Gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1701B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1701B. Wij hopen dat dit PHILIPS CD1701B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CD1701B te teleladen.


PHILIPS CD1701B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6051 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CD1701B QUICK START GUIDE (1029 ko)
   PHILIPS CD1701B (6029 ko)
   PHILIPS CD1701B QUICK START GUIDE (932 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CD1701B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome CD170 CD175 NL Gebruiksaanwijzing Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1221_2KR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Report No. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Year in which the CE mark is affixed) 2010 EC DECLARATION OF CONFORMITY We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS Declare under our responsibility that the electrical product(s): PHILIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op [1_VOICEMAIL] (het voicemailnummer) en [2_INFOSERVCE] (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder. [BEWERK GEGEV] en druk op OK om te bevestigen. Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op OK om te bevestigen. » De vermelding is opgeslagen. Het snelkeuzenummer bewerken 1 2 3 4 Een vermelding verwijderen 1 Druk op MENU. 2 Selecteer [TELEFOONBOEK] > 3 4 [WISSEN] en druk op OK om te bevestigen. Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op OK om te bevestigen. » De vermelding is verwijderd. Druk op MENU > [TELEFOONBOEK] > [BEWERK GEGEV] en druk vervolgens op OK om te bevestigen. » De 2 snelkeuzenummers staan bovenaan de lijst met contactpersonen. Bewerk de naam (behalve 1_ en 2_) en druk vervolgens op OK om te bevestigen. » De nieuwe vermelding wordt opgeslagen. 22 NL 4 5 De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst. Opmerking · Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt. Voer de naam in en bewerk deze. » De vermelding is opgeslagen. Een belvermelding verwijderen 1 Druk op . 2 3 4 » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. » Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven. Druk op OK om te bevestigen. » De vermelding is verwijderd. De belvermeldingen weergeven 1 Druk op . 2 3 4 » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. Druk op OK om het optiemenu weer te geven. » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op OK en selecteer [BEKIJK] om meer beschikbare informatie weer te geven. Selecteer [ALLES WISSEN] en druk vervolgens op OK om te bevestigen. » Alle vermeldingen worden verwijderd. Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 1 Druk op . 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op OK om te bevestigen. » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. Terugbellen 1 Druk op . [. . . ] Slecht geluid (gekraak, echo enz. ) · De handset is bijna buiten bereik. · De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. · De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar. De telefoon haalt het geheugen van het telefoonboek en de bellijst op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CD1701B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CD1701B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag