Gebruiksaanwijzing PHILIPS BG2024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS BG2024. Wij hopen dat dit PHILIPS BG2024 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS BG2024 te teleladen.


PHILIPS BG2024 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4218 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS BG2024

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Um das Schlaflied zu stoppen, drücken Sie an der Elterneinheit erneut die Wiedergabe-/ Stopptaste. Die Babyeinheit nimmt auch andere Geräusche als die Ihres Kinds wahr. Drücken Sie erneut die Taste für die automatische Bildschirmaktivierung, um das Video-Display einzuschalten. El vigilabebés con vídeo de Philips AVENT le proporciona asistencia las 24 horas del día y le permite ver a su bebé día y noche desde cualquier lugar de la casa. [. . . ] Opmerking: Zorg ervoor dat de + en - polen in de juiste richting wijzen. 4 Steek het apparaatstekkertje in de ouderunit en steek de adapter in een stopcontact (fig. , Het batterijlampje op de ouderunit gaat blauw branden en op het beeldscherm wordt een batterijsymbool weergegeven (fig. Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het batterijlampje groen. Wanneer u de ouderunit voor het eerst oplaadt of nadat u deze een lange periode niet hebt gebruikt, schakel de ouderunit dan uit en laat deze minimaal 4 uur ononderbroken opladen. Normaal duurt het opladen 3, 5 uur, maar het opladen duurt langer wanneer de ouderunit tijdens het opladen ingeschakeld is. Als de accu volledig is opgeladen, kan de ouderunit minstens 8 uur werken met de modus voor automatische schermactivering. Als het beeldscherm ononderbroken aan staat, kan de ouderunit ongeveer 6 uur op de accu werken. Opmerking:Wanneer de ouderunit voor het eerst is opgeladen, is de gebruikstijd minder dan 6 uur. De accu bereikt zijn maximale capaciteit pas nadat deze vier keer is opgeladen en leeg is gebruikt. Opmerking: De accu loopt geleidelijk leeg, zelfs als de ouderunit is uitgeschakeld. 1 Om de modus voor automatische schermactivering in te schakelen, drukt u op de knop voor automatische schermactivering op de ouderunit. 24) , Het lampje voor automatische schermactivering op de ouderunit gaat branden (fig. , Wanneer de babyunit een geluid opvangt, schakelt het beeldscherm op de ouderunit automatisch in om de baby weer te geven. Als gedurende 30 seconden geen geluid wordt waargenomen, schakelt het beeldscherm weer uit. Vervangen De volgende onderdelen kunnen worden vervangen: - Magnetische standaard voor babyunit - Adapters (typenummer OH-1048A0600800U-VDE (Europa, VDE) of OH-1048A0600800U-UK (Verenigd Koninkrijk). - Li-ionaccu - Kleppen van batterij- en accuvak Opmerking:Vervang de standaard , adapters , accu en de kleppen van het batterijvak en het accuvak alleen door exemplaren van het oorspronkelijke type. Accessoires U kunt een nieuwe adapter bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum onder typenummer OH-1048A0600800U-VDE (Europa, VDE) of OH-1048A0600800U-UK (Verenigd Koninkrijk). Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen niet weg met het normale huisafval, maar lever ze in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. [. . . ] Als de ouderunit voldoende is opgeladen, blijft deze werken tijdens een stroomstoring. Als er batterijen in de babyunit zitten, blijft deze ook tijdens een stroomstoring werken. Wanneer u de ouderunit voor het eerst hebt opgeladen, is de gebruikstijd korter omdat de accu nog niet zijn maximale capaciteit heeft bereikt. De accu bereikt zijn maximale capaciteit pas nadat deze minstens vier keer is opgeladen en leeg is gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS BG2024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS BG2024 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag