Gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1912B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1912B. Wij hopen dat dit PHILIPS CD1912B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1912B te teleladen.


PHILIPS CD1912B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5299 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CD1912B QUICK START GUIDE (871 ko)
   PHILIPS CD1912B (5298 ko)
   PHILIPS CD1912B QUICK START GUIDE (873 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CD1912B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome CD191 CD196 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 2 Uw telefoon 3 4 4 5 5 6 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 6 Telefoonboek Wat zit er in de doos?Overzicht van de telefoon Overzicht van het basisstation Pictogrammen weergeven Het telefoonboek weergeven Een vermelding zoeken Kiezen vanuit het telefoonboek Het telefoonboek openen tijdens een gesprek Een vermelding toevoegen Een vermelding bewerken Een vermelding verwijderen Alle vermeldingen verwijderen 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 24 24 3 Aan de slag Het basisstation aansluiten De handset installeren De telefoon configureren (verschilt per land) De pincode voor toegang op afstand wijzigen De handset opladen Het batterijniveau controleren Wat is de stand-bymodus?De signaalsterkte controleren De handset in- of uitschakelen 7 Bellijst Type bellijst De belvermeldingen weergeven Een belvermelding opslaan in het telefoonboek Terugbellen Een belvermelding verwijderen Alle belvermeldingen verwijderen 8 Herhaallijst 4 Telefoongesprekken voeren Bellen Een gesprek beindigen Een gesprek aannemen De microfoon uitschakelen Het volume van de oordopjes/ luidspreker aanpassen De luidspreker in- of uitschakelen Een tweede gesprek beginnen Een tweede gesprek aannemen Tussen twee gesprekken schakelen Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers De herhaalvermeldingen bekijken Een nummer herhalen Een belvermelding opslaan in het telefoonboek Een herhaalvermelding verwijderen Alle herhaalvermeldingen verwijderen 9 Telefooninstellingen Geluidinstellingen De handset een naam geven De datum en de tijd instellen De displaytaal instellen 10 Services 5 Letters en cijfers Letters en cijfers invoeren Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters Type bellijst Automatische conferentie De netwerkcode beheren Het netnummer beheren Netwerktype Automatische voorkeuze NL 1 Flashsignaalduur instellen Kiesmodus De handsets aanmelden De handsets afmelden Standaardinstellingen herstellen 25 25 25 26 26 11 Antwoordapparaat 27 Het antwoordapparaat in- of uitschakelen27 De taal instellen voor het antwoordapparaat 27 De antwoordmodus instellen 27 Aankondiging 28 Ingekomen berichten (ICM) 29 De beltoonvertraging inschakelen 30 Toegang op afstand 30 32 33 33 33 33 33 35 36 36 12 Technische gegevens 13 Kennisgeving Conformiteitsverklaring Compatibel met de GAP-norm Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF) Oude producten en batterijen weggooien 14 Veelgestelde vragen 15 Bijlage Invoertabellen voor tekst en cijfers 2 NL 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Vereiste voeding Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950. Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. [. . . ] Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. De vermelding is opgeslagen. 20 NL 9 Telefooninstellingen U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen. 2 3 Selecteer [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Toetstoon] en druk op MENU/OK om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. De stationstoon instellen De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst. Geluidinstellingen Het beltoonvolume van de handset instellen U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [Uit] selecteren. 1 2 3 Druk op MENU/OK. Selecteer [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Stationstoon] en druk op MENU/OK om te bevestigen. Selecteer [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Belvolume] en druk op MENU/OK om te bevestigen. Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. De handset een naam geven De naam van de handset mag maximaal 10 tekens lang zijn. De naam wordt in de standbymodus op het scherm van de handset weergegeven. De beltoon van de handset instellen U kunt kiezen uit 10 beltonen. 1 2 3 Druk op MENU/OK. Selecteer [Telefooninst. ] > [Geluiden] > [Beltonen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. Selecteer [Telefooninst. ] > [Telefoonnaam] en druk op MENU/OK om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. De toetstoon instellen De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt. De datum en de tijd instellen Raadpleeg voor meer informatie 'De datum en de tijd instellen' en 'Het datum- en tijdsformaat instellen' in het gedeelte Aan de slag. 1 Druk op MENU/OK. NL 21 De displaytaal instellen Opmerking Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen De beschikbare talen verschillen per land. met ondersteuning voor verschillende talen. 1 2 3 Druk op MENU/OK. Selecteer [Telefooninst. ] > [Taal] en druk op MENU/OK om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. 22 NL 10 Services De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren. De netwerkcode beheren Opmerking Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netwerkcodes. Type bellijst In dit menu kunt u instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen wilt weergeven. Het type bellijst selecteren U kunt zelf een netwerkcode (van maximaal 5 cijfers) definiren. Deze netwerkcode wordt automatisch van inkomende gesprekken verwijderd als deze overeenkomen met het door u gedefinieerde nummer. Het telefoonnummer wordt vervolgens zonder netwerkcode opgeslagen in de bellijst. 1 2 3 Druk op MENU/OK. Selecteer [Services] > [Type bellijst] en druk op MENU/OK om te bevestigen. Selecteer een optie en druk op MENU/ OK om te bevestigen. Automatische verwijdering van netwerkcodes activeren 1 2 3 Druk op MENU/OK. Selecteer [Services] > [Netwerkcode] en druk op MENU/OK om te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen. Automatische conferentie Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op . Automatische verwijdering van netwerkcode deactiveren Automatische conferentie activeren/ deactiveren 1 2 3 1 2 3 4 Druk op MENU/OK. Selecteer [Services] > [Netwerkcode] en druk op MENU/OK om te bevestigen. Selecteer [Services] > [Conferentie] en druk op MENU/OK om te bevestigen. Selecteer [Automatisch]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. [. . . ] Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Als u dit logo op een product ziet, is er een financile contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CD1912B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CD1912B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag