Gebruiksaanwijzing PHILIPS CAM200BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CAM200BL. Wij hopen dat dit PHILIPS CAM200BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CAM200BL te teleladen.


PHILIPS CAM200BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (632 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS CAM200BL (726 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CAM200BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome CAM200 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Kennisgeving 4 4 4 6 6 6 7 8 8 8 8 10 11 11 11 11 13 14 16 16 16 18 19 2 Uw camcorder Inleiding Wat zit er in de doos?Overzicht van de functies 3 Aan de slag De Micro SD-kaart plaatsen Inschakelen Eerste installatie De ingebouwde batterij opladen 4 Uw camcorder gebruiken Video opnemen Foto's maken Afspelen Films of foto's draadloos delen Instellingen aanpassen 5 Meer uit uw camcorder halen Via HDMI video of foto's op uw TV bekijken De camcordersoftware installeren en gebruiken 7HFKQLVFKH VSHFLÀFDWLHV 7 Veelgestelde vragen (FAQ) NL 3 1 Belangrijk Veiligheid (YHQWXHOH ZLM]LJLQJHQ RI PRGLÀFDWLHV DDQ KHW apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Kennisgeving a Lees deze instructies. h Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. i Gebruik uitsluitend door de fabrikant JHVSHFLÀFHHUGH WRHEHKRUHQDFFHVVRLUHV j Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. [. . . ] » Er wordt een optiemenu weergegeven. 3 4 Raak [Apparaat] aan. Raak een weergaveapparaat aan ELMYRRUEHHOG HHQ '/1$JHFHUWLÀFHHUGH TV of fotolijst) in de getoonde lijst met beschikbare apparaten. » Nadat er verbinding is gemaakt, wordt de gekozen foto of videoclip automatisch geüpload. NL Raak [Gereed] of [OK] (voor instellen van datum/tijd) aan om de instelling te bevestigen. [Video]: kies de videoresolutie: >)XOO +'@ (voor de beste videokwaliteit), >+'VSRUW@ YRRU KHW ÀOPHQ YDQ VQHO EHZHJHQGH voorwerpen), >+' GHOHQ@(minimale videobestandsgrootte voor gemakkelijk delen) of [Standaard] (kleiner videobestand). Hoe groter het bestand, des te hoger de resolutie: [5M], [8M] of [10M]. >:L)L@: Wi-Fi inschakelen en verbinding maken (zie 'Wi-Fi-verbinding instellen' op pagina 9) of Wi-Fi uitschakelen. 14 [Ustream]: directe uitzending naar UStream in- of uitschakelen (zie 'Uitzenden naar UStream' op pagina 13). [Accountbeheer]: uw gebruikersaccount van YouTube, Ustream, Facebook, Picasa of Twitvid instellen. [Zichtbaar op netwerk]: de camcorder in het beschikbare DLAN-netwerk weergeven of verbergen. >2SQDPHLQVWHOOLQJHQ@ [Geluid opnemen]: geluid opnemen in-/ uitschakelen. [Datum en tijd]: de datum en tijd instellen (zie 'Eerste installatie' op pagina 8). [Taal]: uw gewenste menutaal selecteren (zie 'Eerste installatie' op pagina 8). >'H 6'NDDUW IRUPDWWHUHQ@: de inhoud van de Micro SD-kaart wissen. >79V\VWHHP@: wijzig deze instelling als de video niet correct op uw TV wordt weergegeven. NL 15 5 Meer uit uw camcorder halen 9LD +'0, YLGHR RI IRWR V RS uw TV bekijken De camcordersoftware installeren en gebruiken Met de software (ArcSoft MediaImpression HD Edition) in het interne geheugen van de camcorder kunt u uw foto's/video's eenvoudig importeren, bewerken, archiveren of uploaden naar internet. Opmerking De geleverde software werkt alleen op PC's met Microsoft® Windows® XP, Vista en Windows 7. Wanneer u de camcorder aan een Mac koppelt, gebruikt u de iMovie-software om uw foto's/video's rechtstreeks te importeren en te bewerken. SOURCE TV De camcordersoftware installeren 1 1 Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op: De +'0, -aansluiting op de camcorder (vereist een mini-HDMI-aansluiting) de HDMI-ingang van een HDTV. » Er wordt een informatieveld voor het selecteren van de uitvoermodus weergegeven. Raak [TV] aan op het aanraakscherm om het juiste camcordervenster met menuopties weer te geven op het TVscherm. Raak [Live CAM] aan op het aanraakscherm om het camcordervenster zonder menuopties weer te geven op het TV-scherm. Selecteer op de camcorder een bestand en start het afspelen. Sluit de camcorder aan op een PC (zie 'De ingebouwde batterij opladen' op pagina 10). Als de software niet automatisch wordt geïnstalleerd, zoekt u en klikt u op het installatiepictogram in Deze computer\ CAM200. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien. 2 3 2 3 16 NL De camcordersoftware installeren en gebruiken 1 Klik op uw PC op Start\(Alle) Programma's\ArcSoft MediaImpression +' (GLWLRQ. » Het hoofdscherm van de software wordt getoond. 2 3 Klik op een optie om de bijbehorende functie te selecteren. Volg de instructies op het scherm om de bewerking te voltooien. 9LGHR VIRWR V RYHUEUHQJHQ QDDU HHQ 3&0DF 1 Sluit de camcorder aan op een PC/Mac (zie 'De ingebouwde batterij opladen' op pagina 10). » Het kan enige tijd duren voor de PC/ Mac de camcorder herkent. Zoek uw video's/foto's in Deze computer\ CAM200\DCIM\100MEDIA of Deze computer\CAM200 SD\DCIM\100MEDIA. [. . . ] De camcorder werkt uitstekend met de iMovie-software, die onderdeel uitmaakt van het iLife-pakket dat met uw Mac wordt meegeleverd. Om video's over te brengen met iMovie, koppelt u de camcorder via USB aan op uw Mac, start u iMovie en begint u met importeren door op het camcorderpictogram te klikken. Selecteer 'Use original quality' (Oorspronkelijke kwaliteit handhaven) om verzekerd te zijn van de beste kwaliteit en de optimale bestandsgrootte te handhaven. . DQ LN GH FDPFRUGHU YLD GH 86%SRRUW UHFKWVWUHHNV DDQVOXLWHQ RS HHQ 79 '9'%OX UD\VSHOHU RI KRPH FLQHPDV\VWHHP" De USB-stekker is ontworpen om uw video's/foto's te delen via uw PC of laptop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CAM200BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CAM200BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag