Gebruiksaanwijzing PHILIPS CD4851B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD4851B. Wij hopen dat dit PHILIPS CD4851B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD4851B te teleladen.


PHILIPS CD4851B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1095 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CD4851B QUICK START GUIDE (750 ko)
   PHILIPS CD4851B (899 ko)
   PHILIPS CD4851B QUICK START GUIDE (755 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CD4851B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome CD480 CD485 NL Gebruiksaanwijzing Philips Consumer Lifestyle HK-1104-CD480-CD485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Year in which the CE mark is affixed / Anne au cours de laquelle le marquage CE a t appos) 2011 EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. (Name / Nom de l'entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Dclarons sous notre propre responsabilit que le(s) produit(s) lectrique(s):) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (brand name, nom de la marque) PHILIPS (Type version or model, rfrence ou modle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ CD480, CD485 DECT Phone (Telecommunication Terminal Equipment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De instelling wordt opgeslagen. Selecteer [Menu] > > [Telefoonnaam] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Het beltoonvolume van de handset instellen U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [Uit] selecteren. De displaytaal instellen Opmerking modellen met ondersteuning voor verschillende talen. De talen waar u tussen kunt kiezen, kunnen per land verschillen. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Geluiden] > [Belvolume] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op 1 2 Selecteer [Menu] > > [Taal] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. De toetstoon instellen De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Geluiden] > [Toetstoon] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. NL 27 N e de rl a n ds 10 Telefooninstellingen De datum en de tijd instellen De stationstoon instellen De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst. ECO-modus De ECO-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Geluiden] > [Stationstoon] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Eco-modus] en druk op [OK] om te bevestigen. ECO wordt weergegeven in de standbymodus. Opmerking Het geluidsprofiel instellen U kunt voor het geluid van het oordopje 3 verschillende profielen instellen. Wanneer ECO is geactiveerd, kan het 1 2 Selecteer [Menu] > > [Geluiden] > [Mijn geluid] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind. Stille modus U kunt de telefoon op de stille modus instellen en de stille modus inschakelen voor een bepaalde tijd. Wanneer de stille modus is geactiveerd, gaat uw telefoon niet over, stuurt deze geen alarmen en maakt deze geen geluid. Opmerking Wanneer u op drukt om uw handset te vinden, geeft uw telefoon nog steeds een alarm, zelfs wanneer de stille modus is geactiveerd. Display-instellingen U kunt de helderheid van het telefoondisplay aanpassen. Het display instellen 1 2 3 Selecteer [Menu] > om te bevestigen. en druk op [OK] Selecteer [Display] > [Helderheid] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen. 1 2 3 4 Selecteer [Menu] > > [Geluiden] > [Stille modus] en druk op [OK] om te bevestigen. wordt weergegeven. 28 NL De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok. Selecteer [Menu] > > [Uit] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Het alarm instellen 1 2 3 4 5 6 7 8 Selecteer [Menu] > om te bevestigen. en druk op [OK] Selecteer [Aan]/[Uit] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer een alarmherhaling en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Selecteer een toon uit de opties en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Het alarm is ingesteld. Tip Druk op * om te wisselen tussen [AM]/[PM]. Het alarm uitschakelen Wanneer het alarm klinkt Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen. NL 29 N e de rl a n ds 11 Alarmklok Voordat het alarm klinkt 12 Services De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren. Automatische verwijdering van netwerkcodes activeren 1 2 Selecteer [Menu] > > [Netwerkcode] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Automatische conferentie Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op . Automatische verwijdering van netwerkcode deactiveren 1 2 3 Automatische conferentie activeren/ deactiveren Selecteer [Menu] > > [Netwerkcode] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Conferentie] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Het netnummer beheren Opmerking Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netnummers. De netwerkcode beheren Opmerking Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netwerkcodes. U kunt zelf een netwerkcode (van maximaal 5 cijfers) definiren. [. . . ] Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten. Compatibel met de GAPnorm De GAP-norm garandeert dat alle DECTTM GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CD4851B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CD4851B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag