Gebruiksaanwijzing PHILIPS C221S3UCW/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS C221S3UCW/00. Wij hopen dat dit PHILIPS C221S3UCW/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS C221S3UCW/00 te teleladen.


PHILIPS C221S3UCW/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3364 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS C221S3UCW/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u de monitor uitschakelt door het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel los te nemen, dient u voor een normale werking 6 seconden te wachten alvorens het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel weer aan te sluiten. Gebruik altijd de door Philips meegeleverde, goedgekeurde voedingskabel. Als uw voedingskabel ontbreekt, neem dan contact op met uw lokale servicecentrum. (Zie Customer Care Consumer Information Center) Stel de LCD-monitor tijdens het gebruik niet bloot aan ernstige trillingen of mechanische schokken. [. . . ] Flikkeren in een lcd-monitor is toe te schrijven aan gewoonlijk niet waarneembare helderheid die veroorzaakt wordt door het verschil tusen positieve en negatieve spanning. Aan de andere kant komt flikkeren in een CRT, dat het menselijke oog irriteert, wanneer de aan/uit-actie van het fluorescerende voorwerp zichtbaar wordt. Daar de reactiesnelheid van vloeibaar kristal in een lcd-scherm veel langzamer is, is deze vervelende vorm van flikkeren niet aanwezig in een lcd-scherm. V: Waarom komt elektromagnetische storing praktisch niet voor bij een lcd-monitor?A: In tegenstelling tot een CRT heeft een lcd-monitor geen belangrijke onderdelen die elektromagnetische storing, in het bijzonder magnetische velden, opwekken. Daar lcd-schermen betrekkelijk weinig stroom gebruiken, is de stroomtoevoer ook uitermate stil. TERUG NAAR BOVEN Ergonomie, ecologie en veiligheidsnormen V: Wat is een CE-merk?A: Het CE (Conformité Européenne) merk moet worden weergegeven op geregulariseerde producten die op de Europese markt te koop worden aangeboden. Dit merk 'CE' betekent dat een product voldoet aan een van toepassing zijnde Europese richtlijn. Een Europese richtlijn is een Europese 'wet' die betrekking heeft op de gezondheid, veiligheid, het milieu en de bescherming van de consument, op dezelfde manier als de Amerikaanse nationale richtlijnen voor elektriciteit en de ULnormen. V: Voldoet het lcd-monitor aan algemene normen voor de veiligheid?Philips lcd-monitoren voldoen aan de richtlijnen van MPR-II- en TCO 99/03normen voor het beheer van radiatie, elektromagnetische golven, energievermindering, elektrische veiligheid in de werkomgeving en recycleerbaarheid. De pagina met specificaties geeft gedetailleerde gegevens over veiligheidsnormen. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy. What does labeling involve? This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labeling of personal computers. The labeling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration). Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety. The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy. The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. Labeled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability. file:///D|/My%20Documents/dfu/A7/china/170p6/safety/regs/regulat. htm (1 of 13)2005-07-20 4:30:42 PM Regulatory Information · Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) · Philips End-ofLife Disposal Information for · UK only · Troubleshooting Other Related · Information · Frequently Asked Questions (FAQs) Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from: TCO Development SE-114 94 Stockholm, Sweden Fax: +46 8 782 92 07 Email (Internet): development@tco. se Current information regarding TCO'99 approved and labeled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www. tco-info. com/ RETURN TO TOP OF THE PAGE Environmental Requirements Flame retardants Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. [. . . ] Office center Translog 1540 Sofia, Bulgaria Tel: +359 2 960 2360 www. lan-service. bg CZECH REPUBLIC Xpectrum Luzná 591/4 CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697 Email:info@xpectrum. cz www. xpectrum. cz CROATIA Renoprom d. o. o. Mlinska 5, Strmec HR - 41430 Samobor Tel: +385 1 333 0974 file:///D|/My%20Documents/dfu/A7/dutch/warranty/WARCIC. HTM (1 of 11)2005-06-09 7:04:06 AM Consumer Information Centers ESTONIA FUJITSU SERVICES OU Akadeemia tee 21G EE-12618 Tallinn Tel: +372 6519900 www. ee. invia. fujitsu. com HUNGARY Serware Szerviz Vizimolnár u. 2-4 HU - 1031 Budapest Tel: +36 1 2426331 Email: inbox@serware. hu www. serware. hu LATVIA ServiceNet LV Jelgavas iela 36 LV - 1055 Riga, Tel: +371 7460399 Email: serviss@servicenet. lv LITHUANIA ServiceNet LT Gaiziunu G. 3 LT - 3009 KAUNAS Tel: +370 7400088 Email: servisas@servicenet. lt www. servicenet. lt ROMANIA Blue Ridge Int'l Computers SRL 115, Mihai Eminescu St. , Sector 2 RO - 020074 Bucharest Tel: +40 21 2101969 SERBIA & MONTENEGRO Tehnicom Service d. o. o. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS C221S3UCW/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS C221S3UCW/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag