Gebruiksaanwijzing PHILIPS CA6500/60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS CA6500/60. Wij hopen dat dit PHILIPS CA6500/60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS CA6500/60 te teleladen.


PHILIPS CA6500/60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1341 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS CA6500/60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www. Belangrijk Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. [. . . ] Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen. -- Plaats de voet en de melkkan altijd op een droog, vlak en stabiel oppervlak. -- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. -- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u de melkkan van de voet haalt. -- Het apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met een transformator, aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden. -- Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. -- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties. Naleving van richtlijnen -- Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). Milieu -- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. €1) Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. [. . . ] Het apparaat zorgt voor een optimale verhouding melk/ schuim, zodat de melk eenvoudig kan worden gemengd met koffie of andere dranken en het melkschuim bovenop blijft liggen voor een heerlijk resultaat. Spoel de melkkan, het deksel en de opschuimspiraal schoon met warm water en droog alle onderdelen voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Als u meteen hierna warm melkschuim of warme melk wilt maken, moet u het apparaat eerst enkele minuten laten afkoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS CA6500/60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS CA6500/60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag