Gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1962WR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1962WR. Wij hopen dat dit PHILIPS CD1962WR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1962WR te teleladen.


PHILIPS CD1962WR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (935 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CD1962WR (5298 ko)
   PHILIPS CD1962WR QUICK START GUIDE (873 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CD1962WR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om schade of storingen te voorkomen: · Voorkom dat de oplader in aanraking komt met vloeistoffen. · De behuizing niet openen om het gevaar van electrische schokken te voorkomen. · De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen of aan direct zonlicht. · De handset niet laten vallen of aan sterke schokken blootstellen. [. . . ] De batterijen in de handset plaatsen en volledig opladen alvorens de handset in gebruik te nemen. De handset in de oplader plaatsen Opmerking De handset minstens 24 uur opladen als deze voor de eerste keer gebruikt wordt. Als de batterij volledig geladen is, heeft de CD140 een spreektijd van ongeveer 12 uur en een standbytijd van ongeveer 120 uur. 2 Als de handset volledig geladen is, verschijnt . 3. 3 10 Beginnen 3. 4 Uw telefoon instellen Voordat u de CD140 kunt gebruiken dient het toestel ingesteld te worden voor uw landelijke netwerk. In dat geval is het niet nodig de landcode voor uw toestel in te stellen. De landkeuze verschijnt op het display nadat het toestel enkele minuten wordt opgeladen. Voer de volgende handelingen uit om uit telefoon in te stellen: 1 Druk op · Op het scherm verschijnen alleen de landencodes die voor dit product beschikbaar zijn. om te bevestigen 3 Druk op · Uw telefoon is nu voor het geselecteerde land ingesteld, en keert terug naar de wachtstand. Landcodetabel Code 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-1 11-2 11-3 12 13 14-1 14-2 15 16 17 18 21 22 23 24 25 Land Duitsland Oostenrijk Turkije GB Ierland Frankrijk Italië Portugal Griekenland Spanje Zwitserland Zwitserland Zwitserland Frankrijk Nederland België België Zweden Noorwegen Finland Denemarken Roemenië Polen Tjechië Hongarijë Slovakije Beginnen 11 Code 26 27 28 29 30 31 32 35 36 39 40 Land Slovenië Kroatië Bulgarijë Servië Singapore Indonesië Maleisië Australië Nieuw Zeeland Brazilië Mexico 3. 5 Uw handset aanmelden Een nieuwe handset moet eerst aangemeld worden. Een handset moet ook aangemeld worden als deze met een ander basisstation wordt gebruikt. Voordat u de 4-cijfer PIN invoert, ongeveer drie seconden op op het basisstation drukken terwijl deze in de wachtstand staat. (De standaard PIN is 0000) om het aanmelden 3 Druk op te starten 4 "--Sub--" verschijnt op het display Opmerking Als een verkeer PIN code wordt ingevoerd laat de handset een lange toon horen en het toestel keert terug naar de wachtstand. 2 Opmerking Als de landcode is ingesteld, worden de standaard netwerkinstellingen van uw land automatische op uw telefoon toegepast. 4. 3 Een gesprek beëindigen Druk na een gesprek op · De verbinding wordt verbroken. 5. 2. 1 Opslaan van een nummer in het telefoonboek Tijdens een gesprek: 1 Druk op · De microfoon is uitgeschakeld en wordt op het display getoond. om de 2 Druk nogmaals op microfoon in te schakelen 5. 1. 2 Bijstellen luidsprekervolume In de wachtstand: 1 Druk op 2 3 Druk op Tijdens een gesprek: 1 Druk op 2 De huidige instelling van het luidsprekervolume wordt getoond 3 Druk op , of om het gewenste niveau van de luidspreker te selecteren · De telefoon keert terug naar de wachtstand. Druk herhaaldelijk op om het gewenste geheugennummer te selecteren 4 Voer het telefoonnummer in om het nummer 5 Druk op op te slaan · Het nummer wordt opgeslagen in het geselecteerde geheugen. Opmerking Als de geheugenplaats bezet is, wordt het nummer dat in deze plaats is opgeslagen getoond. U kunt op drukken om het telefoonnummer te bewerken. Meer uit uw telefoon halen 17 5. 2. 2 Openen van het telefoonboek In de wachtstand: om het 1 Druk op telefoonboek te openen · Het nummer dat in geheugenplaats 0 is opgeslagen wordt getoond als op deze plaats eerder een nummer werd opgeslagen. 2 Druk herhaaldelijk op om andere nummers in het telefoonboek op te roepen Tip Voor het oproepen van nummers die in geheugenplaatsen 0 tot 9 zijn opgeslagen, kunt u de nummers van de geheugenplaats indrukken om de telefoonnummers op te roepen. 5. 2. 3 Een contact in het telefoonboek bewerken of een nummer wissen 1 Druk op 2 3 Tip U kunt ingedrukt houden om een nummer in eens te wissen, druk vervolgens op om de naam te wissen en terug te keren naar de wachtstand. 5 Bewerk het nummer om te bevestigen 6 Druk op · De inhoud van de geselecteerde geheugenplaats is bijgewerkt. 5. 2. 4 Een telefoonboek in zijn geheel wissen 1 Druk op 2 Druk op 3 Druk op 4 · Druk op Alle gegevens in het telefoonboek zijn gewist. Druk op Druk herhaaldelijk op totdat het gewenste nummer verschijnt om een cijfer te 4 Druk op wissen 5. 3 Bellijst Deze functie is beschikbaar als u gebruik maakt van Caller Line Identification service (CLI) van uw telecomaanbieder. knippert als aanduiding dat er onbeantwoorde oproepen zijn binnengekomen. Als u gebruik maakt van Caller Line Identification (CLI), en de identiteit van de beller niet verborgen is, wordt het nummer van de beller getoond. De onbeantwoorde Meer uit uw telefoon halen 18 oproepen worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst. [. . . ] · Het indrukken van toetsen produceert nu geen geluid. De master PIN veranderen De master PIN is een 4-cijferige PIN voor het aanmelden van de handset en het resetten van de telefoon. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beschermen. De handset vraagt om de PIN als deze vereist is. Meer uit uw telefoon halen 21 Opmerking De standaard instelling van de PIN code is ingesteld op 0000. Als u de PIN code veranderd, het nieuwe PIN nummer zorgvuldig bewaren op een plek die gemakkelijk toegankelijk is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CD1962WR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CD1962WR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag