Gebruiksaanwijzing PHILIPS BTM5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BTM5000. Wij hopen dat dit PHILIPS BTM5000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BTM5000 te teleladen.


PHILIPS BTM5000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1013 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS BTM5000 QUICK START GUIDE (1498 ko)
   PHILIPS BTM5000 (996 ko)
   PHILIPS BTM5000 QUICK START GUIDE (1498 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BTM5000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome BTM5000/12 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Veiligheid en kennisgevingen 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 4 4 Inleiding 4 Wat zit er in de doos? 4 Overzicht van het apparaat 5 7 De luidsprekers aansluiten 7 De FM-antenne aansluiten 8 Stroom aansluiten 8 De afstandsbediening voorbereiden 8 De klok instellen 9 Inschakelen 9 De functies van het apparaat demonstreren. 9 10 Een disc afspelen 10 Afspelen vanaf USB 11 Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat 11 13 Afstemmen op een radiozender 13 Radiozenders automatisch programmeren 13 Radiozenders handmatig programmeren 13 Een voorkeuzezender selecteren 13 Uitzending in stereo/mono kiezen 14 RDS-informatie weergeven 14 15 15 15 15 7 Andere functies 2 Uw microsysteem 15 De sleeptimer instellen 15 De alarmtimer instellen 15 Een extern audioapparaat afspelen 16 De helderheid van het display aanpassen 16 Hoofdtelefoon 17 8 Productinformatie 3 Aan de slag 17 Specificaties 17 Compat. USB-apparaten en -bestanden 18 Ondersteunde MP3-discformaten 18 Bluetooth 18 Onderhoud 19 19 9 Problemen oplossen 4 Afspelen 5 Naar de radio luisteren 6 Geluid aanpassen Volume aanpassen Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren Geluid uitschakelen NL 1 1 Veiligheid en kennisgevingen Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing. De zorg voor uw product • • • • Plaats alleen discs in het discstation. Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt. [. . . ] • U kunt ook op / op het apparaat drukken om een andere track te selecteren. • U kunt ook op de numerieke toetsen drukken om een track rechtstreeks te selecteren. Voor MP3-discs en USB-tracks: Druk op PROG om de programmeermodus te activeren. Druk voor MP3/WMA-tracks op PRESET/ALBUM / om een album te selecteren. Druk op / om een track te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw keuze te bevestigen. »» Tijdens het afspelen wordt [PRG] (programmeren) weergegeven. • Druk als het afspelen is gestopt op /MENU om het programma te wissen. 2 3 4 5 1 2 Druk op PRESET/ALBUM / album of map te selecteren. Druk op / te selecteren. om een om een track of bestand 10 NL Afspeelinformatie weergeven • Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op RDS/DISPLAY om andere afspeelinformatie te selecteren. • CD: duur van de huidige track, resterende tijd van de huidige track, resterende tijd van alle tracks. • MP3-disc en USB: ID3-informatie, zoals [TITLE] (titel), [ALBUM], [ARTIST] (artiest). Opties voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen selecteren 2 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op MODE om een optie voor herhalen of de modus voor afspelen in willekeurige volgorde te selecteren. • REP ALB: alle tracks in het album worden herhaaldelijk afgespeeld. Druk herhaaldelijk op MODE tot er geen optie wordt weergegeven om weer normaal af te spelen. Druk herhaaldelijk op SOURCE om de USB-bron te selecteren. • Druk op / om een audiobestand te selecteren. Opmerking •• U kunt rechtstreeks op de numerieke toetsen drukken om een bestand uit de huidige map te kiezen. 2 Afspelen vanaf USB Opmerking •• Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat. Afspelen vanaf een Bluetoothapparaat U kunt via het apparaat naar een Bluetoothapparaat luisteren. 1 Sluit het USB-apparaat voor massaopslag aan op de -aansluiting. NL 11 Opmerking •• Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden •• Houd het apparaat uit de buurt van andere van het apparaat voordat u er verbinding mee maakt. •• Het effectieve werkbereik tussen het apparaat en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter. •• Obstakels tussen de apparaten kunnen het werkbereik verminderen. Tip •• Als het apparaat van de Bluetooth-bron naar andere bronnen schakelt, wordt de verbinding met het Bluetooth-apparaat automatisch verbroken. •• Het systeem kan tot 8 eerder verbonden Bluetoothapparaten onthouden. Als u de Bluetooth-koppelingsgeschiedenis wilt wissen: Houd ingedrukt. »» Als het wissen is gelukt, wordt [CLEAR BLUETOOTH PAIRED LIST SUCCESSFULLY] (Bluetoothkoppelingslijst wissen voltooid) weergegeven. 1 2 3 Druk herhaaldelijk op SOURCE om Bluetooth als bron te selecteren. Activeer de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat). • Voor bepaalde apparaten moet u mogelijk "0000" invoeren als wachtwoord om te koppelen. 4 Start de muziekweergave op uw Bluetooth-apparaat. BTM5000 PIN 0000 12 NL 5 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender 1 2 Druk herhaaldelijk op SOURCE om de tuner als bron te selecteren. »» De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. Tip •• Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op optimale ontvangst hebt. / tot u de »» De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Radiozenders handmatig programmeren U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders (FM) programmeren. 1 2 Hiermee stemt u af op een radiozender. [. . . ] •• Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt. •• Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd. Het apparaat reageert niet •• Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. •• Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt. NL 19 • Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten. Disclens reinigen • Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BTM5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BTM5000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag