Gebruiksaanwijzing PHILIPS C272P4QPKEW/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS C272P4QPKEW/00. Wij hopen dat dit PHILIPS C272P4QPKEW/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS C272P4QPKEW/00 te teleladen.


PHILIPS C272P4QPKEW/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS C272P4QPKEW/00 (2252 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS C272P4QPKEW/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com/welcome NL Gebruikershandleiding Klantenzorg en garantie Problemen oplossen & veelgestelde vragen 1 48 54 Inhoudsopgave 1. Belangrijk De monitor is bedoeld voor gebruik bij medische apparatuur voor de weergave van Philips-monitor wordt gevoerd door een goedgekeurde externe AC/DC-adapter. Uitschakelingsprocedure We raden aan om het systeem uit te schakelen voordat u enig onderdeel reinigt. Sluit alle toepassingen Sluit de besturingssoftware Schakel het apparaat uit Maak het voedingssnoer los Verwijder alle apparatuur Beschrijving veiligheidssymbool Hieronder volgt een beschrijving van de volgende veiligheidssymbolen ter referentie. [. . . ] de knop PIN Options (PIN-opties) wordt weergegeven: Toont het venster Source instruction (Broninstructie) en de huidige instelling van de ingangsbron. Op schermen met één ingang, is dit venster niet zichtbaar. De knop PIN Options (PIN-opties) is alleen beschikbaar als de gebruiker een PIN-code maakt. menu Help Help > User Manual (Handleiding) - Is alleen actief als u User Manual (Handleiding) kiest in het vervolgkeuzemenu Help. Op een nietondersteund scherm dat DDC/CI-compatibel is, ziet u alleen de tabbladen Help en Options (Opties). Het Context Menu (Snelmenu) heeft vier items: Help > Version (Versie) - Is alleen actief als u Version (Versie) kiest in het vervolgkeuzemenu Help. Op een niet-ondersteund scherm dat DDC/CI-compatibel is, ziet u alleen de tabbladen Help en Options (Opties). smartControl Premium - Wanneer dit is geselecteerd , wordt het scherm About (Info) weergegeven. Select Preset (Voorinstelling selecteren) - Toont een hiërarchisch menu met opgeslagen voorinstellingen voor onmiddellijk gebruik. Menu in systeemvak uitgeschakeld Is het systeemvak uitgeschakeld in de voorkeurenmap, dan is alleen de keuze EXIT (AFSLUITEN) beschikbaar. Om SmartControl Premium volledig te verwijderen uit het systeemvak, schakelt u Run at Startup (Uitvoeren bij opstarten) uit in Options (Opties) > Preferences (Voorkeuren). Opmerking Het systeemvak heeft vijf items: Help - Toegang tot de Handleiding: open het bestand met de Handleiding via het standaard browservenster. technical Support (Technische ondersteuning) - toont de pagina voor technische ondersteuning. Check for Update (Controleren op nieuwe versies) - brengt de gebruiker naar PDI Landing en vergelijkt de versie van de gebruiker met de meest recente versie. Om SmartControl Premium opnieuw uit te voeren, selecteert u SmartControl Premium in het menu Program (Programma) of dubbelklikt u op het pictogram op het bureaublad of start u het systeem opnieuw op. Installeer SmartControl Premium en kies SmartDesktop onder Options (Opties). Als het venster en de muisaanwijzer binnen het gebied zijn, wordt het gebied gemarkeerd. Opmerking Als de omtrek van het gebied niet zichtbaar is als het venster wordt versleept, wordt “Show windows contents while dragging” (De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven) uitgeschakeld. Een andere methode: Via het selectievakje Align to partition (Uitlijnen op partitie) wordt het venster automatisch uitgelijnd als het naar de opgegeven partitie wordt gesleept. De partitie wordt toegepast op het bureaublad en het pictogram wordt gemarkeerd. Vista: “Personalization” (Persoonlijke instellingen) > “Window Color and Appearance” (Kleur en vormgeving van vensters) > Klik op “Open Classic appearance properties for more color options” (Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties) > klik op de knop “Effects” (Effecten) > schakelt het selectievakje “Show window contents while dragging” (De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven) in. Vensters slepen en neerzetten Zodra de partities zijn ingesteld en Align to partition (Uitlijnen op partitie) is geselecteerd, kan een venster naar het gebied worden gesleept en wordt het automatisch uitgelijnd. [. . . ] Het kan nodig zijn een verloopstuk te gebruiken voor het aansluiten van de monitor op een Mac. Ja, de monitoren zijn compatibel met Plug-and-Play van Windows 7/Vista/XP/ NT, Mac OSX, Linux Wat is een klevend beeld, inbranden, een nabeeld of een geestbeeld op een monitorscherm?Een ononderbroken weergave van stilstaande of statische beelden gedurende een langere periode kan een “ingebrand beeld”, “nabeeld” of “schaduwbeeld” veroorzaken. “Inbranden” , “nabeelden” of “spookbeelden” is een bekend verschijnsel in de technologie van monitorschermen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS C272P4QPKEW/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS C272P4QPKEW/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag