Gebruiksaanwijzing PHILIPS CD6852B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD6852B. Wij hopen dat dit PHILIPS CD6852B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD6852B te teleladen.


PHILIPS CD6852B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1053 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CD6852B QUICK START GUIDE (449 ko)
   PHILIPS CD6852B (1346 ko)
   PHILIPS CD6852B QUICK START GUIDE (454 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CD6852B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome CD680 CD685 NL Gebruiksaanwijzing Philips Consumer Lifestyle HK-1112-CD68x 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Year in which the CE mark is affixed / Anne au cours de laquelle le marquage CE a t appos) EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. (Name / Nom de l'entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Dclarons sous notre propre responsabilit que le(s) produit(s) lectrique(s):) PHILIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (brand name, nom de la marque) CD680, CD685 (Type version or model, rfrence ou modle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (product description, description du produit) DECT Phone (Telecommunication Terminal Equipment) _ To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette dclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonises suivantes) _ (title, number and date of issue of the standard / titre, numro et date de parution de la norme) EN 301 406 V2. 1. 1:2009; EN 301 489-1 V1. 8. 1:2008; EN 301 489-6 V1. 3. 1:2008 EN 60950-1/A11; EN 50360:2001; EN 50385:2002; Following the provisions of : (Conformment aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) _ 1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE) 2009/125/EC (ErP Directive) - EC/1275/2008 - EC/278/2009 And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents BABT / 0168 Notified Body Opinion (Et sont fabriqus conformment une qualit au moins conforme la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) The Notified Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De lijst met gebelde nummers wordt weergegeven. Een nummer herhalen 1 2 Druk op . Het nummer wordt gebeld. Alle herhaalvermeldingen verwijderen 1 2 3 Druk op om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer [Optie] > [Alles wissen] en druk op [OK] om te bevestigen. De vermelding is verwijderd. Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 1 2 3 4 5 Druk op om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen. De vermelding is opgeslagen. 26 NL U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen. De naam van de handset mag maximaal 14 tekens lang zijn. De naam wordt in de standbymodus op het scherm van de handset weergegeven. 1 2 3 Selecteer [Menu] > > [Telefoonnaam] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. De datum en de tijd instellen Raadpleeg voor meer informatie `De datum en de tijd instellen' en `Het datum- en tijdsformaat instellen' in het gedeelte Aan de slag. ECO-modus De ECO-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation. De displaytaal instellen Opmerking Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen. De talen waar u tussen kunt kiezen, kunnen per land verschillen. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Eco-modus] en druk op [OK] om te bevestigen. ECO wordt weergegeven in de standbymodus. Opmerking 1 2 Selecteer [Menu] > > [Taal] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Wanneer ECO is geactiveerd, kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind. NL 27 N e de rl a n ds 10 Telefooninstellingen De handset een naam geven 11 Alarmklok De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok. Het alarm instellen 1 2 3 4 5 6 7 8 Selecteer [Menu] > om te bevestigen. en druk op [OK] Selecteer [Aan]/[Uit] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer een alarmherhaling en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Selecteer een toon uit de opties en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Het alarm wordt ingesteld en wordt op het scherm weergegeven. Tip Druk op * om te wisselen tussen [AM]/[PM]. 28 NL U kunt de helderheid van het scherm en van de schermbeveiliging van de telefoon aanpassen. Het display instellen 1 2 3 Selecteer [Menu] > om te bevestigen. en druk op [OK] Selecteer [Helderheid]/[Klok]/[Screens aver] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen. NL 29 N e de rl a n ds 12 Displayinstellingen 13 Geluidinstellingen U kunt de geluidsinstellingen van uw telefoon aanpassen. Stille modus U kunt de telefoon op de stille modus instellen en de stille modus inschakelen voor een bepaalde tijd. Wanneer de stille modus is geactiveerd, gaat uw telefoon niet over, stuurt deze geen alarmen en maakt deze geen geluid. Opmerking Wanneer u op drukt om uw handset te vinden of wanneer u het alarm activeert, stuurt uw telefoon nog steeds alarmen, zelfs wanneer de stille modus geactiveerd is. Het beltoonvolume van de handset instellen U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [Uit] selecteren. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Belvolume] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Tip 1 2 3 4 Selecteer [Menu] > > [Stille modus] en druk op [OK] om te bevestigen. wordt weergegeven. Als u de beltoon wilt uitschakelen, wordt op het scherm weergegeven. De beltoon van de handset instellen U kunt kiezen uit 15 beltonen. De toetstoon instellen De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Beltonen] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Toetstoon] en druk op [OK] om te bevestigen. [. . . ] Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CD6852B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CD6852B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag