Gebruiksaanwijzing PHILIPS CD2852W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD2852W. Wij hopen dat dit PHILIPS CD2852W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD2852W te teleladen.


PHILIPS CD2852W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1144 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CD2852W QUICK START GUIDE (612 ko)
   PHILIPS CD2852W (1119 ko)
   PHILIPS CD2852W QUICK START GUIDE (617 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CD2852W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome CD280 CD285 NL Gebruiksaanwijzing Philips Consumer Lifestyle HK-1051-CD280_CD285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numro du Rapport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Year in which the CE mark is affixed / Anne au cours de laquelle le marquage CE a t appos) 2010 EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. (Name / Nom de l'entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Dclarons sous notre propre responsabilit que le(s) produit(s) lectrique(s):) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (brand name, nom de la marque) PHILIPS (Type version or model, rfrence ou modle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ CD280, CD285 DECT Phone (Telecommunication Terminal Equipment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen. De vermelding is verwijderd. De belvermeldingen weergeven 1 2 Druk op . Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Opties] > [Weergeven] om de beschikbare informatie te bekijken. 3 4 22 NL 1 2 3 4 Druk op . Druk op om het nummer te bellen. NL 23 N e de rl a n ds Alle belvermeldingen verwijderen 9 Herhaallijst De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan. Een herhaalvermelding verwijderen 1 2 3 4 Druk op om de lijst met gebelde nummers weer te geven. De vermelding is verwijderd. De herhaalvermeldingen bekijken 1 2 Druk op . Selecteer een vermelding en druk op [OK]. Alle herhaalvermeldingen verwijderen 1 2 3 4 Druk op om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Alle vermeldingen worden verwijderd. Een nummer herhalen 1 2 Druk op . Het nummer wordt gebeld. Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 1 2 3 4 5 Druk op om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer [Optie] > [Nummer opslaan] en druk op [OK] om te bevestigen. De vermelding is opgeslagen. NL 24 Raadpleeg voor meer informatie `De datum en de tijd instellen' in het gedeelte Aan de slag. U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen. Geluidinstellingen Het beltoonvolume van de handset instellen U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [Uit] selecteren. De handset een naam geven De naam van de handset mag maximaal 14 tekens lang zijn. De naam wordt in de standbymodus op het scherm van de handset weergegeven. 1 2 1 2 3 Selecteer [Menu] > [Telefooninst. ] > [Telefoonnaam] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Selecteer [Menu] > [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Belvolume] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. De beltoon van de handset instellen U kunt kiezen uit 10 beltonen. De displaytaal instellen Opmerking Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen. De talen waar u tussen kunt kiezen, kunnen per land verschillen. 1 2 Selecteer [Menu] > [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Beltonen] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. De toetstoon instellen De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt. 1 2 Selecteer [Menu] > [Telefooninst. ] > [Taal] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. 1 2 Selecteer [Menu] > [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Toetstoon] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. NL 25 N e de rl a n ds 10 Telefooninstellingen De datum en de tijd instellen De stationstoon instellen De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst. 1 2 Selecteer [Menu] > [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Stationstoon] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Het geluidsprofiel instellen U kunt de beltoon naar wens aanpassen met 3 verschillende profielen. 1 2 Selecteer [Menu] > [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Mijn geluid] en druk op [OK] om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. ECO-modus De ECO-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation. 1 2 Selecteer [Menu] > [Telefooninst. ] > [Eco-modus] en druk op [OK] om te bevestigen. ECO wordt weergegeven in de standbymodus. Opmerking Wanneer ECO is geactiveerd, kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind. 26 NL De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. [. . . ] Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten. Compatibel met de GAPnorm De GAP-norm garandeert dat alle DECTTM GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CD2852W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CD2852W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag