Gebruiksaanwijzing PHILIPS C240P4QPYEW/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS C240P4QPYEW/00. Wij hopen dat dit PHILIPS C240P4QPYEW/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS C240P4QPYEW/00 te teleladen.


PHILIPS C240P4QPYEW/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1648 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS C240P4QPYEW/00 (1658 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS C240P4QPYEW/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com/welcome NL Gebruikershandleiding Klantenzorg en garantie Problemen oplossen & veelgestelde vragen 1 40 45 Inhoudsopgave 1. Belangrijk De monitor is bedoeld voor gebruik bij medische apparatuur voor de weergave van Philips-monitor wordt gevoerd door een goedgekeurde externe AC/DC-adapter. Uitschakelingsprocedure We raden aan om het systeem uit te schakelen voordat u enig onderdeel reinigt. Sluit alle toepassingen Sluit de besturingssoftware Schakel het apparaat uit Maak het voedingssnoer los Verwijder alle apparatuur Beschrijving veiligheidssymbool Hieronder volgt een beschrijving van de volgende veiligheidssymbolen ter referentie. [. . . ] De knop PIN-opties is alleen beschikbaar als de gebruiker een PIN-code maakt. menu Help Help>User Manual (Handleiding) - Is alleen actief als u User Manual (Handleiding) kiest in het vervolgkeuzemenu Help. Op een nietondersteund scherm dat DDC/CI-compatibel is, ziet u alleen de tabbladen Help en Options (Opties). toont het venster Source instruction (Broninstructie) en de huidige instelling van de ingangsbron. Op schermen met één ingang, is dit venster niet zichtbaar. Options (Opties)>Theft Deterrence (Diefstalbeveiliging) - Het paneel voor de Theft Deterrence (Diefstalbeveiliging) zal alleen actief zijn wanneer u de Theft Deterrence Mode (Diefstalbeveiligingsmodus) in het vervolgkeuzemenu van de Plug-in (invoegtoepassing) selecteert. Op een niet-ondersteund scherm dat DDC/CI-compatibel is, ziet u alleen de tabbladen Help en Options (Opties). Het systeemvak heeft vijf tems: Help - Toegang tot de handleiding: open het bestand met de Handleiding via het standaard browservenster. technical Support (Technische ondersteuning) - toont de pagina voor technische ondersteuning. Check for Update (Controleren op updates) - hiermee gaat de gebruiker naar de PDI-startpagina en wordt de versie van de gebruiker gecontroleerd ten opzichte van de nieuwste beschikbare versie. Om SmartControl Premium opnieuw uit te voeren, selecteert u SmartControl Premium in het menu Program (Programma) of dubbelklikt u op het pictogram op het bureaublad of start u het systeem opnieuw op. Het Context Menu (Snelmenu) heeft vier items: SmartControl Premium - Wanneer dit is geselecteerd, wordt het scherm About (Info) weergegeven. Select Preset (Voorinstelling selecteren) Toont een hiërarchisch menu met opgeslagen voorinstellingen voor onmiddellijk gebruik. Installeer SmartControl Premium en kies SmartDesktop onder Options (Opties). Menu in systeemvak uitgeschakeld Is het systeemvak uitgeschakeld in de voorkeurenmap, dan is alleen de keuze Exit (AFSLUITEN) beschikbaar. Om SmartControl Premium volledig te verwijderen uit het systeemvak, schakelt u Run at Startup (Uitvoeren bij opstarten) uit in Options (Opties) > Preferences (Voorkeuren). Het keuzevakje Align to partition (Uitlijnen op partitie) schakelt automatisch uitlijnen in voor het venster als dit naar de gedeelde partitie wordt gesleept. De partitie wordt toegepast op het bureaublad en het pictogram wordt gemarkeerd. Beeldoptimalisatie Vensters slepen en neerzetten Zodra de partities zijn ingesteld en Align to partition (Uitlijnen op partitie) is geselecteerd, kan een venster naar het gebied worden gesleept en wordt het automatisch uitgelijnd. Als het venster en de muisaanwijzer binnen het gebied zijn, wordt het gebied gemarkeerd. Opmerking Als de omtrek van het gebied niet zichtbaar is als het venster wordt versleept, wordt “Show windows contents while dragging” (De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven) uitgeschakeld. Een andere methode: Vista: Personalization (Persoonlijke instellingen) > Window Color and Appearance (Kleur en vormgeving van vensters) > Klik op “Open Classic appearance properties for more color options” (Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties) > klik op de knop “Effects” (Effecten) > schakelt het selectievakje Show window contents while dragging (De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven) in. [. . . ] Opmerking Een meting van de lichtkleur die uitgestraald wordt door een object terwijl het wordt verwarmd. Deze waarde wordt uitgedrukt in de absolute temperatuurschaal (in kelvin). Een lage temperatuur, zoals 2004K is rood, een hoge temperatuur als 9300K is blauw. V9: Kan ik de lcd-monitor op elke computer, elk werkstation en elke Mac aansluiten? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS C240P4QPYEW/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS C240P4QPYEW/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag