Gebruiksaanwijzing PHILIPS BTM2180/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BTM2180/12. Wij hopen dat dit PHILIPS BTM2180/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BTM2180/12 te teleladen.


PHILIPS BTM2180/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1091 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BTM2180/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact. ) • • Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. [. . . ] Houd SOUND drie seconden ingedrukt om de functie LOUDNESS in of uit te schakelen. Hiermee geeft u afspeelinformatie weer. • • • [Herhalen]: hiermee kiest u een optie voor herhaald afspelen of schakelt u de herhaalfunctie uit. [NAAR]: hiermee geeft u tijdens het afspelen van een video een beginpositie op door de gewenste tijd of het gewenste nummer in te voeren. vooruit]: hiermee selecteert u tijdens het afspelen van een video een snelheid voor langzaam terug-/vooruitspoelen. Naar een andere track gaan Voor CD's: Druk op / selecteren. om een andere track te Afspeelopties Druk op OPTION in de DISC/USBafspeelmodus om de verschillende afspeelopties te selecteren. • [Beeldverhoudng]: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TVscherm past. • [Hoek]: hiermee schakelt u tussen camerahoeken. Opmerking •• Sommige DVD's bevatten alternatieve scènes, zoals scènes die zijn opgenomen vanuit een andere camerahoek. Voor zulke DVD's kunt u een keuze maken uit de beschikbare alternatieve scènes. Voor MP3-discs en USB-tracks: 1 2 Druk op / selecteren. Druk op / te selecteren. om een album of map te om een track of bestand Tracks programmeren U kunt maximaal 20 tracks programmeren. 1 2 3 4 5 Druk op PROG om de programmeermodus te activeren. / om een • • • • [Microfoon]: hiermee schakelt u de geluidsweergave van de microfoon in of uit. [Karaoke-inst. ]: hiermee verhoogt of verlaagt u het volume- en echoniveau van de microfooningang en het muziekvolume. »» Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, wordt de Bluetooth-indicator blauw en piept het apparaat. 1 2 3 4 Druk herhaaldelijk op SOURCE om BT als bron te selecteren. Schakel de NFC-functie op uw Bluetoothapparaat in (zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor details). Houd het NFC-gebied van het externe apparaat en het NFC-gebied van dit product niet verder dan 2 cm van elkaar verwijderd. Accepteer het koppelen van 'PHILIPS BTD7170' voor het eerste gebruik en voer indien nodig '0000' in als het koppelwachtwoord. NL 18 5 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender STANDBY EJECT DISPLAY SUBTITLE/PRESET SOURCE Tip SOURCE OK •• Zorg ervoor dat u de meegeleverde FM-antenne hebt •• Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de aangesloten. TV, videorecorder en andere stralingsbronnen. BTD7170 PIN •• Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. 0000 1 Muziek streamen via Bluetooth • Speel audio af op het Bluetooth-apparaat dat is aangesloten op dit product. »» Audio wordt van uw Bluetoothapparaat naar de luidsprekers van dit product gestreamd. 2 Druk herhaaldelijk op SOURCE om TUNER als bron te selecteren. »» De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. 3 Als u het Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen: • Deactiveer Bluetooth op uw apparaat, of • Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik. Als u de Bluetooth-koppelingsgeschiedenis wilt wissen: • Houd op het apparaat acht seconden ingedrukt. »» Als het wissen is gelukt, hoort u een pieptoon. Afstemmen op een zender met een zwak signaal: Druk herhaaldelijk op / ( / ) tot de ontvangst optimaal is. FM-radiozenders automatisch opslaan Opmerking •• U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders (FM) programmeren. Houd in de tunermodus PROG drie seconden ingedrukt om de automatische programmering te activeren. »» [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven. NL 19 »» Het apparaat slaat alle verkrijgbare FMradiozenders automatisch op en zendt de als eerst gescande FM-radiozenders uit. 2 FM-radiozenders handmatig opslaan 1 2 3 4 5 Stem af op een FM-radiozender. [. . . ] • Als u koppelt en verbinding maakt via NFC, moet u: • de Bluetooth- en NFC-functies op uw apparaat hebben ingeschakeld. • met het NFC-gebied van het apparaat dat van de luidspreker hebben aangeraakt tot u een piepje hoorde. De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken. Plaats het apparaat dichter bij dit apparaat of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden. •• Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BTM2180/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BTM2180/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag