Gebruiksaanwijzing PHILIPS BT 2500W/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BT 2500W/00. Wij hopen dat dit PHILIPS BT 2500W/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BT 2500W/00 te teleladen.


PHILIPS BT 2500W/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2949 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BT 2500W/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] kK Ойнату құралының түймесін басыңыз NL Wanneer u de crossfader naar rechts schuift: De track op draaitafel 2 wordt afgespeeld via het microsysteem. De knop van draaitafel 1 gaat branden en de track op draaitafel 1 wordt afgespeeld via de hoofdtelefoon. анса , құлақаспаптар арқылы осы ойнату құралынан жолды ойнатуды бақылауға болады. PL De knop gaat branden en u kunt de track die wordt afgespeeld op deze draaitafel, beluisteren via de hoofdtelefoon. [. . . ] Wenn Sie die Sicherung ersetzen, verwenden Sie eine, bei der die folgenden Kriterien erfüllt werden: • Die Werte sind auf dem Stecker zu sehen, • die Sicherung ist mit einem BS 1362-Prüfzeichen und • einem ASTA-Prüfzeichen versehen. Bevor Sie die Steckerabdeckung wieder anbringen, vergewissern Sie sich, dass die Zugentlastung über der Kabelummantelung befestigt ist, nicht nur über den beiden Drähten im Kabel. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad: • Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden. Die Angaben „Made for iPod“, „Made for iPhone“, und „Made for iPad“ bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde. € Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę. € Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). € WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat: • Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat. € Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat. € Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. , objectos com líquidos Opmerking •• Het typeplaatje bevindt zich na bij het batterijvak onder het bedieningspaneel. De zorg voor het milieu Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. [. . . ] Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BT 2500W/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BT 2500W/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag