Gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1862B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1862B. Wij hopen dat dit PHILIPS CD1862B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1862B te teleladen.


PHILIPS CD1862B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1926 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CD1862B QUICK START GUIDE (502 ko)
   PHILIPS CD1862B (1887 ko)
   PHILIPS CD1862B QUICK START GUIDE (513 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CD1862B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome CD181 CD186 NL Gebruiksaanwijzing Philips Consumer Lifestyle HK-1051-CD181_CD186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Numéro du Rapport) 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé) EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. (Name / Nom de l'entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (brand name, nom de la marque) PHILIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Type version or model, référence ou modèle) CD181, CD186 DECT Phone (Telecommunication Terminal Equipment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (product description, description du produit) _ To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) (title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) _ EN 301 406 V2. 1. 1:2009 EN 301 489-1 V1. 8. 1:2008; EN 301 489-6 V1. 3. 1:2008 EN 60950-1:2006/A11:2009 EN 50360:2001; EN 50385:2002 Following the provisions of : (Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) _ 1999/5/EC (R&TTE Directive) 2009/125/EC (ErP Directive) - EC/1275/2008 - EC/278/2009 (Directive R&TTE 1999/5/CE) And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents (Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) The Notified Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst. Opmerking · Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De vermelding is opgeslagen. Een belvermelding verwijderen 1 2 3 Druk op . Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De vermelding is verwijderd. De belvermeldingen weergeven 1 2 Druk op . Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK en selecteer [BEKIJK] om meer beschikbare informatie weer te geven. 4 Alle belvermeldingen verwijderen 1 2 Druk op . Druk op MENU/OK om het optiemenu weer te geven. Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 1 Druk op . NL 19 N e de rl a n ds 7 Bellijst » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. 3 4 Selecteer [ALLES WISSEN] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » Alle vermeldingen worden verwijderd. Terugbellen 1 2 3 Druk op . Druk op om het nummer te bellen. 20 NL De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De telefoon kan maximaal 10 herhaalvermeldingen opslaan. 1 2 3 4 Druk op REDIAL/C om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De vermelding is verwijderd. De herhaalvermeldingen bekijken Druk op REDIAL/C. Een nummer herhalen 1 2 Druk op REDIAL/C. » Het nummer wordt gebeld. Alle herhaalvermeldingen verwijderen 1 2 Druk op REDIAL/C om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De vermelding is verwijderd. Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 1 2 3 4 5 Druk op REDIAL/C om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De vermelding is opgeslagen. 3 4 NL 21 N e de rl a n ds 8 Herhaallijst Een herhaalvermelding verwijderen 9 Telefooninstellingen U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen. 3 druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. De handset een naam geven De naam van de handset mag maximaal 10 tekens lang zijn. De naam wordt in de standbymodus op het scherm van de handset weergegeven. Geluidinstellingen Het beltoonvolume van de handset instellen U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [UIT] selecteren. 1 2 Druk op MENU/OK. Selecteer [TELEFOONINST] > [TELEFOONNAAM] en druk op MENU/ OK om te bevestigen. Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BEL VOLUME] en druk op MENU/OK om te bevestigen. Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. [. . . ] Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten. Compatibel met de GAPnorm De GAP-norm garandeert dat alle DECTTM GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CD1862B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CD1862B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag