Gebruiksaanwijzing PHILIPS CDR771

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CDR771. Wij hopen dat dit PHILIPS CDR771 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CDR771 te teleladen.


PHILIPS CDR771 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (955 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CDR771 (963 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CDR771

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Las conexiones que realice dependerán de las posibilidades que su equipo de audio ofrezca y de como va a usar el equipo. 1 Retire las cápsulas antipolvo de las entradas y salidas Quite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado. las pilas contienen sustancias químicas , por lo que deben eliminarse según la normativa vigente. Las teclas del mando a distancia realizan las mismas funciones que sus correspondientes en el equipo. [. . . ] Als u de cd-recorder opent, wordt elk programma met nummers van een in de cd-recorder geladen disk gewist. Druk telkens op DISPLAY om tussen de volgende informatie te schakelen: nummer, resterende speelduur van huidig nummer nummer, resterende speelduur van disk nummer, verstreken speelduur van huidig nummer Alleen MP3-cd: albumnummer, huidig nummer en naam nummer nummer, verstreken speelduur van huidig nummer Alleen MP3-cd: De naam van het huidige album is te lezen. Å Het tijdstip waarop het afspelen werd onderbroken gaat knipperen. Kiezen en zoeken (op alle disks behalve MP3-cd's) Kiezen en zoeken (alleen op MP3-cd's) Een nummer kiezen als het afspelen gestopt is 1 Druk op de cd-speler of cd-recorder zo vaak als nodig is op Het afspelen start bij het gekozen nummer. Een nummer kiezen tijdens het afspelen Druk op de cd-speler of cd-recorder zo vaak als nodig is op ¢ of 4 om naar het begin van het vorige of volgende nummer van de gekozen disk te springen. Zoeken naar een passage tijdens het afspelen Een album kiezen als het afspelen gestopt is Druk op de cd-speler of cd-recorder zo vaak als nodig is op ALBUM+ of ALBUM- om het albumnummer te zoeken dat u wilt kiezen. Een album kiezen tijdens het afspelen Druk op de cd-speler of cd-recorder zo vaak als nodig is op ALBUM+ of ALBUM- om naar het begin van het vorige of volgende album van de gekozen disk te springen. Het afspelen vervolgt met het gekozen album zodra u de toets niet meer indrukt. Een nummer in het album kiezen Ingedrukt om achteruit of vooruit naar een bepaalde passage te zoeken. 1 Druk op de cd-speler of cd-recorder zo vaak als nodig is op De naam van het nummer is te lezen zodra u de toets niet meer indrukt. Opmerking:Tijdens SHUFFLE, bij herhaling van een nummer of het afspelen van een programma is zoeken alleen binnen het huidige nummer mogelijk. Opmerking: Als u meer dan 99 nummers probeert op te slaan wordt PROGRAM FULL weergegeven. Het cd-recorderdeck biedt u 3 hoofdfuncties: ­ Opnemen vanaf de interne cd-speler of vanaf een gekozen externe bron ­ Afronden van uw CD-R(W) disks en afronden ongedaan maken van uw CD-RW disks ­ Wissen van een CD-RW disk De procedure voor het opnemen is bij CD-R en CD-RW disks hetzelfde. Als er minder dan 7 seconden opnametijd op de disk over is, wordt DISC FULL weergegeven en kunt u geen opname instellen. Bescherming auteursrecht Het Serial Copy Management System (SCMS) verhindert dat er een digitale kopie van een digitale kopie wordt gemaakt. Met het systeem kan wel een digitale opname van het origineel worden gemaakt, maar in bepaalde landen kan daarvoor de vergunning van auteursgerechtigden vereist zijn. Als u probeert tegen kopiëren beveiligd materiaal van een externe bron op te nemen, wordt COPY PROTECT weergegeven. Opnemen van cd-tekst Als de originele cd cd-tekst heeft, wordt deze tekst automatisch opgenomen, mits de cd-tekst niet tegen kopiëren beveiligd is. In dat geval is het niet mogelijk de cd-tekst op te nemen en wordt TEXT PROTECT weergegeven. Het afronden is een eenvoudige procedure die de opname van een CD-R(W) voltooit en nodig is om: ­ een opgenomen CD-R op een standaard cd-speler af te spelen, ­ een opgenomen CD-RW op een CD-RW-compatibele cd-speler en cd-recorder af te spelen, ­ ongewenste opnamen op een disk te voorkomen, of ­ abusievelijk wissen van nummers op een CD-RW te voorkomen. CD-RW's zijn ook , , geblokkeerd" na afronding, maar deze afronding kan ongedaan worden gemaakt om daarna weer op te nemen of te wissen. Hiermee wordt een perfecte opname van het bronmateriaal gewaarborgd, namelijk een rechtstreekse , , bit voor bit"-opname. [. . . ] Als er een afgeronde CD-RW is ingelegd: UNFINAL wordt weergegeven, de resterende bewerkingstijd begint af te tellen en het afronden ongedaan maken start. Daarna wordt ERASE weergegeven, de resterende bewerkingstijd begint af te tellen en het wissen start. 4 Zodra de cursor begint te knipperen, gebruikt u de cijfer-/lettertoetsen op de afstandsbediening om een teken te kiezen. Nadat er een teken gekozen is, verschuift de cursor automatisch naar de volgende positie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CDR771

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CDR771 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag