moet u vertrouwd zijn met het gebruik van de netwerkrouter, mediaserversoftware en met de principes van netwerken. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens. 2 3 4 » De LED-indicator van de subwoofer knippert ononderbroken. Druk binnen negentig seconden eenmaal op de WPS-knop op de router. Wanneer verbinding is gemaakt met de router, wordt WPS SUCCESS op het display weergegeven. Wanneer de SoundHub verbinding heeft gemaakt met het Wi-Fi-netwerk, wordt READY FOR AIRPLAY op het display weergegeven. » De LED-indicator van de subwoofer stopt met knipperen en brandt wit. Als geen verbinding kan worden gemaakt of u niet binnen 90 seconden op de WPS-knop op de router drukt, wordt WPS FAILED op het display weergegeven. Opmerking 5 Wat hebt u nodig · Een draadloze netwerkrouter. · Een apparaat met AirPlay-functionaliteit: · iOS 4. 3 en hoger op iPhone, iPod touch of iPad. Voordat u begint · Controleer of de draadloze router is ingeschakeld en goed werkt. Bepaalde functies kunnen verschillen als er verschillende soorten draadloze routers worden gebruikt. · Controleer of uw AirPlay-apparaat verbinding heeft met hetzelfde netwerk als de SoundHub om AirPlay in te schakelen. NL 9 Ned erla nd s Optie 2: de SoundHub op een niet-WPSrouter aansluiten Sluit uw SoundHub op een niet-WPS-router aan via een apparaat met AirPlay. Druk op de Navigatietoetsen ( / ) om BROWSER SETUP te kiezen en druk vervolgens op OK. » Eerst wordt PLEASE WAIT weergegeven op het display en de subwoofer LEDindicator knippert ononderbroken. 1 2 3 PHILIPS SoundHub AirPlay PHILIPS SoundHub AirPlay 4 » Vervolgens stelt de SoundHub een virtueel netwerk in en SELECT PHILIPS AIRPLAY NETWORK AND BROWSE 192. 168. 1. 12 wordt op het display weergegeven. Wanneer u uw AirPlayapparaat met dit netwerk verbindt, krijgt u toegang tot de webpagina voor de SoundHub-installatie. Selecteer Settings > Wi-Fi op uw iPod touch, iPhone of iPad. · Kies de lijst met beschikbare draadloze netwerken op uw computer met Wi-Fi. 6 Open Safari (Safari) op uw iPod touch, iPhoneofiPadomdeconfiguratiepaginate openen. · Open de webbrowser op uw computer en voer 192. 168. 1. 12 in de adresbalk in. Op deze pagina kunt u de SoundHubconfigurerendoorhetapparaat te verbinden met uw thuisnetwerk. 5 10 Selecteer Philips SoundHub AirPlay (Philips SoundHub AirPlay) in de lijst met beschikbare netwerken. NL 192. 168. 1. 12 7 Selecteer op de Philips SoundHub-webpagina het tabblad NetworkConfiguration (netwerkconfiguratie). 9 Voer indien vereist uw netwerksleutel in. · Voor sommige routers moet u mogelijk ook DHCP onder Advance Setting (Geavanceerde instellingen) inschakelen. Network Configuration 8 Selecteer de SSID van de router uit het vervolgkeuzemenu van Service Set ID (SSID) (Service Set ID). 10 Klik op Apply (Toepassen) onder aan de NL pagina om uw instellingen toe te passen. » Er wordt een menu voor het bevestiging van uw instellingen weergegeven. 11 Ned erla nd s » Nadat de SoundHub verbinding heeft gemaakt met het Wi-Fi-netwerk, wordt READY FOR AIRPLAY op het display weergegeven. De LED-indicator van de subwoofer stopt met knipperen en brandt wit. 192. 168. 1. 12 192. 168. 1. 12 1 » Als er geen verbinding kan worden gemaakt, wordt NO CONNECTION op het display weergegeven. Herhaal stap 1 t/m 11. Opmerking · Controleer of uw AirPlay-apparaat verbinding heeft met hetzelfde netwerk als de SoundHub om AirPlay in te schakelen. 11 Klik op OK op het pop-upmenu om uw instellingen te bevestigen. Een AirPlay-apparaat aansluiten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk Sluit uw AirPlay-apparaat aan op hetzelfde netwerk als de SoundHub. · Selecteer op uw computer de lijst van beschikbare draadloze netwerken. 1 192. 168. 1. 12 » CONNECTING wordt op het display weergegeven. De verbinding met het Philips SoundHub AirPlay-netwerk is verloren omdat uw SoundHub verbinding maakt met het geselecteerde netwerk. 12 NL 2 Selecteer de SSID van de router in de lijst van beschikbare draadloze netwerken. 6 Het gebruik van uw SoundHub In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundHub kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen. [. . . ] Verwijder de behuizing van het apparaat nooit. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan de volgende gedeelten voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer dan uw product voor ondersteuning op www. philips. com/welcome. Geluid Geen geluid uit de SoundHub. · Sluit de audiokabel van uw SoundHub aan op uw TV of andere apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CSS9216

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CSS9216 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag