Gebruiksaanwijzing PHILIPS BTD7170/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BTD7170/12. Wij hopen dat dit PHILIPS BTD7170/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BTD7170/12 te teleladen.


PHILIPS BTD7170/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1493 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS BTD7170/12 QUICK STARTING GUIDE (2213 ko)
   PHILIPS BTD7170/12 QUICK STARTING GUIDE (2213 ko)
   PHILIPS BTD7170/12 GUIDE DE MISE EN ROUTE (1986 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BTD7170/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome BTD7170 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 6 Andere functies Veiligheid 2 2 Uw microsysteem 4 Introductie 4 Wat zit er in de doos? 4 Overzicht van het apparaat 5 Overzicht van de afstandsbediening 6 7 Het apparaat plaatsen 7 De luidsprekers aansluiten 8 Opties voor videoaansluitingen 8 De FM-antenne aansluiten 10 Stroom aansluiten 10 De afstandsbediening voorbereiden 10 De functies weergeven 10 De klok instellen 10 Inschakelen 11 Het juiste weergavekanaal zoeken 11 Het juiste TV-systeem selecteren 11 De taal voor het systeemmenu wijzigen 12 EasyLink (HDMI-CE-bediening) instellen 12 13 Afspelen vanaf een disc 13 Afspelen vanaf USB of opgenomen discs 14 Bediening 15 Afspeelopties 16 Naar een andere track gaan 16 Tracks programmeren 16 Een karaokevoorstelling geven 17 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten 17 19 19 19 20 20 20 20 De alarmtimer instellen De sleeptimer instellen Naar een extern apparaat luisteren Luisteren via een hoofdtelefoon 21 21 21 21 22 7 Instellingen aanpassen 3 Aan de slag 22 Algemene instellingen 22 Video-instellingen 22 Audio-instellingen 23 Voorkeuren 23 25 25 26 26 26 27 30 8 Productinformatie Specificaties Ondersteunde discformaten Compat. USB-apparaten en -bestanden Soorten RDS-programma's 9 Problemen oplossen 10 Kennisgeving 4 Afspelen 5 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender FM-radiozenders automatisch opslaan FM-radiozenders handmatig opslaan Een voorkeuzezender selecteren RDS-informatie weergeven Uitzending in stereo/mono kiezen NL 1 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen • • • Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. [. . . ] / om een • • • • [Microfoon]: hiermee schakelt u de geluidsweergave van de microfoon in of uit. [Karaoke-inst. ]: hiermee verhoogt of verlaagt u het volume- en echoniveau van de microfooningang en het muziekvolume. [Vocaal]: hiermee kiest u verschillende audiomodi voor karaoke, of schakelt u de oorspronkelijke stemgeluiden uit. [Zoom]: hiermee kunt u tijdens het afspelen van een video in- of uitzoomen om door het beeld te schuiven. NL Druk op / om een track te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw keuze te bevestigen. »» Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven. • Druk als het afspelen is gestopt op om het programma te wissen. 16 Een karaokevoorstelling geven U kunt een microfoon (niet meegeleverd) aansluiten en met een muziekbron meezingen. Opmerking •• Draai het microfoonvolume naar het minimale niveau voordat u een microfoon aansluit om rondzingen te voorkomen. 1) Selecteer een niveau (beginners/  gevorderden/experts) in de optie [Karaokescore]. 3)  oer een nummer (VCD/SVCD) of een V titel/hoofdstuk (DVD) in als het eerste nummer. 4) Selecteer vervolgens [Start] en druk op  OK om de geselecteerde nummers af te spelen. »» Als alle geselecteerde nummers zijn afgelopen, wordt de uitslag van de wedstrijd weergegeven. • • [Toonsoort]: hiermee stelt u de toonhoogte in die bij uw stem past. [Vocaal]: hiermee kiest u verschillende audiomodi voor karaoke of schakelt u de oorspronkelijke stemgeluiden uit. 1 2 3 4 5 Plaats een karaokedisc. Schakel de geluidsweergave van de microfoon in (zie "Karaoke-instellingen aanpassen"). Speel een karaokedisc af en zing in de microfoon. Karaoke-instellingen aanpassen • • • • [Microfoon]: hiermee schakelt u de geluidsweergave van de microfoon in of uit. [Karaokescore]: hiermee schakelt u de scorefunctie voor karaoke uit of kiest u een scoreniveau (beginners/gevorderden/ experts). [Zangwedstrijd]: hiermee kunt u met meerdere zangers een wedstrijd houden tot vier nummers en de uitslag van de wedstrijd weergeven. Afspelen vanaf Bluetoothapparaten Opmerking of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit systeem koppelt. •• Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd. •• Obstakels tussen het basisstation en het apparaat kunnen het werkbereik verminderen. •• Het effectieve werkbereik tussen dit product en het Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter. •• Het apparaat kan tot 8 eerder verbonden Bluetoothapparaten onthouden. •• Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren • Als u draadloos van geluid wilt genieten via de luidsprekers, dient u het Bluetooth-apparaat te koppelen met uw apparaat. Kies de beste manier om een Bluetoothkoppeling te maken op basis van de hieronder opgesomde voorwaarden. NL 17 Voorwaarde Uw Bluetooth-apparaat ondersteunt zowel Near Field Communication (NFC) als het Advanced Audio Distributionprofiel (A2DP). Uw Bluetooth-apparaat ondersteunt alleen A2DP. Koppelmethode Kies optie 1 (aanbevolen) of optie 2. STANDBY DISPLAY »» Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, wordt de Bluetooth-indicator blauw en piept het apparaat. EJECT Kies optie 2. SUBTITLE/PRESET SOURCE SOURCE <2 cm OK Koppelen en verbinding maken Optie 1: koppelen en verbinding maken via NFC NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen verschillende NFCapparaten, zoals mobiele telefoons en ICapparaten mogelijk maakt. Met de NFC-functie kan datacommunicatie gemakkelijk worden bewerkstelligd door slechts het desbetreffende symbool of de juiste plek op NFC-compatibele apparaten aan te raken. Opmerking •• Compatibiliteit met alle NFC-apparaten is niet gegarandeerd. PIN ON 0000 Optie 2: handmatig koppelen en verbinding maken 1 2 3 Druk herhaaldelijk op SOURCE om BT als bron te selecteren. [. . . ] •• Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen •• Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest. •• Stel de klok/timer opnieuw in. NL 29 10 Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BTD7170/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BTD7170/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag