Gebruiksaanwijzing PHILIPS BRITTO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BRITTO. Wij hopen dat dit PHILIPS BRITTO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BRITTO te teleladen.


PHILIPS BRITTO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1862 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BRITTO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Este exclusivo sistema combina la facilidad de uso de las cafeteras SENSEO® de Philips con las dosis de café individuales SENSEO®, especialmente desarrolladas por Marcilla, para conseguir un café auténtico y suave con una deliciosa capa de espuma. NEDERLANDS Introductie Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www. Dit unieke systeem combineert het gebruiksvriendelijke Philips SENSEO® koffiezetapparaat met de speciaal ontwikkelde Douwe Egberts SENSEO® coffee pads, voor koffie met een volle, ronde koffiesmaak en een heerlijk schuimlaagje. [. . . ] Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Waarschuwing -- Sluit de machine uitsluitend aan op een geaard stopcontact. -- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. -- Houd de machine en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Let op -- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen. Leeg het waterreservoir en schud het enkele keren om de vlotter los te krijgen. Maak het waterreservoir schoon met warm water en wat afwasmiddel of in de vaatwasser. Als de zeef verstopt zit, gebruik dan een afwasborstel om deze te ontstoppen. Als u de zeef niet goed met de afwasborstel kunt ontstoppen, doet u de padhouder in het apparaat en ontkalkt u het apparaat (zie hoofdstuk ‘CALC’). Controleer of de koffiepad precies in het midden van de padhouder is geplaatst. Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Zorg er altijd voor dat de padhouders schoon zijn en de zeef niet verstopt zit om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat. Als de zeef verstopt zit, gebruik dan een afwasborstel om deze te ontstoppen. Als u de zeef niet goed met de afwasborstel kunt ontstoppen, doet u de padhouder in het apparaat en ontkalkt u het apparaat (zie hoofdstuk ‘CALC’). Alleen HD7828: gebruik de koffiesterkteknop om sterkere koffie te zetten door een kleiner volume te selecteren. Geeft u de voorkeur aan een krachtigere smaak, dan zijn sterkere SENSEO® koffiepadvarianten verkrijgbaar. [. . . ] Als u de machine niet wilt ontkalken, drukt u op de aan/uitknop om de machine uit te schakelen. Als u de machine wel wilt ontkalken, onderbreekt u de ontkalkingscyclus niet en laat u het apparaat werken totdat het waterreservoir leeg is. Boven het MIN-niveau als u 1 kopje wilt zetten); Het apparaat is Neem contact op met het Philips Consumer Care opgeslagen geweest Centre in uw land. Spoel het SENSEO® koffiezetapparaat voordat u de eerste kop koffie zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BRITTO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BRITTO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag